Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
18 jaar geleden

Hij is waarlijk opgestaan!!!

Tijdschema Na de sabbat (op zaterdagavond) bezoeken Maria Magdalena en andere vrouwen uit Galiléa het graf; dan bereiden zij specerijen en balsems. In de nacht naar de zondag staat de Heer uit de doden op. Een engel opent het lege graf. Zondag vóór zonsopgang gaat Maria Magdaléna naar het graf. a. Na zonsopgang komen de andere vrouwen naar het graf en worden door de engel naar de discipelen gezonden. b. Onderweg ontmoeten zij de Heer. c. Zij informeren om beurten...

Lees verder
18 jaar geleden

Opstanding

De opstanding van de Heer Jezus is één van de vaste fundamenten van het Christelijk geloof. Alleen het geloof in een gestorven en opgestane Heer opent mensen de weg tot redding en eeuwige heerlijkheid. De opstanding van de Heer Jezus Zelf vinden we niet beschreven in het Woord van God – hoe zou dat ook mogelijk zijn -, maar het feit en ook de bijkomende omstandigheden worden zeer duidelijk meegedeeld. Het is de moeite waard om nog eens na te...

Lees verder
18 jaar geleden

Bidden tot de Vader in nood en lof (2)

Velen van de lezers zal het net zo vergaan respectievelijk gegaan zijn als de schrijver: Sinds onze bekering richt(te) zich het gebed bijna altijd op de Heer Jezus – op Hem die ons verlost heeft en tot Wie we daarom ook altijd vrijmoedig bidden. Maar het valt toch op, dat het Nieuwe Testament aan ons Christenen de toegang tot de Vader openbaart. Kennen wij deze Vader? En is het ons al eens duidelijk geworden, dat Hij ons vanuit twee verschillende...

Lees verder
18 jaar geleden

Een goede vrije-tijds-besteding

“Zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Het lezen van de Bijbel Bij de voor een Christen meest noodzakelijke dingen, hoort in eerste instantie het lezen en onderzoeken van het Woord van God. Wij hebben niet alleen dagelijks “de bemoediging van de Schriften” nodig om in onze noden en moeilijkheden gesterkt te worden, maar ook onderwijzing, lering, vermaning en terechtwijzing. En om de “goede en welgevallige en volmaakte...

Lees verder
18 jaar geleden

Het gebed (6)

“De opening van Uw woorden geeft licht” Psalm 119 vers 130a LES 6 Beste cursist(e), Onze lichamelijke polsslag is alleen goed, wanneer de omstandigheden optimaal zijn, wanneer ons lichaam goed funcioneert. Zo is het ook met onze “geestelijke polsslag”. Dat betekent in dit verband: onze gemeenschap (ons innige contact en omgang) met de Heer moet goed zijn! Toch is dit niet altijd het geval. Daarom zijn er soms VERHINDERINGEN VOOR GEBEDEN EN VERHORINGEN   Lees eerst eens Jesaja 59 vers...

Lees verder
18 jaar geleden

De Heilige Geest – de doop met en de vervulling van de Heilige Geest (5)

“De opening van Uw woorden geeft licht” Psalm 119 vers 130a Les 5 Beste cursist(e), De Bijbel begint en eindigt met het werk van de Heilige Geest (Genesis 1 vers 2 – Openbaring 22 vers 17). De Heer Jezus is de tweede Persoon in de Godheid en de Heilige Geest de derde Persoon. We hebben al eerder gezegd, dat de Goddelijke Drie-eenheid voor ons moeilijk te begrijpen is. Vooral om de Heilige Geest als derde Persoon te zien, is moeilijk....

Lees verder
18 jaar geleden

Jezus Christus: Waarachtig God en Waarachtig Mens (4)

  Beste cursist(e), In de vorige les hebben we gezien, dat Vader, Zoon en Heilige Geest ÉÉN is. Dat de Heer Jezus waarachtig God is, zien we heel duidelijk in het evangelie van Johannes. DE HEER JEZUS IS GOD   Lees eerst Johannes 1 vers 1 tot en met 18. De apostel Johannes heeft dit evangelie ongeveer 90 jaar na Christus geschreven. Niet om een levensbeschrijving van de Heer Jezus te geven, zoals de andere evangelieschrijvers, maar om de dwaalleringen...

Lees verder
18 jaar geleden

De openbaring en het wezen van God (3)

Psalm 119 vers 130a Les 3 Beste cursist(e), Als iemand ons vraagt naar ons geloof, dan zijn we toch wel ‘verplicht’ om daarvan te getuigen. Zo lezen het ook in 1 Petrus 3 vers 15: “… en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is …”. Daarom willen we het in deze les hebben over hoe God Zich aan ons openbaart, dus hoe Hij Zich kenbaar maakt aan de mens....

Lees verder
18 jaar geleden

Het Woord van God (2)

De opening van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a. Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus Christus wil weten. Of u Christen bent of niet, of u oud bent, of je bent nog jong, ik nodig van harte uit om deel te nemen. Het is echt de moeite waard! Deze cursussen staan vanaf nu in de je en jij-vorm; ik hoop dat je dat niet stoort. Het...

Lees verder
18 jaar geleden

Bekering en wedergeboorte (1)

Het opengaan van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus Christus wil weten. Of u Christen bent of niet, of u oud bent, of je bent nog jong, ik nodig van harte uit om deel te nemen. Het is echt de moeite waard! Deze cursussen staan vanaf nu in de je en jij-vorm; ik hoop dat je dat niet stoort. Het...

Lees verder