Trouw

29 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Hertrouwen?

Mattheüs 5:32; Mattheüs 19:9; 1 Korinthe 7:10-15; 1 Samuël 18:20,27; 2 Samuël 3:14-16; 2 Samuël 6:16. In het recente verleden is regelmatig de gedachte verdedigd, dat een huwelijk niet kan worden ontbonden. Er wordt gezegd dat iemand (meerdere malen) kan scheiden en hertrouwen mag, – toch zou het eerste huwelijk voor God gelden. Echtgenoten bleven een leven lang “één vlees”, ook wanneer zij nieuwe echtelijke verbindingen aangingen. Deze visie is naar mijn mening niet houdbaar. Deze vraag staat of valt...

Lees verder
6 jaar geleden

Echte voetbalfans -– kunnen wij als Christenen van hen leren?

De World Cup (WK) trok velen in zijn ban. Christenen hopelijk niet, want voetbal in déze vorm, is een onderdeel van het systeem van deze wereld. Maar er zijn wel een paar fenomenen in het leven van voetbalfans, die ook in ons zitten. Niet dat we van voetballers willen leren … echter willen we ook niet zeggen, dat de sport: ‘voetbal’ op zichzelf genomen verwerpelijk is, maar wel wat men eromheen gebrouwen heeft en wat men ervan gemaakt heeft …...

Lees verder
6 jaar geleden

Vergadering (gemeente) – het onderwerp gaat allen aan!

Het thema “vergadering” (gemeente, kerk) is een essentieel onderdeel van de Nieuwtestamentische waarheid. Het is nuttig om steeds weer opnieuw erover na te denken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te controleren of men bepaalde termen juist gebruikt of dat de gebruikte termen geschikt zijn. Beginselen – conflictgebieden – wijze van uitdrukken De vergadering – waardevol voor onze Heer! Wanneer men naar het thema “vergadering” (gemeente, kerk) in het Nieuwe Testament kijkt, vindt men dat het tot het centrale thema behoort....

Lees verder
6 jaar geleden

Rentmeesterschap

Lukas 16   In het begin van dit hoofdstuk is sprake van een rentmeester. De mens in ’t algemeen is Gods rentmeester. In een bijzondere zin, en op een andere wijze, was Israel tot Gods rentmeester aangesteld in Zijn wijngaard, en waren aan dat volk de wet en de belofte, de verbonden en de erediensten toevertrouwd. Maar Israel had Gods goederen doorgebracht. De joden hadden zich gedragen als ontrouwe rentmeesters Wat moest nu worden gedaan? God verschijnt, en in Zijn...

Lees verder
7 jaar geleden

Sam – een waarschuwing voor jonge christenen

Ik kom van een begrafenis. Het ging om Sam. Hij is 26 jaar oud geworden. Een prediker zei: “Hij is veel te vroeg van ons heengegaan”. Hij was Christen – en is gestorven. Hij werd met een spuit in het toilet van het ziekenhuis gevonden. En de volgende dag was de bruiloft van zijn broer. Sam is net 26 jaar oud. Hij groeide op als een gelukkige jongen in een gelovige familie. Hij was de oudste van drie kinderen en...

Lees verder
7 jaar geleden

Twee mannen aan de zijde van Jeremia

Baruch en Ebed-Melech Jeremia was veel alleen. Maar een trouwe man stond in zijn dienst aan zijn zijde: Baruch, de schrijver. En toen Jeremia in een diep graf de dood in ogen zag, kwam er een man die hem redde: Ebed-Melech. Het is interessant en leerzaam, wat de Schrift over deze beide mannen aan de zijde van Jeremia zegt. Baruch – ontmoedigd en bemoedigd (Jer. 36:1-4 en 45:1-5) Men schrijft het jaar 605 vóór Christus: Koning Jojakim regeert in Juda....

Lees verder
8 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (11 – slot)

De Jordaan en de vurige wagen Lezen: 2 Koningen 2:1-15 Zien we in deze mysterieuze reis niet de voorafschaduwing van de volmaakte weg van de Heer Jezus in het midden van Israël? In hem was er niets van de schande van Egypte te zien. Hij wandelde en woonde in het licht van de onveranderlijke trouw van God aan Zijn beloften. Hij waarschuwde het volk voor het komende oordeel, en ging de weg van de dood, brak alle banden met Israël...

Lees verder
8 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (10)

De Jordaan en de vurige wagen Lezen: 2 Koningen 2:1-15 Elia gaat in zijn zeldzaam belevenisvolle leven van wonder naar wonder, en de slotscène is het grootste van allen. Er is nauwelijks een meer opmerkelijke reis als de pelgrimsweg van zijn laatste dagen van Gilgal naar de Jordaan. Door de Geest van God geleid, zoekt hij plaatsen op, die op opvallende wijze van het handelen van de HEERE met Israël spreken. We zien ten eerste dat de profeet begeleid wordt...

Lees verder
8 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (9)

Aházia – de boodschap van de dood Lezen: 2 Koningen 1 De openlijke dienst van Elia was met een boodschap van oordeel aan koning Achab begonnen, hij eindigt met een boodschap van de dood aan zijn goddeloze zoon, koning Aházia. Van deze man lezen we: “Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE. Hij ging namelijk in de weg van zijn vader en in de weg van zijn moeder, in de weg van Jerobeam, de zoon van...

Lees verder
8 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (8)

Horeb – de berg van God Lezen: 1 Koningen 19 vers 9-18. Bij de Horeb, de berg van God, aangekomen, zoekt de profeet een schuilplaats op in een bergspelonk. Opnieuw komt het woord van de Heere tot hem in de doordringende vraag: “Wat doet u hier, Elia?” De profeet was van de plaats van het openlijke getuigenis en de actieve dienst gevlucht voor de dreiging van een vrouw, gevlucht voor zijn leven. Hij heeft het met lijden, tegenstand en vervolging...

Lees verder