1 jaar geleden

God is mijn kracht

3 mei 2023

Psalm 73 vers 28:
“Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.”

Psalm 73 is een krachtige herinnering aan de gevaren van jaloersheid en de trouw van God. De psalmist Asaf begint met het erkennen van zijn jaloersheid op de goddelozen, die voorspoed en succes lijken te hebben ondanks het negeren van de wegen van God. Asafs hart is vervuld van bitterheid, en zijn geloof is geschokt als hij worstelt om de schijnbare onrechtvaardigheid van de wereld te verzoenen met zijn begrip van het karakter van God.

Maar dan krijgt Asaf een krachtig besef. Hij erkent, dat hij door zijn afgunst op de goddelozen de goedheid en trouw van God uit het oog heeft verloren. Hij herinnert zich, dat God altijd bij hem is en hem bij zijn rechterhand grijpt, en dat niets hem kan scheiden van de liefde van God. Asafs perspectief verschuift van zijn aandacht voor de tijdelijke genoegens van de wereld naar de eeuwige beloften van God.

Deze Psalm leert ons, dat jaloezie een gevaarlijke val is, die ons kan afleiden van Gods doelen voor ons leven. Wanneer we ons richten op het succes en de prestaties van anderen, lopen we het risico de unieke plannen en zegeningen die God voor ons heeft uit het oog te verliezen. We moeten vertrouwen op de trouw van God en ons herinneren, dat Zijn plannen voor ons goed zijn, zelfs als we de omstandigheden waarmee we geconfronteerd worden niet begrijpen of het er niet mee eens zijn.

Wanneer we door de ups en downs van het leven navigeren, dan mogen we vasthouden aan de waarheid, dat God altijd bij ons is en dat Zijn plannen voor ons volmaakt zijn. Laten we ons niet laten leiden door jaloezie of bitterheid, maar onze ogen richten op Jezus en vertrouwen op Zijn liefde en trouw. Want in Hem vinden we ons anker voor het leven, onze hoop en onze behoudenis.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW