Toekomst

133 artikelen in deze categorie gevonden
8 jaar geleden

Is met de opname de genadetijd voorbij?

Is werkelijk met de wederkomst van Christus om de bruidsgemeente thuis te halen (opname) de genadetijd ten einde, en gaan dan allen die achterbleven voor eeuwig verloren? Als dat zo was, dan zou men toch met het oog op de onbekeerde zielen niet vragen kunnen: “Heer Jezus, kom!” Het is helemaal waar dat met de wederkomst van de Heer – dat is de ernstige kant van wederkomst – de genadetijd, dat wil zeggen de tegenwoordige gemeente – of periode van...

Lees verder
8 jaar geleden

Uitverkiezing (1) – Hoe moeten we beslissen?

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van [de] wereld …” (Ef. 1:3-4). De kwestie van de soevereiniteit van God en wat het betekent voor de redding van zondaren, heeft al vele gemoederen bewogen. Men kan twee grote stromingen onderscheiden: God bepaalt tot behoudenis (heil) en verdoemenis. Dit is de leer van...

Lees verder
8 jaar geleden

Het Koninkrijk van God (2)

“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen” (Matth. 13:43). Wanneer gesproken wordt van het Koninkrijk van God, is het goed om een aantal fundamentele verschillen aan te duiden: Het koninkrijk van God bestaat uit twee fasen: De huidige fase: De Koning is afwezig. Zijn discipelen erkennen het gezag van hun Heer, getuigen voor Hem en delen in Zijn verwerping op aarde. Het prachtige kenmerk...

Lees verder
8 jaar geleden

Het Koninkrijk van God (1)

“De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen” (Gen. 49:10). Het thema van het Koninkrijk van God neemt in de Schrift een grote plaats in. Zelfs in Genesis wordt al vermeld, dat ooit een heerser geboren zou worden, die een koninkrijk van vrede in overeenstemming met de gedachten van God zou oprichten (Gen. 49:10). De Israëlieten leefden in de verwachting van de komende Koning...

Lees verder
8 jaar geleden

Comeback van het Romeinse Rijk

Bijbelgedeelten: Daniël 2; Daniël 7; Openbaring 13; Openbaring 17 In Daniël 2 en 7 vinden wij de beschrijving van een vierdelig standbeeld en de weergave van vier dieren. Dit wijst in beeld op de vier wereldrijken, die de “tijden der volken” (waarin Israël nog als natie bestond) het stempel gaven. Het is het Babylonische rijk (hoofd van goud; een leeuw met adelaarsvleugels); het Medo-Perzische Rijk (borst en armen van zilver; vraatzuchtige beer); het Griekse wereldrijk (buik en dijen van brons;...

Lees verder
8 jaar geleden

De verschijning (2)

“… daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] eeuwig verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer...

Lees verder
8 jaar geleden

Rust … vrede … wie zoekt dat niet?

De toekomstige rust Hebreeën 4 gaat over het geweldige feit dat wij de rust mogen ingaan. Het wordt daar aangegeven als iets wat “toekomstig” is. In Hebreeën 3:7-19 gaat het over de woestijnreis van het volk Israël dat de rust van Kanaän als doel had (zie vs. 17-18). Dat is voor ons vandaag uiteraard niet meer van toepassing want wij zijn niet op weg naar Kanaän, het beloofde land. Wel zijn wij op weg naar de ‘hemelse rust’. De woestijn...

Lees verder
8 jaar geleden

Ik zag de hemel geopend

Graag geef ik de gedachten van deze schrijver door over een geweldige toekomst. Daarbij is het goed onder gebed de gezindheid van de Bereeërs te tonen om bij het lezen en overdenken hiervan een zegen te ontvangen van de Heer. Frisse Wateren Lezen: Openbaring 22:1-5 De inrichting van de stad Een nieuwe scène opende de ogen van de ziener. De beschrijving van de eerste scène begon met vers 9 van hoofdstuk 21. De engel had gezegd dat Hij hem de...

Lees verder
8 jaar geleden

De opname van de gelovigen – realiteit?

18-10-2014. Er zal een dag in ons leven zijn, die vermoedelijk net zo gaat zoals vele andere dagen. Misschien zul je ’s morgens opstaan, je ontbijt klaar maken en naar het werk gaan. Dan zit je vast in het midden van de dagelijkse taken, je hebt veel te doen – maar plotseling is alles heel anders! Wat is er gebeurd? Vele christenen hebben steeds weer daarover gesproken, zij hebben het verwacht. In de samenkomsten van de gelovigen heeft men liederen gezongen die waarin...

Lees verder
9 jaar geleden

Profetische Gebeurtenissen

Een overzicht van de profetische gebeurtenissen De Grote Verdrukking: Het begint met het werpen van satan uit de hemel (Openb. 12:9), duurt drie en een half jaar of 1.260 dagen (Openb. 12:6), vooral met betrekking tot Israël en bijzonder de Joden die er wonen en vindt zijn uiterlijk zichtbare begin daarin, dat het beeld van de Romeinse keizer door de antichristen in de tempel wordt gezet (Openb. 13:14,15). De Heer noemt dit beeld “de gruwel der verwoesting” (Mattheüs 24:15) –...

Lees verder