Bekering

24 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 jaar geleden

Een echte bekering

In een tijd, waar veel snel en oppervlakkig behandeld wordt, bestaat het gevaar, dat ook in het geestelijke veel aan de oppervlakte blijft. Daartoe behoort ook de bekering. Naar de mate waarin Gods Woord opgenomen wordt, staat haar echtheid op de proefstand. Hoe een “echte” bekering er uitzien kan, illustreert die van Saulus. Aan de hand van de berichten uit Handelingen 9, 22 en 26 worden hierna enkele wezenlijke elementen van een bekering naar voren gebracht. Lezen: Hand. 9:1-19; Hand....

Lees verder
9 jaar geleden

Enkele bijbelse gedachten over: bekering

Bekering is vooral de erkenning van het oordeel van God, dat de mens door zijn ongehoorzaamheid verloren is en gered moet worden. Bekering betekent: omkeren van de tot dan toe gegane weg van de zonde, de eigen wil en de onverschilligheid tegenover God. Het is een zich wenden tot God met de belijdenis: “Ik ben een zondaar en heb het oordeel verdiend”. Zij sluit berouw en droefheid over onze verderfelijke toestand mee in. Bekering brengt de ziel in overeenstemming met...

Lees verder
12 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (19)

Nu wij in het kort het leven van de twaalf apostelen geschetst hebben, komen wij als van zelf tot hem, die wij de ‘dertiende’ zouden kunnen noemen, namelijk de apostel Paulus. In een vroeger hoofdstuk hebben wij gesproken over de bekering en het apostelschap van Paulus. Wij willen nu trachten zijn arbeid en de hoofdmomenten van zijn veelbewogen leven te beschouwen. Eerst echter hetgeen ons bekend is omtrent zijn persoon. Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 5 De apostel Paulus Vóór zijn bekering Het is duidelijk uit de wenken,...

Lees verder
12 jaar geleden

1 Thessalonika 4 (10)

In dit hoofdstuk gaat de apostel met het thema van het voorgaande gedeelte zonder onderbreking verder. Daarbij gaat hij ook het in onze tijd zo actuele onderwerp ‘hoererij’ niet uit de weg. ‘Porno’ is vandaag in. Wat zegt God hierover? 1 Thessalonika 4:1-3 A. Inleiding tot hoofdstuk 4 In dit hoofdstuk gaat de apostel met het thema van het voorgaande gedeelte zonder onderbreking verder. Hij wenste, dat God de Vader en de Heer Jezus de Thessalonikers in de LIEFDE overstromend maakten...

Lees verder
12 jaar geleden

Quelle benediction – Wat een zegening

November-december 2007. KERSTVERHAAL. De Kerstdagen staan weer voor de deur. Dit kerstverhaal dat gesitueerd is in West-Vlaanderen, berust grotendeels op waar gebeurde feiten … Helinda kijkt met dromerige ogen die niets zien in de verte. Ze kijkt naar een foto van haar man, die tegenover haar aan de muur hangt. De oude wandklok slaat 10.00 uur. Op de achtergrond is zachtjes de Sarabande van G.F. Händel te horen. Hoe zal de Kerst dit jaar verlopen? Zullen de kinderen nog komen?...

Lees verder
13 jaar geleden

Een leven zonder Jezus (2)

23 aug. 2007. De vorige keer is helaas een deel van de tekst weggevallen. Deze vindt u nu wel weer terug in deel 1. Het begint met: “Maar het kruis heeft nog een tweede betekenis …”. In dit tweede deel gaan we verder met de derde les, een zeer belangrijke les ook voor ons. Het gaat over ons volgen van Hem en de kosten die daar aan vast zitten. Hoe je ook rekent, als je zonder Hem verder gaat, verlies...

Lees verder
13 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (4)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften MEER OVER DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 4 We hebben gezien wat de boodschap van het evangelie is. Maar hoe passen we die toe op onszelf? Wat heeft die ons te zeggen’? En wat is de respons die de mens daarop moet geven? Het evangelie houdt ons, zoals we zullen zien, een “smalle weg” voor. Het houdt geen rekening met de gevoeligheden, meningen, inzichten of smaak van de mens....

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (5)

Vandaag zijn er helaas zogenaamde leiders in de Christenheid die hun invloed verkrijgen en uitbreiden door dwaling, list en zelfs onreinheid en zedeloosheid. Hun methoden zijn in wezen hetzelfde als wat in de wereld gangbaar is. Maar hoe ziet God een goede dienstknecht? 1 Thessalonika 2:3-4 Vervolg hoofdstuk 2 Vers 3: “Want onze vermaning was niet uit bedrog, noch uit onreinheid, noch met list”. In vers 3-6 somt de apostel Paulus nu zeven gedragswijzen op, zoals hij en zijn medearbeiders...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 2 (4)

Zijn wij ook onverschrokken en vrijmoedig in het getuigen van en spreken over de Heer Jezus Christus? Of zijn er bij ons ook van die hindernissen? Hoe nemen we die hindernissen? Zo maar enkele vragen naaar aanleiding van hoofdstuk 2 … A. Inleiding tot hoofdstuk 2 We willen ons op deze plaats eerst een belangrijk principe van bijbelstudie inprenten, namelijk het achtslaan op het verband van een gedeelte of een bijbelplaats met het voorafgaande en/of navolgende. We hebben immers bij...

Lees verder
13 jaar geleden

1 Thessalonika 1 (3)

Zijn er vandaag in onze “Christelijke” omgeving ook nog afgoden? U zegt misschien: “Natuurlijk niet! Dat hebben we immers al lang achter ons gelaten. Dat is iets voor de Middeleeuwen – of nog langer geleden … Waar hebt u het toch over? Wetenschappelijk is dit toch ook al lang weerlegd ….!” Toch gaan we verder, omdat afgoden ook vandaag nog reëel bestaan en zeer zeker niet minder een gevaar als toen vormen voor een kind van God, laat staan voor...

Lees verder