Genade

81 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

De profeet Daniël (16)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 20-27   Daniël 4 vers 20-22: 20. De boom die u gezien hebt – hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde, 21. zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk, er zat voedsel aan voor allen, de dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken – 22. dat bent u, o koning, u...

Lees verder
1 maand geleden

Het leven van David (19)

2 Samuël 8-9 Davids overwinningen (2 Sam. 8)   God had David rust gegeven van al zijn vijanden (2 Sam 7:1). Toch lezen we in dít hoofdstuk dat hij veel oorlogen voert. Een tegenstrijdigheid? Natuurlijk niet. Het punt is dat David nu de aanvaller is. Niemand durft meer tegen hem in te gaan, zoals enige tijd daarvoor (2 Sam. 5:17 e.v.) – maar nu valt David aan. God helpt David waar hij ook gaat (vs. 6). Hij breidt het grondgebied...

Lees verder
1 maand geleden

Het leven van David (18)

2 Samuel 7 David wil voor God een huis bouwen   De ark van het verbond is nu in Jeruzalem en staat in een tent (2 Sam. 6:17). Nu heeft David al een volgende wens: hij wil een huis voor God bouwen. Deze wens was ongetwijfeld goed (1 Kon. 8:18), en toch is het niet hij die het huis moet bouwen, maar zijn zoon Salomo. Salomo zal “zijn werk aannemen.” David bouwt geen huis voor God. Maar God bouwt een...

Lees verder
2 maanden geleden

Het boek Jozua (13) – De plaats van kracht,

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 9   “… en ik leef niet meer1, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Gilgal, wat “wentelen” of “afwentelen” betekent, is het centrum van de kracht van Israël tijdens alle veldslagen waarover in het boek Jozua wordt bericht. Naar het kamp in Gilgal keerden ze terug na zowel overwinningen als nederlagen, en vanuit dit kamp trokken ze ten strijde. Na hun besnijdenis zei de HEER tegen Jozua: “Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb...

Lees verder
2 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (4) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 31 en 32: “Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken, gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij in staat is met tienduizend hem te ontmoeten die met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, terwijl de ander nog veraf is, een gezant en vraagt om de vredesvoorwaarden.” Als we echt discipelen van de Heer Jezus willen zijn, moeten we inschatten wat het ons kost om volledig...

Lees verder
4 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (3) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 28-30: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten zitten berekenen, of hij wel [genoeg] heeft om hem te voltooien? Opdat niet misschien, wanneer hij een fundament heeft gelegd en hij niet in staat is het [werk] tot een einde te brengen, allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen: Deze mens begon te bouwen en was niet in staat het tot een einde te brengen.”...

Lees verder
4 maanden geleden

Het boek Jozua (10) – De eerste handeling in Kanaän

Jozua 4 vers 1-24   “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met1 alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Vóór de doortocht door de Jordaan had de Heer Jozua opgedragen om twaalf mannen uit de stammen van Israël te kiezen, één man voor elke stam (Joz. 3:12), om klaar te staan voor een handeling die na de doortocht door de lege rivierbedding zou plaatsvinden. Het was Gods bedoeling...

Lees verder
4 maanden geleden

Het boek Jozua (09)

De weg naar het beloofde Kanaän   Bijbelgedeelten: Jozua 3 vers 9-17; Jozua 4 Efeze 2 vers 4 en 5: “God … heeft ons … levend gemaakt met Christus.” Efeze 1 vers 19-20: “… en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit [de] doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse...

Lees verder
6 maanden geleden

Het boek Jozua (08)

Een overdenking (vervolg): Verlossing en vreugde in de hoop   Bijbelgedeelten: Exodus 14-15; Jozua 3 Exodus 15 vers 2 en 17: De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest … U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is … .” Voordat we terugkeren naar de onderwerpen die ons in het boek Jozua worden gepresenteerd, moeten we onze uiteenzetting in een ander hoofdstuk voortzetten. Hoewel Israël het land van slavernij had...

Lees verder
6 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (19)

Psalm 145 vers 14: “De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op.” David had dit aan den lijve ondervonden en kan getuigen van de grootheid van zijn God. Als je gaat zitten en Psalm 145 leest, kost het je maar een paar minuten, maar de rijkdom aan kennis van de Heilige kan je hart en geest een hele tijd bezighouden! In vers 1-6 prijst David God om Zijn grootheid, om Wie Hij is, door te zeggen: “De...

Lees verder