Bijbelcursussen

230 artikelen in deze categorie gevonden
16 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (6)

Les 6 Beste cursist(e), Inmiddels zijn we aangekomen bij Genesis 20. In hoofdstuk 12 (les 1) hebben we een soortgelijke geschiedenis als hier. Weer spreekt Abraham niet de waarheid, wat zijn vrouw betreft. Maar God grijpt in. Want wat gebeurt er met Abimélech? God verschijnt hem in een droom. Dan hoort Abimélech dat Sara de vrouw van Abraham is. Vraag 1. Heeft Abimélech onrechtvaardig gehandeld? ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. God zegt ook tegen hem, dat Hij het verhindert heeft dat Abimélech zou...

Lees verder
16 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (5)

Les 5 Beste cursist(e), Deze les gaat over Genesis 19. Dit hoofdstuk spreekt van het oordeel van God over een goddeloze wereld. Maar ook van de genade van God! Genade voor hen die de Heere trouw willen blijven en gehoorzamen, ondanks hun menselijk falen. In het vorige hoofdstuk zagen we drie engelen. En terwijl de Heere God met Abraham sprak en Abraham voorbede deed voor Sodom, kwamen die twee engelen bij Sódom. Let nu eens goed op wat er dan...

Lees verder
16 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (4)

Les 4 Beste cursist(e), We hebben gezien dat Abram, op aanraden van Saraï, Hagar tot vrouw nam. Maar dit was geen daad van geloof. Er volgt dan ook een tijdsperiode van 13 jaar, waarover we niets van Abram lezen. Lees het maar na in Genesis 16 vers 16, waar Abram 86 jaar is. En nu we aangekomen zijn bij Genesis 17, zien we in het eerste vers dat hij 99 jaar is. Nu gaan we eerst dit hoofdstuk lezen, voor...

Lees verder
16 jaar geleden

Israel en tijd van aartsvaders (3)

Les 3 Beste cursist(e), Deze les beginnen we met Genesis 15. Aan het eind van het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat Abram niets heeft aangenomen van de koning van Sodom, maar op de Heere steunde. Nu spreekt de Heere tegen Abram. Vraag 1. Welke drie dingen zegt God tegen hem? ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Dit is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen: “Vrees niet”. Dit gold niet alleen voor Abram, maar geldt vandaag ook nog voor ons! vraag...

Lees verder
16 jaar geleden

Israel en tijd van aartsvaders (2)

Les 2 Beste cursist(e), De vorige les zijn we geëindigd met de terugkeer van Abram naar Bethel.Deze les beginnen we met het lezen van Genesis 13 vanaf vers 5. Er komen weer moeilijkheden in het leven van Abram. Die ontstaan omdat hij, zoals al gezegd in les 1, geen afscheid had kunnen nemen van zijn neef.   Vraag 1. Wat is er aan de hand? ………………………………………………………………………………………………………………………. En hoe lost Abram dit op? ………………………………………………………………………………………………………………………. Dan blijkt wat er diep in het...

Lees verder
16 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (1)

Les 1 Beste cursist(e), In deze lessen bezoeken we een groot deel van het Bijbelboek Genesis. Daarin vinden we niet alleen veel over het leven van verschillende personen en de geschiedenis van Israel, maar wij kunnen er zelf ook veel van leren. En daar gaat het uiteindelijk toch om. Ook de Heer Jezus heeft, toen Hij hier op aarde was, vaak teksten uit het Oude Testament aangehaald. Datzelfde geldt voor de apostelen, waarover we lezen in het Nieuwe Testament.De Bijbelteksten...

Lees verder
16 jaar geleden

Het gebed (6)

“De opening van Uw woorden geeft licht” Psalm 119 vers 130a LES 6 Beste cursist(e), Onze lichamelijke polsslag is alleen goed, wanneer de omstandigheden optimaal zijn, wanneer ons lichaam goed funcioneert. Zo is het ook met onze “geestelijke polsslag”. Dat betekent in dit verband: onze gemeenschap (ons innige contact en omgang) met de Heer moet goed zijn! Toch is dit niet altijd het geval. Daarom zijn er soms VERHINDERINGEN VOOR GEBEDEN EN VERHORINGEN   Lees eerst eens Jesaja 59 vers...

Lees verder
16 jaar geleden

De Heilige Geest – de doop met en de vervulling van de Heilige Geest (5)

“De opening van Uw woorden geeft licht” Psalm 119 vers 130a Les 5 Beste cursist(e), De Bijbel begint en eindigt met het werk van de Heilige Geest (Genesis 1 vers 2 – Openbaring 22 vers 17). De Heer Jezus is de tweede Persoon in de Godheid en de Heilige Geest de derde Persoon. We hebben al eerder gezegd, dat de Goddelijke Drie-eenheid voor ons moeilijk te begrijpen is. Vooral om de Heilige Geest als derde Persoon te zien, is moeilijk....

Lees verder
16 jaar geleden

Jezus Christus: Waarachtig God en Waarachtig Mens (4)

  Beste cursist(e), In de vorige les hebben we gezien, dat Vader, Zoon en Heilige Geest ÉÉN is. Dat de Heer Jezus waarachtig God is, zien we heel duidelijk in het evangelie van Johannes. DE HEER JEZUS IS GOD   Lees eerst Johannes 1 vers 1 tot en met 18. De apostel Johannes heeft dit evangelie ongeveer 90 jaar na Christus geschreven. Niet om een levensbeschrijving van de Heer Jezus te geven, zoals de andere evangelieschrijvers, maar om de dwaalleringen...

Lees verder
16 jaar geleden

De openbaring en het wezen van God (3)

Psalm 119 vers 130a Les 3 Beste cursist(e), Als iemand ons vraagt naar ons geloof, dan zijn we toch wel ‘verplicht’ om daarvan te getuigen. Zo lezen het ook in 1 Petrus 3 vers 15: “… en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is …”. Daarom willen we het in deze les hebben over hoe God Zich aan ons openbaart, dus hoe Hij Zich kenbaar maakt aan de mens....

Lees verder