Omgang met God

74 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 jaar geleden

Psalm 46 vers 11a

“Geef het op en weet dat Ik God ben …” Nieuwjaarsdag is een ideale gelegenheid om de oproep “Geef het op1 en weet dat Ik God ben” eens te overwegen. In de zeventwintig jaar als manager van een bijbelboekhandel wanneer de bovenstaande tekst verscheen op platen, mokken of andere artikelen, werd het veel beter verkocht dan andere Schriftplaatsen! En het was een breed scala van mensen, niet alleen christenen die deze passage liefhadden. Maar de uitleg is volkomen verschillend (en...

Lees verder
4 jaar geleden

Van het leven genieten ….

Dit is een leus die we nogal eens horen. “Alles eruit halen wat er in zit …”, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met “het leven”? Wel, dat is toch wel ongeveer dit: ‘het aardse bestaan’. Hierna – ook wel het ‘hiernamaals’ genoemd – is er immers niets meer, dus dan moet het NU gebeuren. Zelfs als dat ten koste moet gaan van anderen, hetgeen ook dikwijls het geval is. Het gaat dus om het...

Lees verder
5 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (5)

“De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent” (Ex. 33:11). “6 En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren, 7 en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar...

Lees verder
5 jaar geleden

Neerwaartse trend in het huwelijk?

Neerwaartse trend in het huwelijk? “Juda zag daar de dochter van een Kanaänitisch man; zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar… En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam was Tamar” (Gen. 38:2,6). Abraham nam het heel serieus toen het erom ging, dat zijn zoon Izak een vrouw zou krijgen (Gen. 24). Hij liet niets aan het toeval over. Izak handelde op dezelfde wijze met zijn zoon Jakob, hoewel misschien niet...

Lees verder
5 jaar geleden

Afvallen, terugvallen, struikelen

“Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en [het] goede Woord van God en [de] krachten van [de] toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Want [de] grond die de dikwijls daarop komende regen indrinkt en nuttig gewas voortbrengt voor hen ten...

Lees verder
5 jaar geleden

Afdrijven

“Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven” (Hebr. 2:1). Wij leren uit de natuur Vaak kunt u op een of andere oever in Scandinavië een dode boomstronk vinden, die ooit aan de oostelijke grens van Peru en Colombia in het Amazonegebied viel. Zo maakte hij een reis van duizenden mijlen door Zuid-Amerika en vervolgens door de Atlantische Oceaan naar het noorden, waarheen hij afgleed. Dit stuk hout was weliswaar...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (4)

Psalm 139 vers 7-16 DEEL 2 SLOT “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven” (vs. 13). Daarmee komen we tot de verzen, die vele bijbellezers niet zo liggen. Ze worden graag door jonge ouders gelezen, die een baby gekregen hebben. Zij verheugen zich, dat het kind een perfect, klein mensje is. Dat is zeer verkwikkend, maar wij willen nog een ogenblik bij deze verzen stilstaan, om de diepere zin te begrijpen. Deze veelomvattende...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (3)

Psalm 139 vers 7-16 deel 2 Psalm 139 is een parel van de Hebreeuwse poëzie. In zijn wijze van uitdrukken is hij juist eenvoudig te begrijpen, maar de inhoud van de afzonderlijke verzen gaan enorm diep. We willen proberen deze psalm in het licht van het Nieuwe Testament te begrijpen – en zullen bemerken, hoe interessant en actueel deze psalm voor de Christen van de 21e eeuw is. Nadat David in de eerste zes verzen de alwetende God bezongen heeft,...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (2)

Psalm 139:4-5 4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. 5. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 6. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. “Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles” (vs. 4). Vers 4 gaat dan nog een stap verder. In vers 2 zijn het de...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (I)

 Psalm 139 vers 1-6 1. Een psalm van David, voor de opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 2. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. 3. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. 4. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere! Gij weet het alles. 5. Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. 6....

Lees verder