Onderwijs

134 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 uur geleden

Als een bloem van het gras

1 Petrus 1 vers 24 Inleiding De woorden in 1 Petrus 1 vers 24 zijn een citaat uit Jesaja 40 vers 6-8, waarvan de volledige tekst luidt als volgt: “Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig”. Hier...

Lees verder
2 weken geleden

Het Johannes-evangelie (08)

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 44 tot 2 vers 25 De tweede dag – Nathanaël, een beeld van het overblijfsel van Israël (vs. 43-51) “De volgende dag wilde Hij naar Galiléa vertrekken en Hij vond Filippus; en Jezus zei tot hem: Volg Mij! Filippus nu was van Bethsaïda, uit de stad van Andréas en Petrus” (vs. 44-45). Vanuit het oogpunt van de bedelingen hebben we in dit gedeelte de herleving van het Joodse overblijfsel. We kunnen ons afvragen waar dan het...

Lees verder
4 weken geleden

De tong

“Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid” (Jak. 3:6).   Is er iemand die nooit heeft gewenst, dat hij zijn woorden kon terugnemen, die hij zojuist heeft uitgesproken? Jakobus 3 vers 2 herinnert ons eraan: “Want wij struikelen allemaal dikwijls. Als iemand in [het] woord niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat ook het hele lichaam in toom te houden”. Samuel was nog een kleine jongen en was een mooie uitzondering op deze algemene...

Lees verder
4 weken geleden

Drie zondagen in het Nieuwe Testament: Jeruzalem – Troas – Patmos

Johannes 20 vers 19-29; Handelingen 20 vers 7-12; Openbaring 1 vers 9-16. In de drie aangegeven gedeelten delen van het Nieuwe Testament vinden we telkens drie gelovigen, elk op een zondag. De Heilige Geest legt speciale nadruk op het gedrag of de toestand telkens in het bijzonder van één man. In Johannes 20 gaat het om Thomas, in Handelingen 20 om Eutychus, en in Openbaring om Johannes. Bij de bijeenkomst van de discipelen in Johannes 20, hebben we nog niet...

Lees verder
4 weken geleden

Wat doe ik met mijn lichaam? (III) – Slot

We gaan weer verder met ons onderwerp: “Wat doe ik met mijn lichaam?”  Waaraan we in deel II al begonnen, vervolgen we nu ook weer met wat een broeder over 2 Korinthe 5 ooit eens schreef. Het is wel raadzaam 2 Korinthe 5 voor je te nemen om het te kunnen volgen. 11. Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is1, overreden wij [de] mensen; maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook...

Lees verder
1 maand geleden

Wat doe ik met mijn lichaam? (II)

Onteren van het lichaam Niet alleen door roken, drugs of alcohol kan het door God geschapen lichaam geweld aangedaan worden, maar het ‘onteren’ van het lichaam is vandaag ook aan de orde van de dag en wordt zelfs onder christenen verdoezeld of goed gepraat. Dit terwijl God hierover duidelijk Zijn afwijzing hierover uitgesproken heeft in Zijn Woord. Hierbij denk ik aan wat we in Romeinen 1 vinden. Daar vinden we ondermeer het volgende: 25. Zij die de waarheid van God...

Lees verder
2 maanden geleden

Heilig hen door de waarheid

Bij een onderzoek werd eens de vraag gesteld: “Waarom ga je naar de kerk waar je nu heen gaat?” Het bleek dat veel mensen naar de kerk gaan omdat het naar hun smaak is, het is geriefelijk, hun familie ging er altijd naar toe of omdat daar hun vrienden zijn. Frisse Wateren In Exodus 20 lezen we dat God verlangde God een plaats voor Zich te hebben, ook in de woestijn, om te wonen en tot gedachtenis. In Exodus 29...

Lees verder
4 maanden geleden

De kracht van het nieuwe leven (3)

Romeinen 8 vers 15: “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!” De Geest van zoonschap De Heilige Geest die in gelovigen woont, gaat in hun harten wonen als de Geest van het zoonschap. “Want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus” (Gal. 3:26). “En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon in...

Lees verder
4 maanden geleden

De kracht van het nieuwe leven (2)

1 Korinthe 6 vers 19: “Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt …”. De inwoning van de Heilige Geest De gelovige is niet alleen uit de Geest geboren, maar de Geest woont ook in hem. In elke gelovige die het evangelie van redding geloofd heeft, woont de Heilige Geest. Het verlossingswerk van de Heer Jezus is volbracht. Hij kocht Zijn volk met Zijn eigen...

Lees verder
4 maanden geleden

De kracht van het nieuwe leven (1)

Johannes 3 vers 6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest”. Romeinen 8 vers 5-9: 5. “Want zij die naar [het] vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij die naar [de] Geest zijn, de dingen van de Geest. 6. Want wat het vlees bedenkt, is [de] dood, maar wat de Geest bedenkt, is leven en vrede. 7. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want...

Lees verder