Geloof

240 artikelen in deze categorie gevonden
1 jaar geleden

De profeet Daniël (07)

  Daniël 3 vers 1-7 In hoofdstuk 2 hadden we de uiterlijke ontwikkeling van deze vier wereldrijken gezien. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 vinden we nu historische gebeurtenissen, namelijk in Daniël 3-5 met betrekking tot het eerste wereldrijk van de Babyloniërs, en in Daniël 6 een historische gebeurtenis met betrekking tot het tweede wereldrijk van de Meden en Perzen. Maar het zijn niet alleen historische gebeurtenissen, ze hebben ook een profetisch karakter. In het beeld dat Nebukadnezar...

Lees verder
1 jaar geleden

Heer, leer ons bidden! (2)

7 oktober 2004 Leestijd: 11 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het eerste deel van deze serie, uit het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André, zagen we wat bidden eigenlijk is en waarom we zouden moeten bidden. In deze aflevering laat de auteur ons zien...

Lees verder
1 jaar geleden

De prijs van het geloof

Hebreeën 11 vers 24: “Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.” Veel mensen beschouwen Mozes als een bijbelse “pilaar” van...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht en het doel van voorbede

1 Samuel 12 vers 23: “En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden … .” Abraham had een hart als Samuël de profeet. Genesis 18 is de eerste keer dat we voorbede zien in de Bijbel. Voorbede is het bepleiten van de zaak van een ander. Kijkend naar het gebed van Abraham leren we enkele kenmerken van voorbede: Zijn gebed was een...

Lees verder
1 jaar geleden

Geloof en werken

Jakobus 2 vers 17 en 18: “Zo is het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar iemand zal zeggen: U hebt geloof en ik heb werken; toon mij uw geloof zonder de werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.” God wil, dat ons geloof zichtbaar is voor anderen. Daar gaat de brief van Jakobus over. Maar hoe gebeurt dat precies? Door werken van het geloof. Levend geloof toont zich altijd in onze daden....

Lees verder
1 jaar geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (2)

In deel 1 van dit artikel hebben we enkele inleidende opmerkingen gehad over de Psalmen en over Psalm 46 in het bijzonder. In hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 3, zien we God als oppermachtig voor veiligheid, kracht en bijstand. De reden van het geloof (vs. 2) “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” “God is onze toevlucht” – Veiligheid De openingsverklaring brengt ons allereerst de aanspraken en rechten...

Lees verder
1 jaar geleden

Ontmoetingen met Christus (2)

Johannes 2 vers 1: “En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. Jezus nu was ook op de bruiloft uitgenodigd, alsook Zijn discipelen. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. <En> Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij...

Lees verder
1 jaar geleden

Hebreeën 11 vers 33-36

“Die door middel van [het] geloof koninkrijken onderwierpen … leeuwenmuilen toestopten … de scherpte van [het] zwaard ontvluchtten … anderen echter werden gefolterd … En anderen ondergingen [de] beproeving van bespottingen en geselingen, ja zelfs van boeien en gevangenschap.” Hebreeën 11 besluit met een beschrijving van de prestaties van mannen en vrouwen die door het geloof triomfeerden. Er waren twee groepen van hen: zij die duidelijk door het geloof overwonnen, en zij die blijkbaar ondanks het geloof werden verslagen. Het...

Lees verder
1 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (46)

Handelingen 26 vers 9-23 Vers 9-23 Paulus voelde ooit dat hij veel moest doen, dat vijandig stond tegenover de Naam van Jezus, de Nazoreeër. Hij was niet bang Hem bij Zijn verachte Naam te noemen; Zijn persoon had een onmetelijke waarde voor zijn eigen hart, en hij achtte het een eer Zijn schande te mogen delen. Zijn vroegere haat tegen Jezus had hij geuit door lijden toe te brengen aan hen die in Hem geloofden en die hij nu “de...

Lees verder
1 jaar geleden

Heilsfeiten (4)

Opnieuw geboren (1) De noodzakelijkheid van de wedergeboorte Toen Nicodémus tot de Heer Jezus kwam om door Hem onderwezen te worden, kreeg hij onmiddellijk het volstrekt ernstige antwoord: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Joh. 3:3). Laten we even nadenken over deze Goddelijke uitspraak dat het hart onderzoekt. Hoe ook iemands toestand van de ziel of geloofsbelijdenis zijn mag, als deze grote verandering – de nieuwe geboorte –...

Lees verder