Bemoediging

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Zien op Jezus …

Hebreeën 12:3; 2 Korinthe 3:18; Hooglied 4:9 Waarheen onze ogen gericht worden, is belangrijk. In het verkeer, en bij veel andere gelegenheden. Waar de ogen van onze harten op zijn gericht (Ef. 1:18) is nog belangrijker. We moeten naar Jezus kijken. Als we op Hem zien, heeft dat gevolgen: • Voor onszelf We worden versterkt en bemoedigd. “Want let op Hem, die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen...

Lees verder
5 jaar geleden

Gedragen op Gods schouders

God gebruikt vaak beelden in Zijn Woord die zo eenvoudig en indrukwekkend zijn, dat een klein kind ze kan begrijpen en zich daarin verblijden kan. Als we horen over Gods schouders, vragen we ons eerst af wat dat voor ons betekent. Zodra we denken aan de Heer Jezus als de Goede Herder, die het verdwaalde schaap op Zijn schouders terug naar de kudde draagt, wordt het beeld duidelijk en begrijpelijk. Vóór het tijdperk van de technologie werd de schouder in...

Lees verder
6 jaar geleden

Hij Zelf …

Bijbelgedeelte: Lukas 24 In Lukas 24 vinden we vier keer1 het woordje “Zelf”. In elk van de vier gevallen verwijst het naar de persoon van de Heer Jezus. Hij is Zelf het grote thema van dit hoofdstuk. Laten we deze vier tekstplaatsen wat naderbij bekijken: • Lukas 24 vers 15: “En het gebeurde, terwijl zij praatten en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf naderde en met hen meeging”. De twee discipelen waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Christus was het onderwerp...

Lees verder
6 jaar geleden

De ene genade na de andere …

“Want uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade … de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden” (Joh. 1:16-17). De Bijbel maakt het glashelder vanwaar de genade van God komt: van Jezus Christus. Hij is in de wereld gekomen om zowel de waarheid – over God en over ons – als ook de genade van God bekend te maken. Wie door genade een kind van God geworden is, ontvangt uit de rijkdom van...

Lees verder
7 jaar geleden

Hallo-ween … hallo-jubel

Om te bereiken wat in de titel van dit artikel staat, nodig ik u uit om onderstaand artikel rustig te overwegen en uw hart daarvoor open te stellen. Vertaler FW Gedachten over Psalm 63   Vers 1: Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. Op zijn vlucht voor de vervolging van Saul moest David vaak naar de woestijn vluchten om zich daar te verbergen (1 Sam. 23:14,15,24; 24:2; 25:1; 26:2,3). Welnu, in die moeilijke tijd...

Lees verder
8 jaar geleden

Altijd goede moed (1)

“Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God, Die ons het onderpand van de Geest gegeven heeft. Daarom hebben wij altijd goede moed, en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, niet bij de Heer wonen …” (2 Kor. 5:5,6). We sluiten dit hoofdstuk van het evangelie van onze redding af met de geïnspireerde woorden: “Daarom hebben wij altijd goede moed”, en wensen dat iedere lezer dat van harte zeggen kan. “Goede moed!” Ja, beste vriend, maar...

Lees verder
8 jaar geleden

Ontmoediging in de dienst

1 Koningen 17-19 Als we in Gods Woord naar een voorbeeld van ontmoediging zoeken, dan komt ons vooral “Elia onder de bremstruik” voor de geest. Maar dat is niet alles wat we van Elia weten. Om ontmoedigd te kunnen worden, moeten we eerst moedig geweest zijn. En juist in het leven van Elia vinden we talrijke bewijzen van uitzonderlijke moed. Het optreden van deze profeet was in een donkere tijd. Achab regeerde over Israël en “deed wat slecht was in...

Lees verder
13 jaar geleden

Gods Zegen in het nieuwe jaar 2011!

GODS ZEGEN IN HET NIEUWE JAAR!!! Een bemoediging hebben we allemaal nodig. Maar wie kan dat beter geven dan Jezus Christus Zelf, Die ons niet alleen kent maar ons ook altijd ziet. Die ons ook in Zijn handen wil dragen. Wij, die duur gekocht zijn door het bloed van het Lam van God. Nooit zal Hij ons meer loslaten omdat Zijn liefde dat verhindert … Hij zal ons nooit begeven en ons nooit verlaten omdat Hij trouw is en nooit...

Lees verder
14 jaar geleden

Gods zegen in het nieuwe jaar 2009!!!

2009. Om u te bemoedigen het volgende lied uit de bundel Geestelijke Liederen:   Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand, ik wens niet anders meer; ‘k vertrouw aan U mijn leven toe, aan U alleen, o Heer. Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand en hoe zij mogen zijn, U weet wat ’t beste voor mij is, ’t zij nacht of zonneschijn. Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand; ik vrees niet, want ik weet: mijns Vaders hand veroorzaakt...

Lees verder
18 jaar geleden

Hemelvaartsdag

Bemoedigingen Bethanië was de plaats waar de Heer Jezus tijdens Zijn aardse leven wel de meest dankbare waardering ontving. Hier woonden Zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus, bij wie Hij zeer welkom was en waar Hij zich thuis voelde. Bethanië, en niet Jeruzalem, was daarom de plaats van waaruit Hij weer naar de hemel terugkeerde. Hoe verliet Hij de Zijnen? Met zegenende, opgeheven handen! Daar stonden ze dan nu, Zijn discipelen, die Hem zes weken geleden verlaten hadden en gevlucht...

Lees verder