Onderwijs

208 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 weken geleden

Het Johannes-evangelie (07b)

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 44 tot 2 vers 25 De tweede dag – Nathanaël, een beeld van het overblijfsel van Israël (vs. 43-52) “De volgende dag wilde Hij naar Galiléa vertrekken en Hij vond Filippus; en Jezus zei tot hem: Volg Mij! Filippus nu was van Bethsaïda, uit de stad van Andréas en Petrus” (vs. 44-45). Vanuit het oogpunt van de bedelingen hebben we in dit gedeelte de herleving van het Joodse overblijfsel. We kunnen ons afvragen waar dan het...

Lees verder
2 maanden geleden

De gemeente van God (1) – hoofdstuk 1-3

VOORWOORD: Moge deze overdenkingen van een oud schrijver óók vandaag in de 21e eeuw nog tot zegen zijn voor allen die het lezen. De auteur van deze overdenking is Franklin Ferguson die leefde van 1861-1944. Het is dus al vrij oud maar zeer de moeite waard om deze te lezen. Ook al zult u niet overal mee eens zijn, desalniettemin kunnen we hier toch veel van leren. {Frisse Wateren} In het voorwoord van de oorspronkelijke uitgave zegt de schrijver: <<Meer...

Lees verder
3 maanden geleden

Een woord over gemeentelijke onafhankelijkheid

1 Korinthe 10 vers 17: “Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood”. Het is heel gevaarlijk om persoonlijk oordeel te vermengen met het geweten. De volledig gerijpte vrucht van deze vermenging zien we in de huidige toestand van het protestantisme: het persoonlijke oordeel wordt gebruikt om de afwijzing van alles, waar het individu het niet mee eens is, te rechtvaardigen. Het verschil tussen het persoonlijk oordeel en het geweten...

Lees verder
3 maanden geleden

De eerste wonderbare visvangst

Bijbelgedeelte: Lukas 5 vers 1-11 De Heer Jezus onderwees de menigte bij het meer van Galiléa, eerst vanaf de oever en daarna vanaf het schip van Simon Petrus. Nadat Hij Zijn onderricht had voltooid, verrichtte Hij een wonder: Petrus en zijn metgezellen mochten een machtige visvangst doen. Petrus volgde de Heer Jezus en liet alles achter. Maar Petrus was hierin niet de enige. De “parallel-verslagen” in Mattheüs en Markus laten zien, dat Andreas, de broer van Petrus, evenals Jakobus en...

Lees verder
8 maanden geleden

De mens – zoals God hem ziet (3)

Romeinen 7 vers 22; 2 Korinthe 4 vers 16-18; Efeze 3 vers 14-17   God heeft de eerste mens zeer goed geschapen. Maar Adam viel in zonde. Als resultaat werd de eerste mens de oude mens, die doet wat voor God kwaad en verkeerd is. Gelukkig houdt de menselijke geschiedenis daar niet op. Met onze bekering gebeurde er iets wonderbaars met ons, dat een grote uitwerking op ons leven heeft: we hebben de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens...

Lees verder
9 maanden geleden

Vragen over de erkenning van gemeenten

“Voorwaar, ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ontbonden zijn” (Matth. 18:18). Een weliswaar complexe situatie We leven in de 21e eeuw. De wereld is niet hetzelfde als in de eerste eeuw. Dit geldt niet alleen voor technologie en de maatschappij, maar ook voor het christelijke getuigenis op aarde. In het begin gingen alle gelovigen dezelfde ‘kerkelijke’...

Lees verder
10 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (9)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3 (vervolg) Inleidende opmerkingen over de verzen 6-15 In het gedeelte van hoofdstuk 2 vers 13 tot hoofdstuk 3 vers 5 wilde de apostel eerst de belangstelling van de Thessalonikers voor de inzettingen, het Woord van God, opwekken en versterken (hfdst. 2:15). Vervolgens tracht hij hun belangstelling op te wekken voor het werk van de Heer en de dienaren van de Heer (hfdst. 3:1). En hoofdstuk 3 vers...

Lees verder
10 maanden geleden

Hoogmoed en jaloersheid (II)

1 Samuel 17 vers 28: “Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien.” Handelingen 24 vers 5: “Want het is ons gebleken, dat deze man een pest is en een verwekker...

Lees verder
10 maanden geleden

Hoogmoed en jaloersheid (I)

Filemon vers  4-6: “Ik dank mijn God, terwijl ik u altijd gedenk in mijn gebeden, daar ik hoor van uw liefde en uw geloof dat u hebt tot de Heer Jezus en jegens alle heiligen, opdat uw gemeenschap in het geloof krachtig wordt in [de] erkenning van al [het] goede dat in ons is voor Christus.” Hoe makkelijk is het voor ons christenen om elkaar hoogmoed en jaloezie in de schoenen te schuiven. Wij schrijven hoogmoed toe aan hen die...

Lees verder
11 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (7)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 2   “… die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is” (vs. 4). Als vers 3 het karakter van de antichrist voorstelt, dan toont dit vers 4 zijn daden, wat hij doet. Vers 8 toont ons zijn einde, en vers 9 degene...

Lees verder