1 jaar geleden

Gebroken maar gezegend (13)

Jeremia 8 vers 22:
“Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?”

U en ik leven in moeilijke tijden. Overal om ons heen is er gebrokenheid en je hoeft niet ver te zoeken om gekwetste mensen te vinden, misschien alleen maar in de spiegel.  De profeet Jeremia voelde dit dilemma ook en riep uit: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?”

De hoofdstukken die voorafgaan aan de vraag van Jeremia zijn gevuld met God die waarschuwt voor een naderend oordeel als zij niet naar Hem terugkeren. Daarom stelde Jeremia deze vraag: “Is er geen balsem in Gilead?” Jeremia erkende dat het opstandige hart van het volk van God tot gevolg had, dat hun hart in een zieke toestand verkeerde. Ze waren moreel en geestelijk ziek omdat ze geen contact meer hadden met hun God. Ze leefden zonder Hem en in ongehoorzaamheid aan Hem.

Er is zoveel pijn in de wereld van vandaag, vanwege dezelfde ziekte die de hele mensheid heeft geteisterd, de ziekte van de zonde! Onze wanhopige toestand wordt voor ons geschetst in de woorden van Jesaja: “Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek, en heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht.” (Jes. 1:5-6).

Net als in de tijd van Jesaja en Jeremia zoeken de mensen vandaag de dag iets om de pijn te genezen en de pijn te verzachten. Jeremia 8 vermeldt de waarschuwing van God aan Juda voor wat Babylon hen zou aandoen. Wanneer hij dit nieuws hoort, schreeuwt Jeremia het uit en vraagt: “Is er geen balsem in Gilead?”

Prijs de Heer dat we kunnen antwoorden met het oude geestelijke lied:

There is a balm in Gilead,
to make the wounded whole;
There is a balm in Gilead
to heal the sin-sick soul.

* * *

Er is een balsem in Gilead,
om de gewonden heel te maken;
Er is een balsem in Gilead
om de zieke ziel te genezen.

https://youtu.be/OXqs7TORCAY

John Newton herinnert ons aan onze verloren toestand en de remedie toen hij schreef: “Hoe verloren was mijn toestand totdat Jezus mij heel maakte! Er is maar één Geneesheer die een zieke ziel kan genezen.”

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW