Trouw

29 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (7)

Karmel – God geeft regen Lezen: 1 Koningen 19 vers 1-8: 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. 2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. 3 Toen hij dat zag, stond hij...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (6)

Karmel – God geeft regen Lezen: 1 Koningen 18 vers 41-46. Het oordeel baant de weg voor de zegen. Daarom volgt op het vuur van de hemel de regen van de hemel. Het geopende oor van Elia verneemt “het gedruis van een overvloedige regen”. Een geruis in de toppen van de bomen, onrust op de wateren – het diepe steunen van de aarde – verkondigen het luisterende oor van Elia, dat eindelijk de dag nabij is, waarop de HEERE regen...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (5)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Karmel – het vuur van de hemel Lezen: 1 Koningen 18 vers 17-40. Toen Obadja1 zijn boodschap gebracht had, ging koning Achab weg om de profeet te ontmoeten, en stelde hem direct voor de rampspoed van Israël verantwoordelijk. Het land kon met afgodenbeelden en afgodentempels vervuld zijn, de afgodin Asjera en door afgoden-diendende priesters die altaren van de afgoden bedienden konden overal staan, het volk...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (4)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Obadja, de bewindvoerder van het koninklijk huis Lezen: 1 Kon. 18:1-16 Eindelijk waren de jaren van hongersnood ten einde, en het woord van de HEERE kwam tot Elia: “Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem” (vs. 1). In het begin van het jaar van de droogte had de HEERE tegen Elia gezegd: “Ga weg vanhier, keer u naar het...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (3)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Zarfath – het huis van de weduwe (1 Kon. 17:8-24) De beek was uitgedroogd, maar de HEERE bleef. Zijn dienaar werd niet vergeten. Hij kende zijn behoeften en had het uitdrogen van de beek gezien. Maar er kwam geen boodschap en geen nieuwe aanwijzing, voor de beek uitgedroogd was. De liefde van de Heere zal aan de nooddruft van Zijn heiligen tegemoet komen; maar de...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (2)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Krith – de uitgedroogde beek 1 Koningen 17 vers 2-7 De profeet was met God op een verborgen plaats in gebed alleen geweest. Dan legt hij op een bepaald ogenblik in de tegenwoordigheid van de afvallige koning de goede belijdenis af. Maar er wacht Elia een veel grotere dienst; de dag zal komen, waarop hij niet alleen voor de koning van God getuigen zou, maar...

Lees verder
9 jaar geleden

Elia – Een profeet van de Heere (1)

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Als wij in onze donkere dagen over het pad van Elia nadenken, dan zouden we uitroepen: Welk een weg was Elia toch toebedeeld! Een pad vol beproevingen en strijd – maar meer nog, een pad vol van onderwijzingen in de gedachten van Hem in Wie zijn vreugde en heerlijkheid was; een pad dat begon met stil gebed en in wachten op God, en die in...

Lees verder
14 jaar geleden

Huwelijkspartner (4)

In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien, dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de wereld wil leren. De “weg van God” is de weg van ware zegen. Dan zal het huwelijk zo “schoon” zijn als het plaatje, dat u hierbij ziet afgebeeld. Eén van de trouwe lezers van Frisse Wateren heeft deze prachtige bloem geschilderd. De beste weg van God in het kiezen van een huwelijkspartner “Laat...

Lees verder
15 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (I)

Trouw, eerlijkheid en geen twijfel … De noodzakelijke ingrediënten voor de Christen. En nog meer … Hebben wij deze drie? In het leven van Gideon vinden we zeven belangrijke lessen, waarvan er nu drie verschijnen in dit artikel. Zou jij ook een dappere held willen worden? Richteren 6 Wat weet jij over het leven en de tijd van Gideon, de zesde richter in Israël? Juist hem vinden we in Richteren 6 erbij, om enkele zeer belangrijke persoonlijke lessen van de...

Lees verder