9 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (5)

“De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent” (Ex. 33:11).

“6 En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren, 7 en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. 8 Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. 9 Alleen, kom tegen de HEERE niet in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen! 10 Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten” (Num. 14:6-10).

De “Jozua-les” – vastberadenheid

De tijd die Jozua in de tent van Mozes als zijn dienaar heeft doorgebracht, heeft hem zeker gevormd. Hier beleefde hij de intimiteit tussen Mozes en God (Gen. 33:11). Hier leerde hij wat het betekent, aan de ene kant een hart voor het volk van God te hebben, zonder enige wederliefde te ontvangen, en zich aan de andere kant beslist aan de zijde van God te stellen. Als verkenner kon hij tegen de mening van de meerderheid in vol vertrouwen betogen voor het innemen van het land Kanaän. Daarmee kwam hij op voor God en had het beste voor het volk in de zin. God stond daarachter en voorkwam door de verschijning van Zijn heerlijkheid de moord op hem (Num. 14:6-10).

Voor u:

Treedt onverschrokken voor uw God en toon uw hart voor het welzijn van uw broeders en zusters. Ook in de dienst van God ontvangt men niet altijd wederliefde, maar God erkent het. En waar leert u dat? In de “tent van Mozes”, dwz oudere broeders en zusters die u de liefde tot God en Zijn volk voorleven.

Marco Leßmann, © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW