Commentaren & personen

138 artikelen in deze categorie gevonden
15 jaar geleden

De dochters van Zeláfead

We hebben in de bijbel en in het bijzonder in het Oude Testament verschillende plaatsen, waarin ons vrouwen of meisjes als navolgenswaardige voorbeelden genoemd worden. Door het lezen van een artikel over Achsa, de dochter van Kaleb, werd de schrijver van dit artikel aan de vijf dochters van Zeláfead, Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza herinnerd (zie: Numeri 26:33; 27:1-11, enzovoorts). De schrijver gaat verder en zegt: “Verschillende dingen die ons over deze vijf jonge vrouwen worden bericht, zijn mij...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (14)

Luisteren wij ook naar het Woord van God? En hoe luisteren wij dan? Heeft het op ons ook die uitwerking waardoor God tot Zijn doel kan komen? Is het eigenlijk niet vreemd, dat ook in de christenheid veel belangrijke waarheden eeuwen lang verborgen zijn geweest, zoals de waarheid van de opname van de gemeente hoewel het Nieuwe Testament er zo duidelijk over spreekt? Heeft dit misschien ook niet te maken met het “niet luisteren naar Gods Woord” en het “wel...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (13)

Nehemia 8-10 vormen een soort tussenvoegsel. Hier zien we de geestelijke toestand van het volk. Het toont duidelijk de genade van God in hun harten en het gezag van Zijn Woord over hen. Dit geeft in hun harten aan het Woord de juiste plaats. In de voorgaande hoofdstukken hebben wij ons afgescheiden van het kwaad. Wat blijft ons dan over om te doen? Deze belangrijke vraag wordt in dit hoofdstuk beantwoord: Luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (12)

De poortwachters in het huis van God behoren erop toe te zien, wie binnengelaten worden. Toen bijvoorbeeld Saulus op de weg naar Damaskus tot bekering gekomen was en zich bij de discipelen in Jeruzalem trachtte te voegen, werd hij niet onmiddellijk tot de gemeente toegelaten. De poortdeuren bleven voor hem gesloten, omdat “zij allen voor hem vreesden, daar zij niet geloofden dat hij een discipel was”. Pas toen Barnabas hem bij de apostelen bracht en hun vertelde, wat er met...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (11)

Ondanks alle aanvallen van de vijand van buitenaf en van binnenuit hielden Nehemia en zijn medewerkers stand. Als resultaat van hun volharding was een geweldig werk tot stand gekomen. Ze deden naar hun vermogen alles, wat hun hand vond om te doen. Ze zaaiden hun zaad in de morgen en lieten hun hand tegen de avond niet rusten. Ze waren standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en de andere vijanden hoorden,...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (10)

Nadat de vijand in het voorgaande hoofdstuk geprobeerd heeft om door aanvallen van buitenaf het werk aan de muur stop te zetten, poogt hij dat in dit hoofdstuk te bereiken door aanvallen van binnenuit. Hij heeft veel pijlen op zijn boog. Door de verdorvenheid van het vlees heersten er grote misstanden onder Gods volk, de geestelijke toestand was gedaald tot een heel laag niveau en de onderlinge eenheid was zoekgeraakt … Is het vandaag beter? … Nehemia 5:1-19 In het...

Lees verder
15 jaar geleden

Jong zijn – en toch een voorbeeld!

Hoe moet ik als jonge Christen – maar zeer zeker óók als oudere Christen – een voorbeeld ‘van de gelovigen’ zijn? Dat is toch onmogelijk! Werkelijk? Dat geloof ik niet! Uit onze eigen kracht redden wij dat natuurlijk niet. Zulke pogingen zijn altijd tot mislukken gedoemd. Maar met de hulp van de Heer is het toch mogelijk. Hijzelf overigens is voor zo’n leven het enige volmaakte en juiste Voorbeeld. Toen Hij op aarde was, heeft Hij tegen Zijn discipelen gezegd:...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (9)

Wanneer er gebouwd wordt aan de afzondering naar de Heer toe, zal er ongetwijfeld tegenstand komen. Satan blijft niet stil toekijken. Grote ontstemming en bespotting hebben we al gezien maar nu komt daarbij nog openlijke toorn, verachting en samenzwering. Dat is nu niet anders. Dit komt juist vaak van de kant van “christenen”, die tot een vormendienst zonder enige Bijbelse grond vervallen zijn … Toen de vijand spottend zei, dat de joden een machteloos volk vormden, had hij menselijk gezien...

Lees verder
16 jaar geleden

Nehemia – voorbeeld voor onze dagen (2)

Hoe druk zijn wij met onszelf en onze eigen ‘dingen’. Horen we dat niet vaak: ‘Dit is mijn ding’? Daar gaan we dan helemaal in op en zijn dikwijls zo moe dat we de dienst aan en voor God afzwakken of zelfs geheel nalaten. We vinden het dan een last in plaats van een lust. Herkent u dit? Herken jij dit ook, jonge broeder en zuster? Is jouw carrière werkelijk zo belangrijk dat je voor God geen tijd en energie...

Lees verder
16 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (8)

Wat kunnen we veel van de poorten leren. De fonteinpoort, zo zagen we de vorige keer, spreekt van levend water … Het is ook nu nodig om de waarheid van de werkzame kracht van de Heilige Geest, zowel in de gelovige persoonlijk als in het samenkomen van de gemeente, geheel te herstellen en in verbinding daarmee de deuren met hun sloten en grendels aan te brengen. De fonteinpoort bepaalt ons bij de krachtdadige werking van de Heilige Geest. De Waterpoort...

Lees verder