Genade

76 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 maanden geleden

Vanaf de eerste dag (2)

Handelingen 9 vers 11 “En hij zei: Zie, [hier] ben ik, Heer. En de Heer zei tot Hem: Sta op en ga naar de straat, de Rechte geheten, en zoek in [het] huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus; want zie, hij bidt.” Wij hebben opgemerkt dat de nieuwe mens die bij de nieuwe geboorte begint te leven vanaf de eerste dag duidelijke tekenen van leven geeft, wanneer hij niet geremd wordt in zijn ontwikkeling: hij begint zich...

Lees verder
12 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (7)

Achaz en Hizkia 2 Kronieken 28 en 29 Door de koningen Achaz en Hizkia – vader en zoon – tegenover elkaar te stellen, mogen verdere waarheden over het huis van God en ons gedrag daarin duidelijk voor ons worden. Achaz, de vader, was een door en door religieus man. Telkens weer zien we hem iets doen wat zijn religieuze overtuiging hem opdroeg, hoeveel het hem ook kostte. Hij offerde er zelfs zijn eigen zonen aan op. Maar daarbij verliet hij...

Lees verder
12 maanden geleden

Uit het ABC van de christen (6)

David en Michal 2 Samuël 6 Veel gelovigen, vooral zij die nog aan het begin van hun geloofsreis staan, zien alleen individuele geredde en verloste mensen op deze aarde die – net als zijzelf – de Heer Jezus volgen. Dat deze samenkomen voor “aanbidding,” voor “prediking” of voor “gemeenschappelijke dienst” is voor hen vanzelfsprekend. Maar dat de totaliteit van alle wedergeboren christenen op aarde een “geestelijk huis” vormt voor God, waarin ieder individu is opgebouwd als een “geestelijke steen” (1...

Lees verder
1 jaar geleden

Gebed – Wanneer bidden wij?

Efeze 6 vers 18: … “terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking bent voor alle heiligen …” Bidden in nood. Hoewel gebed een voorbijgaande genade niet levend kan houden, zal het een krachtige invloed hebben om het hart levend te houden wanneer het eindigt. Wanneer iemands rijkdom en vertrouwen in hetzelfde graf worden begraven, is dat een trieste zaak. Niemand verdraagt ​​het verlies van een...

Lees verder
1 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (5)

Jakob en farao Genesis 47 vers 7-10 Het leven van Jakob had een lieflijk einde. Jozef bracht zijn oude vader voor Farao. En wat deed hij eerst? “Jakob zegende de Farao.” Hoe kon hij! Was dit niet de machtige farao, de heerser over een wereldrijk, en hijzelf een “zwervende Arameeër”? (Deut. 26:5 NBG), wordt dan niet zonder enige tegenspraak “de mindere gezegend door het meerdere”? (Hebr. 7:7). Ja, zeker, en dit is wat God wilde laten zien voor de hele...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (22)

Open deze link en u leest “Tegenstellingen – Eens en nu (22)”. Tegenstellingen – eens en nu (22) Slot      

Lees verder
1 jaar geleden

Lijden (03)

1 Korinthe 12 vers 26; Romeinen 12 vers 15; Mattheüs 10 vers 28 Gemeenschap in het lijden Het is een grote overwinning van genade wanneer iemand die zelf zwemt in de overvloed van voorspoed, zijn eigen vreugde opzij kan zetten en kan wenen en weeklagen met getroffen gelovigen. Er is grote genade voor nodig om de koorden van de verdrukking van de gemeente te voelen door een bed van dons – er is een David voor nodig om Jeruzalem boven...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (26)

“Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het Zuiderland en in Ziklag. Zij hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand, en de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Zij hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan” (1 Sam. 30:1-2). David begon aan een neerwaartse spiraal toen hij een gesprek met zichzelf begon...

Lees verder
1 jaar geleden

Het leven van David (12)

1 Samuël 30 David en de catastrofe in Ziklag David had zijn vrouwen en kinderen in Ziklag achtergelaten (waar God hem niet wilde hebben) om met Achis ten strijde te trekken tegen Israël. Nu vielen de Amalekieten Ziklag binnen en namen vrouwen en kinderen gevangen. Het kan een wraakactie zijn geweest (verg. 1 Sam. 27:8). Wij leren uit deze geschiedenis: Wij kunnen niet rekenen op bescherming als wij naar plaatsen gaan waar wij niet thuishoren. Wij kunnen alleen dan vrijmoedig...

Lees verder
1 jaar geleden

De opdracht van God aan Jona (1)

Jona 1 vers 1-2 “Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.” Zo begint deze kleine maar zeer bekende profeet Jona. Er wordt nergens uitdrukkelijk vermeld, dat Jona de auteur van dit boek is, maar we kunnen het waarschijnlijk wel aannemen. Een aanwijzing is dat alle beschreven personen er goed vanaf komen, behalve hijzelf. Hij noemt...

Lees verder