Bemoediging

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (4) – herstel …

Herstel na falen (2)   Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 09.10.2021, geactualiseerd: 09.10.2021. Inhoud > Wat is het bewijs dat iemand werkelijk berouw heeft? > Het voorbeeld van Naomi > Als iemand keer op keer faalt > De “derde” en “zevende” dag > Bemoediging voor degene die gefaald heeft Wat is het bewijs dat iemand werkelijk bekeerd is? Petrus is het voorbeeld bij uitstek van een falende gelovige in het Nieuwe Testament, maar Naomi is...

Lees verder
2 jaar geleden

De kracht van een dankbaar hart

Leestijd: 2 minuten – 25 november 2021   “Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (1 Kron. 16:34). “En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met [de] Geest, en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart [1] tot de Heer, en dankt te allen tijde voor alles de God en Vader in [de] naam van onze Heer Jezus Christus” (Ef. 5:18-20).  ...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (19)

“Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelt” (Ps. 55:23).   Hier in dit prachtige vers van David hebben we zowel een uitnodiging als een belofte. De betekenis van dit woord is, dat we al onze zorgen en problemen, al onze angsten en ons gepieker door geloof en gebed op de schouders van de HEER leggen, in de zekere verwachting dat God zal horen Het woord last...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (15)

“HEERE, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot U komen. Verberg Uw aangezicht niet voor mij; neig Uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid; op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig” (Ps. 102:2-3).   Het aanroepen van God is het voorrecht van allen die een relatie met Hem hebben door het volbrachte werk van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De psalmist vertegenwoordigt hier iedereen die in geloof wandelt en zich in moeilijke tijden...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (9)

“Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?” (Ps. 56:4-5)   Vanaf het begin van deze Psalm is het duidelijk, dat David druk van buitenaf ondervond. Hij roept de Heer aan om genade: “Wees mij genadig o God” (vs. 2). Zijn moeilijkheden brachten hem op een punt waar hij bereid was op de Heer te vertrouwen. Net als...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (8)

“De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19)   Tijdens Davids “grot-crisis” hebben we hem voor Gods aangezicht gezien in Psalm 142; en – als het ware – op zijn knieën in Psalm 57. We kijken opnieuw in Psalm 34 en zien, dat David zijn vertrouwen in de Heer had gevonden. In Psalm 142 verklaarde hij, dat hem de mogelijkheid tot ontvluchten die hij in de grot had gezocht, ontbrak. Psalm 34...

Lees verder
2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (4)

“De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten” (Ps. 118:6-7).   Angst is iets dat het hart van velen vandaag in zijn greep houdt. Angst was een gevolg van de zonde die de wereld binnendrong door de ongehoorzaamheid van Adam (Gen. 3:10). Angst manifesteert zich in veel verschillende vormen, en groeit vaak uit bezorgdheid...

Lees verder
2 jaar geleden

Psalm 68 vers 20; Jesaja 46 vers 4

“Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons” (Ps. 68:20). “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden” (Jes. 46:4). Gedragen   De prediker Henry Moorhouse was eens erg teneergeslagen. Toen hij op een avond thuiskwam met een pakje, zag hij zijn dochter die een dwarslaesie had, in een stoel zitten. “Waar is moeder?” “Moeder...

Lees verder
3 jaar geleden

Want de weg zou te zwaar voor u zijn

1 Koningen 19 vers 4-8: 4. Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. 6. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken,...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in leven van Jezus (73)

De Onveranderlijke   “En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en zegende1 en nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar voor hen. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen hij ons de Schriften opende? ” (Luk. 24:30-32). Hij neemt brood, dankt ervoor, breekt het en geeft het hun....

Lees verder