6 jaar geleden

Hebreeën 11 vers 3

“Door het geloof verstaan wij, dat werelden door het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is”.

“Och, verschoon mij toch met uw Bijbel”, zei een voorname heer tot een wedergeboren christen, “hoe kan dat allemaal waar zijn. Neem maar eens tot voorbeeld de scheppingsgeschiedenis. Het is toch bewezen dat onze aarde vroeger een zon geweest is, een geweldige vuurbal die na miljoenen jaren gedoofd en afgekoeld is. Toen ontwikkelde zich langzaam de plantengroei, levend wezen en daaruit tenslotte de mensen”.

Net toen de christen wilde, ging toen de heer, duidelijk zelf ietwat onbevredigd, voort: “Weet u, tenslotte is het leven voor mij nog altijd een probleem. Vanwaar kwam het, wat is het? Nu er zullen altijd problemen zijn die men niet oplossen kan”.

“Zo gaat het mijnheer, wanneer men van de Bijbel, het Woord van God, verschoond wil blijven en haar inhoud niet gelooft. Dan staat men alleen voor problemen. Hebt u wel eens gehoord dat uit een verkoolde massa, as en stenen, plotseling planten, dieren en zelfs mensen tevoorschijn komen?”

“Dat is nu precies datgene waarover ik mij vaak gedachten maak”.

“U zult dit probleem nooit kunnen oplossen. Maar gelooft u toch de woorden van de levende God. Wie Hem, God zelf gelooft begrijpt, dat alles door God zelf is geschapen. Door Zijn Woord is alles in aanschijn geroepen. Dan zijn alle problemen opgelost”.

Twijfelt u ook aan de Woorden van God of wilt u er ook liever van verschoond blijven? Dan zult u nooit tot klaarheid komen. God wil u graag in het volle licht brengen en u niet alleen Zijn almacht, maar ook Zijn liefde tonen die Hij, om u te redden, in Jezus Christus geopenbaard heeft.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW