5 jaar geleden

De verdrukking

Bijbelgedeelten: Openbaring 7 vers 14; Mattheüs 24 vers 21,22.

Er zijn gelovigen die hun voorhoofd fronsen, wanneer men spreekt over de zevenjarige verdrukking, vooral wanneer men het verbindt met de gedachte, dat de hele wereld door de oordelen van God getroffen zal worden.

Het fronsen heeft twee redenen: ten eerste spreekt de Bijbel over een verdrukking voor Jakob (Jer. 30:7). En ten tweede wordt van de ‘grote verdrukking’ in Mattheüs 24 gesproken – en dat heeft slechts betrekking op drie en een half jaar (de tweede helft van de jaarweken van Daniël).

Er wordt hier echter over het hoofd gezien, dat de verdrukking voor Jakob een verdrukking voor anderen niet uitsluit (het is natuurlijk belangrijk dat de Schrift nooit spreekt over een “verdrukking voor de Gemeente”). En hoewel de term ‘grote verdrukking’ is gereserveerd voor de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël, is de term ‘verdrukking’ toch zeer passend voor de eerste helft – en eigenlijk voor de gehele tijdsperiode tot het verschijnen van de Heer. Want wat ervaren mensen tegenwoordig anders dan verdrukking in die dagen?

Het is ongetwijfeld een vergissing om op een of andere manier de dagen van verdrukking te beperken tot Israël (Jakob). Als je kijkt naar de drie grote reeksen oordelen in Openbaring, valt op dat door de oordelen vooral het opnieuw gevestigde Romeinse rijk getroffen zal worden. En dat is niet Israël (Jakob).

Ook staat er in Openbaring 7 vers 14 (zie ook vs. 9) over hen uit de naties, dat ze uit de grote verdrukking komen. Om er hier op te wijzen, dat dit niet betekent dat ze deze verdrukking hebben meegemaakt, lijkt erg gekunsteld, vooral omdat in vers 16 wordt gesproken over het leed dat ze niet langer zullen hebben. En Mattheüs 24 vers 21-22 zegt, dat de grote verdrukking zou leiden tot de vernietiging van alle vlees.

Het is alleen maar om te onderstrepen, dat de gemeente deze tijd van komende verdrukking niet zal meemaken. Men moet echter niet de verdrukkingen onderschatten die over de hele wereld zullen komen (verg. Openb. 3:10), vooral niet de verdrukking van hen die tot het levenloze christendom behoren!

Gerrid Setser; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 10.08.2012.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW