8 jaar geleden

Psalm 46 vers 11a

“Geef het op en weet dat Ik God ben …”

Nieuwjaarsdag is een ideale gelegenheid om de oproep “Geef het op1 en weet dat Ik God ben” eens te overwegen. In de zeventwintig jaar als manager van een bijbelboekhandel wanneer de bovenstaande tekst verscheen op platen, mokken of andere artikelen, werd het veel beter verkocht dan andere Schriftplaatsen! En het was een breed scala van mensen, niet alleen christenen die deze passage liefhadden. Maar de uitleg is volkomen verschillend (en buitengewoon meer gezegend) dan hoe het in het algemeen wordt toegepast door vele niet-christenen en zelfs christenen. Zoals vaak gezegd wordt: “Een tekst uit de Schrift buiten de context om is een dekmantel”2.

Maar wat betekent dit vers dan echt? Het komt van de lippen van het gespaarde Joodse overblijfsel in het Duizendjarig Rijk die terugblikken en de “God van Jakob” prijzen voor hun bevrijding gedurende de tijd van “de benauwdheden van Jakob”. De Messias was hun Toevlucht en Hij redde hen van het bruisen en schuimen van de volkeren (vs. 1-3). Jeruzalem zal worden opgericht als de woonplaats van God in het Duizendjarig Rijk. Nadat de Messias de volken verslagen en hun wapens vernietigd heeft, zal Hij vrede brengen in de wereld (vs. 10, verg. Jes. 2:4). Zoals iemand zei: “Hij zal oorlog tegen de oorlog maken”. “Geef het op en weet dat Ik God ben …”, herinnert ons dat Hij verheerlijkt wordt op aarde; Zijn koninkrijk is gekomen. Gods aardse volk zal dan in rust zijn – alle conflicten zullen opgehouden zijn.

En hoewel de context Joods is, is er niettemin een rijke toepassing op ons die deelgenoten van de hemelse roeping zijn. Als dit jaar zich ontvouwt, laat ons stil zijn en weten dat Hij God is. Dit betekent niet dat we moeten ophouden met onze geestelijke of lichamelijke werkzaamheden en gaan mediteren op een of andere mystieke wijze, zoals sommige mensen dit vers interpreteren. Het betekent veeleer rusten in het feit dat Christus komt, Hij zal verhoogd worden onder de volken en zal vrede brengen in deze trieste wereld. En hoewel de aarde bewogen wordt en de bergen bewegen, hoeven wij geen angst te hebben. God is onze Toevlucht en een zeer aanwezige Hulp in moeilijkheden.

Bryan Reynolds, © The Lord is near

NOTEN:
1. Of “wees stil”.
2. In het engels wordt heel treffend uitgedrukt als volgt: “A Scripture text out of context is a pretext”.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW