Toekomst

113 artikelen in deze categorie gevonden
8 jaar geleden

Is Israël de grootste bedreiging voor de wereldvrede? – EU-enquête

Een onderzoek door de Europese Commissie lijkt aan te tonen dat de EU-burgers Israël als de grootste potentiële bedreiging voor de wereldvrede houden. – Niet ten onrechte, zoals de Bijbel duidelijk maakt! In een enquête van de Europese Commissie onderzoek toonde duidelijk aan dat de EU-burgers uitzicht Is Israël als de grootste bedreiging voor de wereldvrede, nog voor Iran, Noord-Korea en, opmerkelijk, voor de Verenigde Staten. In een tijd waarin het nu bijna alles wat Israël of Joden betreft, hoewel alleen...

Lees verder
8 jaar geleden

Nooit meer in ballingschap

“Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God” (Amos 9:15). Ontegenzeglijk leven we in profetische tijden. Oude profetieën, tenminste bijna tweeduizend jaar geleden opgeschreven, komen vandaag tot leven. Langzaam maar zeker wordt het wereldtoneel bereid voor de glorieuze terugkeer van Christus. Kijk bijvoorbeeld naar Europa. Volgens het profetische Woord komt er uiteindelijk namelijk een hersteld Romeins Rijk (Daniël 2:41-43; Openbaring...

Lees verder
9 jaar geleden

Twee beesten, twee personen?

Via een e-mail ontvingen we de vraag of het bij de twee beesten in respectievelijk Openbaring 13:1-10 en 13:11-18 om letterlijke personen gaat. Op deze plaats willen we op deze kwestie ingaan. Tevens hopen we enige lijnen van de eindtijd te kunnen schetsen. Enerzijds letterlijke personen Nadat de twee beesten in het dertiende hoofdstuk van Openbaring zijn geïntroduceerd, worden ze daarna nog verschillende keren in het Bijbelboek genoemd. Soms samen, soms apart. Het ‘beest uit de zee’ wordt dan kortweg...

Lees verder
9 jaar geleden

Er staat een troon in de hemel

– Een bemoediging voor ontmoedigden – “En zie, er stond een troon in de hemel…” (Openbaring 4:2b). In de zeventigste jaarweek Wanneer in de – wellicht nabije – toekomst de Gemeente in de hemel is opgenomen, zullen er op aarde onvoorstelbaar turbulente tijden aanbreken. Zozeer zelfs dat God de regie lijkt te zijn kwijtgeraakt. In plaats van God lijkt veeleer de duivel te regeren. Vele miljoenen mensen verliezen hun levens door toedoen van dodelijke epidemieën en catastrofale rampen. Miljoenen meer...

Lees verder
9 jaar geleden

Grote verdrukking?

Moeten Christenen door de grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Voor de grote verdrukking of na de grote verdrukking? We willen op deze belangrijke vraag eens ingaan en ons opnieuw laten motiveren, onze Heiland dagelijks uit de hemel te verwachten! Voordat we op het onderwerp ingaan, wil ik nog twee waarheden uit de Schrift noemen, die ik graag als bekend zou willen veronderstellen: Christus zal komen. Ook wanneer er in de...

Lees verder
9 jaar geleden

Waarom zou ik mij met bijbelse profetie bezighouden?

Er zijn ten minste zeven redenen waarom je de Bijbelse profetie zou moeten bestuderen: 1. Wij worden gelukzalig. Dat belooft Openbaring 1 vers 3 aan hen, die de woorden van deze profetie leest, hoort en bewaart. Deze belofte gaat niet over begrip en kennis – misschien daarom, omdat veel van de details echt moeilijk zijn om te begrijpen. Veel is zo eenvoudig en duidelijk dat het door de jongste kan worden begrepen – bijvoorbeeld de opname, het oordeel dat komt...

Lees verder
9 jaar geleden

Veroorzaakt de Opname van de Gemeente wereldwijd grootschalige chaotische toestanden?

Van een van onze lezers ontvingen we bovenstaande vraag. Hieronder willen we even kort op deze kwestie ingaan. Antwoord: Om te beginnen voorziet de Schrift met het oog op deze kwestie, voorzover mij bekend, niet in directe en concrete uitspraken. Nergens vinden we woorden waarin wordt gesteld dan wel ontkend dat de Opname van de Gemeente wereldwijd grootschalige chaos of ontwrichting zal teweegbrengen. Daarom moet het antwoord, voorzover mogelijk, uit bepaalde Schriftgegevens worden afgeleid. Daarbij blijken de volgende dingen van...

Lees verder
10 jaar geleden

Israël – Mensenwerk of Gods werk? (1)

Frederik de Grote, de koning van Pruisen – oude Frits genoemd – vroeg eens: “geeft u mij met een woord een bewijs, dat de Bijbel waar is!” Zijn adjudant anderen spreken van zijn kapelaan) antwoordde prompt: “De Joden, majesteit”. De filosoof Hegel schreef: “Mijn filosofie verklaart alles behalve de Joden”. Wat heeft dit op zich te maken met dat, wat ruim 63 jaar geleden met de Joden in Israël begon? Op 14 mei 1948 vergaderde de Joodse nationale Raad in...

Lees verder
11 jaar geleden

“De toekomst” – Het hiernamaals

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? – Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen over het hiernamaals geeft. Om menselijke meningen uit te schakelen, willen wij ons bij de beantwoording van deze vragen uitsluitend en alleen aan de verklaringen van de Bijbel houden. Vooraf nog een inleiding die u kunt vinden bij de bijbelcursus onder de titel: “De Toekomst” (1). Is er na het leven dood? Het is...

Lees verder
11 jaar geleden

Egypte, Israël en Europa

Wat gebeurt er eigenlijk in het Midden Oosten? Momenteel vindt in en om het Midden-Oosten een omwenteling in het politieke landschap plaats, die men voor enkele maanden geleden niet voorzien kon. Binnen de kortste tijd veranderen hier politieke structuren – men denke bijvoorbeeld aan Egypte -, die vroeger jaren of tientallen jaren geduurd zouden hebben. Voor de bijbellezer, die zich met bijbelse profetie bezig houdt, is dat interessant. Wie had voor een half jaar geleden gedacht, dat het in landen...

Lees verder