Afzondering

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 maanden geleden

Daniël, de zeer gewenste

  God geeft ons in Zijn Woord fragmenten uit het leven van vele jonge mensen. Sommigen worden in het algemeen gekenmerkt doordat zij de wil van God afwijzen. Anderen tonen hoogten en diepten. Weinigen worden gekenmerkt door een evenwichtig godvrezend leven. Iemand, op wie dit van toepassing is, is Daniël. En hij is ook iemand die in zijn leven al de erkenning van God ervaart. Zo wordt hij meerdere keren “een zeer gewenste” genoemd (Dan. 9:23; 10:11; 10:19). Deze waardering...

Lees verder
1 jaar geleden

Evenwicht

“Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen …”. (1. Tim. 2 vers 1) Farizeïsme is voor christenen evenzeer te vrezen als vroeger voor de Joden. De waarheid die ons werd meegedeeld gaat veel verder dan wat de Joden hadden ontvangen, en bovendien is de christelijke afzondering overwegend innerlijk, terwijl de afzondering van de Israëlieten vooral uit uiterlijke vormen bestond. Niettemin loopt de christen voortdurend het gevaar om een afzondering voor God als...

Lees verder
9 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (1)

In deze artikelen gaat het om de vraag, hoe wij met een ruim hart de smalle weg, die de Schrift ons aanwijst, gelukkig gaan kunnen. En dat in een tijd, die vele verschillende aanbiedingen presenteert en de gelovigen dreigt te verwarren. Juist daarom is het goed om een zeker en bijbels fundament onder de voeten te hebben. Voorwoord De weg van het geloof, die de kinderen van God in overeenstemming met de wil van de Heer te gaan hebben, wordt...

Lees verder
9 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (2)

Verkeerd gebruik van de vrijheid Hoofdstuk 2 “Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt”. Dat is inderdaad een een gezegende positie en roeping, die aan alle ware kinderen van God gegeven is. Maar reeds de Galaten moesten voor het gevaar gewaarschuwd worden, de vrijheid als een aanleiding voor het vlees te gebruiken (Gal. 5:1,13). Hoe gemakkelijk de Christelijke vrijheid op verkeerde manier gebruikt kan worden, leren wij ook door het voorbeeld van de gelovigen in Korinthe. Zorgen om de zwakke...

Lees verder
9 jaar geleden

Met een ruim hart op de smalle weg – (3)

Vrijheid of onafhankelijkheid? Hoofdstuk 3 Wij leven, zoals wij al gemerkt hebben*, in zeer ernstige dagen, wat het getuigenis van de gemeente van God in deze wereld betreft. God heeft ons in Zijn genade door Zijn woord ons op deze dagen voorbereid (2 Tim. 3:1), en ook had de apostel Paulus in zijn afscheidsrede in Miléte in het bijzonder voor de gevaren van binnen uit gewaarschuwd (Hand. 20:30). Nu, wij bevinden ons vandaag midden in deze gevaren, en het schijnt...

Lees verder
11 jaar geleden

Bijbelse afzondering

Het begrip afzondering wordt vandaag niet veel meer gebruikt. En als het al gebruikt wordt, hoor je dikwijls negatieve klanken, waardoor een afkeer ervan gevoed wordt. Een Nederlands spreekwoord zegt ook: “Onbekend maakt onbemind”. Toch spreekt de Bijbel over dit begrip met positieve klanken om een harmonieuze omgang met God te stimuleren. Dit begrip geeft ook de voorwaarde aan van de “ware eenheid”, die in onze dagen weer actueel begint te worden. Daarbij spreekt men niet meer over afzondering maar...

Lees verder
12 jaar geleden

O, mijn God! (2)

Richteren 18 begint met: “In die dagen was er geen koning in Israël”. In het vorige hoofdstuk staat al dat “ieder deed wat recht was in zijn ogen”. Dat nu heeft alles te maken met verval. Dan wordt ook de tweede Timotheüsbrief – waar we nu wat nader op in zullen gaan – voor ons actueel. Ook vandaag is gezag ver te zoeken, ook onder de gelovigen. Het samenkomen als gemeente bijvoorbeeld doe je, zoals je dat zelf goeddunkt. Menselijke...

Lees verder