5 maanden geleden

Oproep aan oma’s

Een oproep aan alle oma’s die de Heer beter willen leren kennen en die de Bijbel beter willen leren begrijpen. Een lieve oma die zelf meedoet, hier aan het woord.

Hier dus de oproep van een “oma” die heel trouw en heel intensief met veel overgave de Bijbelcursussen volgt. Graag geef ik dit bericht aan allen door die de Bijbel beter willen leren kennen. De Bijbelcursus vindt u op de site onder “categorie.”

Oma Rika heeft iets te zeggen aan de lezers van “Frisse Wateren”

Ik neem deel aan de bijbelcursus. Het is een leerrijke, boeiende studie.
Door zijn Woord te lezen en te overdenken, ontdekken we nieuwe dingen die de Heer ons wil doen kennen.
Ik kijk steeds met vreugde uit naar de nieuwe les, het is echt een fijne, gezegende ontdekkingstocht door het Woord van God heen en … de leraar is niet streng!!!!

OMA’S MEEDOEN! ‘T IS DE MOEITE WAARD!

13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.
14. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.
15. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,
16. om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92:13-16

Geplaatst: 02-01-2005; aangepast 16-02-2024

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW