18 jaar geleden

Pokémon

“Een Pokémon, dat is het einde”, meent Nico, de grootste Pokémon-fan van zijn klas. Er is actie en een goed verhaal, en zij zijn “zo lief”. De Pokémons (= monster in pocketformaat) worden zo genoemd vanwege hun capaciteit om in handgrote monsterballen te verdwijnen en zich pas te ontvouwen, wanneer zij geworpen worden.

Pokémon is afkomstig van een videospel, dat Nintendo in 1996 op de markt bracht. Sindsdien zetten zij hun internationale zegetocht voort en zijn zo in vele kinderkamers aan te treffen. Er zijn films, boeken en gameboyspellen, die sinds 1996 op de markt zijn. Inmiddels bestaan de virtuele fabelwezens in 4000 versies1. Niet alleen als posters, plakkaten, sleutelhangers, kauwgum, pluche- en rubberdieren; ze versieren beddengoed, puzzels en verzamelkaarten – en de vraag ernaar is reusachtig. De figuren dragen sprookjesnamen als Pikachu, Glumanda, Raichu, Mewtu en zien er ook zo uit. Schildpadachtig, muisachtig, of lijkend op draken. Intussen zijn er over de 150 van hen1, en het geheim van hun succes is hun motto: “Gotta catch them all”. Iedere Pokémon is anders, maar men kan hen in meerdere grondtypes samenvatten: Normaal-, kever-, drraken-, electro-, vecht-, vuur-, vlieg-, geest-, planten-, aard-, ijs-, gif-, ziel-, steen- en waterpokémons. Sommige pokémons zijn echter ook uit meerdere grondtypes samengesteld.

De held van het spel is Ash ketchum. Op zijn 10e verjaardag wordt hij Pokémon-trainer, dat is iemand die Pokémons vangt, zich om hen bekommert en hen voor het gevecht met andere Pokémons traint. Bijgevolg heeft hij een voorbeeldfunctie voor elke pokémon-fan. De meeste Pokémons kunnen zich tot hogere vormen verder ontwikkelen, doordat/terwijl zij vechtervaring opdoen of met speciale stenen in aanraking komen. Elk soort heeft speciale wapens die in de strijd ingezet kunnen worden. De kracht van een Pokémon wordt door zijn level en zijn krachtpunten (KP) bepaald. Wanneer een Pokémon een veldslag wint, krijgt hij ervaringspunten (EP). Als hij genoeg punten verzamelt, stijgt zijn level en zijn kracht. Pokémon-trainers moeten er acht op geven, dat de krachtpunten van hun beschermelingen tijdens de strijd niet te schaars worden. Steeds wanneer een Pokémon gewond wordt, verliest hij enkele krachtpunten. Als hij alle KP verloren heeft, valt hij flauw en kan niet meer vechten, totdat zijn gezondheid weer hersteld is.

Ash heeft nog een rivaal, genaamd Gary. Beiden willen de grootste Pokémon-meester van de wereld worden. Om meester van de monsters te worden, moeten zij steeds weer in tweekampen en wedstrijden met hun monsters samen strijden en hen in de gevechtspauzes weer verplegen. Bovendien is er nog het Team Rocket, een boze Pokémon-dievenbende. Het is hun doel de machtigste en meest zeldzame Pokémon van de wereld te stelen en te beheersen.

Naast het resultaat door geweld en het streven naar de hoogste macht speelt het bovennatuurlijke in de Pokémon-wereld een grote rol. Zo zijn er Pokémons met bovennatuurlijke krachten en met psychokinetische2 vaardigheden. Er komen exorcisten (geestenbezweerders)3 voor, geesten van overwonnen Pokémons verschijnen, en Pokémon-tranen zijn bijvoorbeeld in staat, Ash weer in het leven terug te halen.

In de Pokémon-wereld valt de magisch-esoterische handelingsruimte op, die zich ook in de overeenkomstige woordenschat manifesteert (bijvoorbeeld namen als “Abra”, “Kadabra”, “teleportieren”). De mogelijkheid dat Pokémons zich tot een hogere vorm ontwikkelen kunnen, is een gedachte die in de evolutieleer een wezenlijke rol speelt. Het weer ontwaken van eigenlijke doden laat parallellen met de reïncarnatie herkennen, dus de mogelijkheid meerdere malen te leven. In de Pokémon-wereld wordt daarmee een onbijbelse, magische occulte wereld- en Godsbeeld overgedragen. Naast het aspect van geweld komt ook nog negatief naar voren, dat de hoeveelheid aan Pokémon-artikelen tot kooprage verleiden zal. Dit is ook gelukt; er zouden eigenlijk nog enkele miljoenen meer aan verzamelkaarten verkocht kunnen worden, wanneer er niet leveringsknelpunten gekomen waren.

Aan sommige scholen in Amerika, Engeland en Frankrijk zijn Pokémon-artikelen vanwege de bepaald manische interesse verboden. Het kwam tot zulke conflicten, dat bijvoorbeeld in Amerika een negenjarige scholier een klasgenoot neerstak, omdat deze geweigerd had een Pokémon-kaart te ruilen.

De in de Pokémon-wereld heersende handelingsvoorbeelden en spreuken weerspreken dusdanig bijbelse principes en suggereren een wereldbeeld, dat bij kinderen tot verkeerde voorstellingen leiden kan. Terwijl hier strijd – voor een deel met bovennatuurlijke middelen – op de voorgrond staat, toont ons de Bijbel wat werkelijk op de voorgrond zou moeten staan; een goede relatie met de Heer Jezus en een leven in het volgen van Hem; als vrucht van de Heilige Geest bijvoorbeeld “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23); en: “Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel” (Efeze 6:11; vergelijk tot vers 18). – “Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht …, terwijl u beproeft wat de Heer welbehaaglijk is” (Efeze 5:8-10).

NOTEN:
1. Deze gegevens stammen uit 2000
2. Psychokinese: Natuurkundig niet verklaarbare werktuigelijke inwerking van de mens op voorwerpen (beweging van voorwerpen op paranormale wijze Van Dale).
3. Duivelbezweerders: Van Dale

Jochen Klein, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW