Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
19 jaar geleden

Wat is gezag?

In welke zin verstaan wij vandaag het begrip gezag? Er wordt dikwijls van gezag gesproken. Meestal bedoelt men daarmee gebruik van geweld, die bruut, handtastelijk of ook “alleen maar” verbaal (= met woorden) wordt toegepast. Door de een wordt tot gewelddadige verzet, anderen zouden liever van de Ghandische strategie van geweldloosheid spreken. In al deze uitdrukkingen bevindt zich dat, wat in het Oude Testament “geweld” genoemd wordt (zo bijvoorbeeld in Genesis 6:11; 49:5; Richteren 9:24; Psalm 11:5; 27:12 en andere...

Lees verder
19 jaar geleden

Remonstranten (2)

Lessen om nooit te vergeten (2)  Door de gebeurtenissen rond de begrafenis van prinses Juliana kwamen de Remonstranten ook een beetje in de picture. De uitvaartdienst van de voormalige vorstin werd geleid door een Remonstrantse emeritus-predikante, namelijk dominee Welmet Hudig (zie ook het artikel “Bidt voor Oranje”). Dit artikel is een poging iets van de geschiedenis weer te geven waarin de Remonstranten een grote rol speelden. Op deze wijze krijgt u een beeld wat er rond 1600 zich in ons land...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (18)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Genade en troost van Boaz En Ruth sprak: “Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, daar gij mij getroost hebt, en daar gij naar het hart van uw dienstmaagd...

Lees verder
19 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (17)

Een jonge man uit Egypte (17) Voordracht 7a In dienst van een nieuwe meester 1 Samuël 30 Een goede, rechtvaardige, vriendelijke en eerlijke meester te hebben, mijn vrienden, hetzij voor deze tijd of voor de eeuwigheid, is een geweldige zaak. Aan de andere kant is het erg een beroerde meester boven zich te hebben, hetzij nu of voor de eeuwigheid. De les die ik uit deze interessante periode uit het leven van David geleerd heb, is dat het zeer belangrijk...

Lees verder
19 jaar geleden

De grondwet van het huwelijk

“Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn” Genesis 2:24 Huwelijk en gezin zijn geen product van de kapitalistische maatschappij, zoals de communist in navolging van Friederich Engels beweert. Ook zijn huwelijk en gezin niet het resultaat van een lang civilisatieproces. Het is een door God, de Schepper, ingestelde vorm van samenleven van man en vrouw, ingesteld met de schepping van het eerste mensenpaar. De Schepper heeft Zijn ontwerp...

Lees verder
19 jaar geleden

Blijvend geluk in het (jonge) huwelijk – een droom?

“Just married”: Het huwelijksfeest is voorbij. Tijdens de huwelijksreis hebben de pasgehuwden elkaar al wat beter leren kennen. En dan begint het dagelijks leven van het jonge huwelijk: Een spannende tijd van aan elkaar wennen, van het aanpassen aan de huwelijkspartner. Een paar haken en ogen die (niet alleen) in het jonge huwelijk opduiken, maar ook handreikingen voor een gelukkig samenzijn, willen we in dit korte artikel overdenken. Leidraad daarbij zijn enkele verzen uit 1 Korinthe 7. Huwelijk – Voor...

Lees verder
19 jaar geleden

Martelaars (4)

In onze dagen is het voor sommigen het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. Zonder daar nu verder diep op in te kunnen gaan in het kader van dit artikel, zijn er wel grote verschillen tussen Christen-martelaars en moslim-martelaars. Hiervoor verwijs ik u naar het eerste artikel over de martelaar Stefanus. Behalve Stefanus en Petrus, wordt ook Jakobus gerekend tot de Christen-martelaars. Wij wijzen u op de artikelen die hierover...

Lees verder
19 jaar geleden

We are the Champions … (1)

  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars … Juni 2004. Nu de voetbalgekte weer is losgebarsten wil ik graag enkele opmerkingen maken naar aanleiding van de sport. Ook de Bijbel spreekt, zoals we zullen zien, op sommige plaatsen van sport. We kunnen daar zeker heel veel van leren. “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37) Oefenen Laten we beginnen met het oefenen. Gelukkig bestaat er nog veel...

Lees verder
19 jaar geleden

De haas – een herkauwer?

“En de haas, want hij herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die zal u onrein zijn” (Lev. 11:6) “De Bijbel is geen natuurwetenschappelijk leerboek” – dat is een stelling waarmee velen geconfronteerd worden die aan de betekenis (relevantie) van de Bijbelse overlevering ook voor natuurkundige en geschiedkundige vragen vasthouden. En deze stelling klopt ook. Zou de Bijbel daadwerkelijk een leerboek zijn, dan zou zij bijvoorbeeld definiëren wat een “geschapen soort” zou zijn. Of zij zou natuurkundige dingen systematisch beschrijven...

Lees verder
19 jaar geleden

Vijf lessen van de Meester

Johannes 21 Langzaam wijkt het donker van de nacht voor de morgenschemering. Eenzaam trekt een vissersboot zijn baan richting de oever van de zee. In de boot zitten zeven mannen, ten dele ervaren vissers die de zee goed kennen. De mannen zijn teleurgesteld. De hele nacht door hebben zij hard gewerkt, hebben zich moeite gegeven maar geen enkele vis ging in hun net. Nu keren ze vermoeid en hongerig terug. Aan de oever staat een man. Hij spreekt de vissers,...

Lees verder