5 jaar geleden

Als een dief …

Bijbelgedeelten: Mattheüs 24:43,44; Lukas 12:39,40; 1 Thessalonika 5:2; 2 Petrus 3:10; Openb. 3:3; Openb. 16:15.

Het opduiken van een dief is onverwacht en ongewenst. Zo zal de openbare verschijning van de Heer Jezus op deze aarde zijn. Plotseling zal de rechtvaardige Rechter verschijnen om de aarde door oordelen te reinigen en Zijn koninkrijk op te richten. Zijn duizendjarige heerschappij van vrede met de voorafgaande oordelen wordt in de Bijbel de dag van de Heer genoemd. Voor de (ongelovige) mensen zal het aanbreken van deze dag compleet onverwacht en ongewenst zijn. Voordat de dag van de Heer met zijn oordelen aanbreekt, zal de Heer Jezus de gelovigen in de hemel opnemen (zie 1 Thess. 1:10; Openb. 3:10).

In het Nieuwe Testament wordt de komst van de Heer en Zijn dag op sommige plaatsen vergeleken met de komst van een dief:

 • “Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen” (Matth. 24:43,44);
 • “Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief kwam, hij <zou hebben gewaakt en> niet zou hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen” (Luk. 12:39,40);
 • “Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht” (1 Thess 5:2);
 • “Maar u, broeders, bent niet in [de] duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen” (1 Thess 5:4);
 • “Maar [de] dag van [de] Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en [de] elementen zullen brandend vergaan, en [de] aarde en de werken daarop zullen gevonden worden” (2 Petr. 3:10);
 • “Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op wat voor uur Ik tot u zal komen” (Openb. 3:3);
 • “Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet” (Openb. 16:15);

Uit deze verzen en de context waarin ze staan, kunnen we de volgende aanwijzingen vinden:

 • Voor de (ongelovige) mensen die geen rekening houden met de komst van de Heer Jezus, zal Hij komen als een dief;
 • wanneer de (ongelovige) mensen zich in valse veiligheid wanen, zal een plotselinge ondergang over hen komen (1 Thess. 5:3);
 • de wereld zal volledig verrast worden door de komst van de Heer Jezus in macht en heerlijkheid en de bijbehorende oordelen;
 • mensen die beweren christen te zijn zonder nieuw leven zullen net zo verrast zijn door de komst van de Heer als de ‘rest’ van de wereld.
 • voor de ware gelovigen zal de Heer Jezus niet als een dief komen. Ze verwachten Hem en verheugen zich op Zijn wederkomst (zie Fil. 3:20; 1 Thess. 1:10);
 • voordat de Heer Jezus voor de ongelovigen komt als een dief (bij Zijn verschijning), komt Hij voor de gelovigen als Heiland (tot opname; verg. Fil. 3:20; 1 Thess. 4:13-18).

Komt de Heer Jezus voor jou als een dief of als Heiland? Verwacht je Hem?

 

Daniel Melui; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 12.05.2017.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW