Genade

83 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Vijf dorpen (3)

Mattheüs 4 vers 13; Mattheüs 11 vers 23 Kapernaüm (1) “Zie, Mijn Knecht!” (Matth. 12:18) “Toen Hij nu had gehoord dat Johannes was overgeleverd, vertrok Hij naar Galiléa; en Hij verliet Nazareth en kwam in Kapernaüm wonen dat aan de zee1 ligt, in het gebied van Zebulon en Naftali …” (Matth. 4:12-13). Zo beschrijft Mattheüs de intrede van de Heer Jezus in het openbare leven. Hij verliet het afgelegen dorp, waar Hij zoveel jaren had doorgebracht om naar deze drukke...

Lees verder
4 maanden geleden

Vijf dorpen (2)

Mattheüs 3 vers 13-17; Lukas 2 vers 39-52; Lukas 3 vers 21-22 Nazareth De Verachte – “Kan uit Nazareth iets goeds zijn?” (Joh. 1:46) De jaren van stilte (Luk. 2:39-52) Mattheüs 2 vers 23 en 4 vers 13 geven een beeld van het verblijf van Jezus in Nazareth. Hij bracht het grootste deel van Zijn leven op aarde door in dit dorp, weg van de grote verkeersaders, midden in de heuvels ten westen van de zee van Galilea. Daar werd...

Lees verder
5 maanden geleden

De profeet Daniël (16)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 20-27   Daniël 4 vers 20-22: 20. De boom die u gezien hebt – hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde, 21. zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk, er zat voedsel aan voor allen, de dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken – 22. dat bent u, o koning, u...

Lees verder
6 maanden geleden

Het leven van David (19)

2 Samuël 8-9 Davids overwinningen (2 Sam. 8)   God had David rust gegeven van al zijn vijanden (2 Sam 7:1). Toch lezen we in dít hoofdstuk dat hij veel oorlogen voert. Een tegenstrijdigheid? Natuurlijk niet. Het punt is dat David nu de aanvaller is. Niemand durft meer tegen hem in te gaan, zoals enige tijd daarvoor (2 Sam. 5:17 e.v.) – maar nu valt David aan. God helpt David waar hij ook gaat (vs. 6). Hij breidt het grondgebied...

Lees verder
6 maanden geleden

Het leven van David (18)

2 Samuel 7 David wil voor God een huis bouwen   De ark van het verbond is nu in Jeruzalem en staat in een tent (2 Sam. 6:17). Nu heeft David al een volgende wens: hij wil een huis voor God bouwen. Deze wens was ongetwijfeld goed (1 Kon. 8:18), en toch is het niet hij die het huis moet bouwen, maar zijn zoon Salomo. Salomo zal “zijn werk aannemen.” David bouwt geen huis voor God. Maar God bouwt een...

Lees verder
6 maanden geleden

Het boek Jozua (13) – De plaats van kracht,

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 9   “… en ik leef niet meer1, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Gilgal, wat “wentelen” of “afwentelen” betekent, is het centrum van de kracht van Israël tijdens alle veldslagen waarover in het boek Jozua wordt bericht. Naar het kamp in Gilgal keerden ze terug na zowel overwinningen als nederlagen, en vanuit dit kamp trokken ze ten strijde. Na hun besnijdenis zei de HEER tegen Jozua: “Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb...

Lees verder
7 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (4) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 31 en 32: “Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken, gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij in staat is met tienduizend hem te ontmoeten die met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, terwijl de ander nog veraf is, een gezant en vraagt om de vredesvoorwaarden.” Als we echt discipelen van de Heer Jezus willen zijn, moeten we inschatten wat het ons kost om volledig...

Lees verder
8 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (3) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 28-30: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten zitten berekenen, of hij wel [genoeg] heeft om hem te voltooien? Opdat niet misschien, wanneer hij een fundament heeft gelegd en hij niet in staat is het [werk] tot een einde te brengen, allen die het zien, hem beginnen te bespotten en zeggen: Deze mens begon te bouwen en was niet in staat het tot een einde te brengen.”...

Lees verder
9 maanden geleden

Het boek Jozua (10) – De eerste handeling in Kanaän

Jozua 4 vers 1-24   “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met1 alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Vóór de doortocht door de Jordaan had de Heer Jozua opgedragen om twaalf mannen uit de stammen van Israël te kiezen, één man voor elke stam (Joz. 3:12), om klaar te staan voor een handeling die na de doortocht door de lege rivierbedding zou plaatsvinden. Het was Gods bedoeling...

Lees verder
9 maanden geleden

Het boek Jozua (09)

De weg naar het beloofde Kanaän   Bijbelgedeelten: Jozua 3 vers 9-17; Jozua 4 Efeze 2 vers 4 en 5: “God … heeft ons … levend gemaakt met Christus.” Efeze 1 vers 19-20: “… en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit [de] doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse...

Lees verder