Genade

44 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Het leven van David (07)

1 Samuel 24 David spaart Saul in Engedi David is in de steenwoestijn van Engedi. Saul zit hem op de hielen. Maar er moet tijd zijn voor een bezoek aan het “toilet.” Saul gaat een grot in – precies de grot waar David en zijn mannen zijn. Het was duidelijk de voorzienigheid van God die dit liet gebeuren. David weet dat. De mannen herkennen dat. Maar de grote vraag is: hoe moet de voorzienigheid van God worden geïnterpreteerd? De mannen...

Lees verder
1 maand geleden

Haat, heiligheid en liefde – Harten ontmaskerd op Golgotha

Als wij in geloof terugkijken op het kruis, zien wij dat het veel meer is dan een symbool van het christelijk geloof, het is het geheim van het christelijk leven! Wat eens een plaats van spot, schande en verachting was, is nu een plaats van overwinning! Paulus kon zeggen: “Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld” (Gal. 6:14)....

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (08)

Bijbelgedeelte: Lukas 22 vers 31–32   Het herstel van Petrus   Nu kunnen we kijken naar de herstellende genade van de Heer. Net als in het geval van Petrus zien we zeven stappen die Petrus terugvoeren naar de volle gemeenschap met de Heer. Ze tonen ons de sporen van een volledig herstel. Interessant is dat deze daad van genade al voor Petrus’ val begint. Wat heerlijk dat de Heer onze toekomst kent en zich van tevoren tot ons wendt! Stap...

Lees verder
2 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (07)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 69-75 Stap 7: Petrus verloochent zijn Heer   69. Petrus nu zat buiten in de voorhof; en een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: Ook u was bij Jezus, de Galileeër. 70. Hij loochende het echter ten aanhoren van allen en zei: Ik weet niet wat u zegt. 71. Toen hij nu naar buiten ging, naar de voorpoort, zag een andere [vrouw] hem en zij zei tot hen die daar waren: <Ook> deze was met Jezus...

Lees verder
3 maanden geleden

Petrus – Val en herstel (11)

Bijbelverzen: Markus 16 vers 7 Stap 4: Een speciale boodschap van genade voor Petrus   Nadat Petrus uit de voorhof van de hogepriester was gegaan, werd de Heer Jezus ten onrechte veroordeeld, gemarteld en aan het kruis geslagen. Daar gaf Hij Zijn leven en is na drie dagen weer opgestaan. Petrus had de Heer niet meer gesproken sinds Hij de voorhof van de hogepriester verliet. Maar nu, na Zijn opstanding, is er een prachtige boodschap van genade aan Petrus. We...

Lees verder
5 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (30)

Hoofdstuk 13 (vervolg) Vers 29-31 Nadat zij de Heer ter dood hadden gebracht en Hem in een graf hadden gelegd, kon het volk niets meer doen. Ze dachten dat ze klaar waren met de Zoon van God. Maar nu kwam God tussenbeide: “God echter heeft Hem uit [de] doden opgewekt.” Het grote feit van Christus’ opstanding moest voortaan onder de Joden worden aanschouwd. Maar dit was nu juist wat de heersers van de Joden niet wilden geloven. Zij hadden de...

Lees verder
5 maanden geleden

Deuteronomium 8 vers 2

“Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.” Wat is er in het hart? Het is niet dat God moest weten wat er in hun hart was – Hij wist het heel goed –...

Lees verder
7 maanden geleden

Falen in het leven van een gelovige (1)

 Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Inhoud > Inleiding > Reddende en herstellende genade > Twee manieren waarop iemand zich van God afkeert. > Twee verbindingen die de gelovige heeft met God > Hoe kan falen worden voorkomen? > Het behouden van een goede gemoedstoestand > De hogepriesterlijke bediening van de Heer Jezus > Wat is de oorzaak van het falen? > 1. Iemand wijkt af in het hart > 2. Opgeven van...

Lees verder
9 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (17)

“In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren” (Ps. 18:6).   David begint deze Psalm op een zeer hoge toon met de woorden: “Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn...

Lees verder
11 maanden geleden

2 Petrus 3 vers 18

“… maar groei op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.” Effectieve geestelijke groei   Als Petrus zijn brief besluit door ons te herinneren aan de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus en het naderende einde van deze wereld, geeft hij ons twee zeer belangrijke instructies. Als wij deze dingen weten en verwachten, groeien wij zowel in de genade als in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dit is de manier waarop...

Lees verder