Zonde

37 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 jaar geleden

Morning Afterpil

28/04/2014. Nu kon men lezen dat bij een buitenlandse online-praktijk vrouwen de ‘morning after’ pil zonder raadpleging van een arts kunnen krijgen. Zo kan de zonde zich zelfs onopgemerkt verbreiden … Het is al erg genoeg dat veel mensen vandaag niet vragen naar God. Een gevolg hiervan is dat ze ook niet geïnteresseerd zijn in Gods gedachten. Ze doen en laten wat zij zelf voor juist achten. Of ze leven in een huwelijk of niet – waarschijnlijk niet, omdat je...

Lees verder
7 jaar geleden

Zondebesef

Lukas 5 Aan het begin van dit hoofdstuk vinden we een gebeurtenis, dat volledig buiten zijn historische plaats staat. Het gaat om de roeping van de eerste apostelen, met name die van Simon. Dit wordt naar voren gebracht vergelijkbaar met andere gelegenheden, waar het slechts om een enkele blinde of bezetene ging, ook al waren er eigenlijk meerdere. Zo is de zoon van Jona hier het grote voorwerp van Gods genade, hoewel anderen ook op hetzelfde moment geroepen werden. Hij...

Lees verder
7 jaar geleden

Erfzonde, fysieke dood, goddelijk oordeel

Gevolgen van de zondeval – Genesis 3 t/m 8 Ooit was de aanblik van de wereld totaal anders. Werkelijk heel de aarde verkeerde in een volmaakt harmonische toestand. Verwoestende natuurrampen, zoals orkanen en aardbevingen, waren nog onbekende verschijnselen. Maar niet alleen de levenloze schepping bevond zich in deze rusttoestand. Nee, heel de schepping ademde een volkomen rust uit, inbegrepen de dieren- en plantenwereld. Geen enkele diersoort werd nog door een andere verscheurd. Immers, er was nog geen sprake van de...

Lees verder
7 jaar geleden

Is Sam nu in het paradijs

In dit artikel wordt een vraag beantwoord die heel veel christenen ofwel bezighoudt ofwel aangaat. De vraag namelijk die gaat over in zonde leven, en het behouden zijn. Gaat dit wel samen? Kun je dit rijmen? Het is een vraag die ontstaan is naar aanleiding van het artikel: “Sam – een waarschuwing voor jonge christenen” … Ik krijg uw magazine “Folge mir nach”. Heel vaak heeft het me in diverse onderwerpen geholpen. In het bijzonder helpen mij de thema’s van...

Lees verder
10 jaar geleden

Besmet – Fukushima, Japan

De beelden van Japan houden ons in spanning. Daar heeft zich het leven van vandaag op morgen door de gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving, vrijdag 11 maart, drastisch veranderd. De aardbeving met de sterkte van 9.0 op de schaal van Richter veroorzaakte een zware Tsunami, die duizenden mensen in de dood joeg. Radioactieve besmetting Een probleem, dat niet alleen in Japan, maar wereldwijd angsten aanjaagt, betreft de atoomcentrales voor de productie van elektriciteit. Want door de aardbeving vonden stroom-uitvallen plaats, die...

Lees verder
10 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (4)

Psalm 139 vers 7-16 DEEL 2 SLOT “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven” (vs. 13). Daarmee komen we tot de verzen, die vele bijbellezers niet zo liggen. Ze worden graag door jonge ouders gelezen, die een baby gekregen hebben. Zij verheugen zich, dat het kind een perfect, klein mensje is. Dat is zeer verkwikkend, maar wij willen nog een ogenblik bij deze verzen stilstaan, om de diepere zin te begrijpen. Deze veelomvattende...

Lees verder
10 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (3)

Psalm 139 vers 7-16 deel 2 Psalm 139 is een parel van de Hebreeuwse poëzie. In zijn wijze van uitdrukken is hij juist eenvoudig te begrijpen, maar de inhoud van de afzonderlijke verzen gaan enorm diep. We willen proberen deze psalm in het licht van het Nieuwe Testament te begrijpen – en zullen bemerken, hoe interessant en actueel deze psalm voor de Christen van de 21e eeuw is. Nadat David in de eerste zes verzen de alwetende God bezongen heeft,...

Lees verder
10 jaar geleden

Een struikelblok weggenomen (2 – slot)

Hebreeën 6:1-12 en 10:26-30. Zo staat het ook met het “moedwillig zondigen” in Hebreeën 10. Het is duidelijk, dat dit “moedwillig zondigen” niet in de gewone zin moet opgevat worden. Als dit zo was, dan zou er niemand in de hemel komen. De apostel zegt toch: “Want als wij moedwillig zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar een vreselijke verwachting van het oordeel en de felheid van...

Lees verder
10 jaar geleden

Een struikelblok weggenomen (1)

Hebreeën 6:1-12 en 10:26-30. “Laten wij daarom het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene, zonder opnieuw een fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer der wassingen en van oplegging der handen en van opstanding der doden en van eeuwig oordeel. En dit zullen wij doen, als God het vergunt. Want het is onmogelijk, hen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gave gesmaakt...

Lees verder
10 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (2)

Psalm 139:4-5 4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. 5. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 6. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. “Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles” (vs. 4). Vers 4 gaat dan nog een stap verder. In vers 2 zijn het de...

Lees verder