4 jaar geleden

Een strijdbare held

Richteren 6 vers 11-12:
“Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen.
Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!”

De toestand van het volk van Israël in Richteren 6 was erbarmelijk. “Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian” (Richt. 6:6). Nauwelijks was het gezaaide rijp om te oogsten, of dan kwamen de Midianieten om alles bederven. “En zij lieten in Israël niets over om van te leven” (Richt. 6:4). Niets? Toch wel, want er was een man die een manier vond om de tarwe te beschermen tegen Midian. Dit bracht hem alle opmerkzaamheid van God, zodat Hij in de Persoon van de Engel van de HEERE kwam en hem “strijdbare held” noemde. Gideon, de jongste zoon van Joas, angstig en zwak – een dappere held? Alleen omdat hij wat tarwegraan in veiligheid bracht tegen de vijand? Naar Gods oordeel, ja!

Ook vandaag, in een tijd waarin geestelijk voedsel een zeldzaamheid is geworden en de vijand er steeds weer in slaagt ons te beroven van het genot van het Woord van God, zijn er mensen zoals Gideon nodig. Mensen die om de Bijbel geven. Mensen die bereid zijn om christelijke waarheden te verdedigen tegen de aanvallen van satan. Mensen die zich met Gods Woord bezighouden om geestelijk voedsel te hebben en dit aan anderen door te kunnen geven.

Dit schijnt ook vandaag geen opvallende of achtenswaardige bezigheid te zijn. Andere dingen zijn belangrijk en nemen onze tijd in beslag: carrière, hobby’s, vakantie, vrijetijdsbesteding, winkelen, enzovoorts. Waar is er tijd om de Bijbel te bestuderen? Maar hoe is Gods oordeel? Iedereen die zich bezighoudt met Gods Woord om het te bezitten en het nuttig te maken voor anderen, is – ondanks alle menselijke inschatting – ook vandaag nog een “strijdbare held” in Gods ogen.

 

Marco Leßmann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.06.2015.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW