18 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (II)

 Waaruit bestaat onze stille tijd? Is daar ook een altaar om te offeren, om te aanbidden? Het kijken naar aantallen zit ons allen in het bloed. Enerzijds is er de gedachte: Als het er niet veel zijn, is het niet in orde. Anderzijds denken we er niet over na hoe het komt als er weinigen zijn en zijn geneigd daarvoor weg te lopen. Hoe moeten we daar mee aan? Deze twee lessen staan dit keer op het menu. Van harte uitgenodigd!

4. Neem tijd voor aanbidding

We komen nu bij onze vierde les, waar Gideon zich niet waardig achtte de Engel van de HEER van aangezicht tot aangezicht te zien (Richteren 6:22). Christenen hebben vandaag het voorrecht, niet slechts een engel te zien, maar direct in de tegenwoordigheid van God te treden. Door het volbrachte werk van Jezus Christus alleen zijn wij waardig gemaakt, daar binnen te treden (Hebreeën 10:19). De ontmoeting met de Engel bracht Gideon er toe, dat hij een altaar te bouwde en op een heel persoonlijke wijze voor zich alleen aanbad. Dit wenst en verdient de Heer.

Het altaar spreekt vaak van priesterlijke dienst. Het was de plaats, waar God Zijn deel kreeg. Gideon nam de tijd om een altaar te bouwen, en wel met het doel om te aanbidden. Net zo als hij, moeten wij bij onze vele bezigheden tijd nemen, om ons persoonlijk in de Heer te verblijden. Niet om iets van Hem te vragen, maar om Hem te prijzen en te aanbidden voor dat, wat Hij is en wat Hij gedaan heeft – om Hem Zijn deel te geven. Wanneer wij dit regelmatig ‘persoonlijk’ doen, zal dit niet ook onze ‘openbare’ aanbidding beïnvloeden? Dit soort aanbidding tilt ons boven het kruis uit en laat ons de schoonheid en het karakter van onze Heer bewonderen. Laten we deze tijd van aanbidding aan onze “stille tijd” toevoegen, het is een goed benutte tijd!

5. Zie niet op aantallen

Als we bij Richteren 7 komen, zien we Gideon bereid voor de strijd. Maar de Heer zei tegen hem dat die 32.000 man bij hem teveel mannen waren. Nadat er 22.000 bang naar huis teruggekeerd waren, zei de Heer tegen hem, dat er nog steeds teveel waren! Om het aantal verder te verminderen, gingen ze naar de beek waar het aantal bruikbare mannen door de manier waarop zij dronken, tot 300 gereduceerd werd.

We hechten in onze huidige maatschappij zoveel waarde aan getallen. Laten we eraan denken, wat er gebeurde toen het aantal discipelen toenam – ook de strijd toenam over wie de grootste was! We moeten niet opzettelijke groei vermijden, maar we moeten ook niet denken, dat grote aantallen het antwoord is; of dat, als we maar met weinigen zijn, de Heer ons niet zou kunnen gebruiken. De Heer wil niet graag, dat wij op aantallen zien, maar dat we op Hem vertrouwen.

Het is interessant, hoe deze mannen uitgekozen werden. Het is zeker niet de manier, zoals wij mensen zouden uitzoeken – of wel? God gebruikt niet de mannen die knielden om zoveel mogelijk te drinken. Hij koos hen uit, die het water slechts uit hun hand likten, die staan bleven en elk moment marsvaardig waren, een teken van voorzichtigheid, zelfdiscipline en zelfbeheersing (Richteren 7:6). Dit soort mannen kan God gebruiken. Wanneer wij onvoorzichtig en nalatig worden en in de zorgen van deze wereld ten onder gaan, staan we niet gereed om ons voor de Heer te laten gebruiken.

Tim Hadley, © Grace and Truth

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW