Vergeving

42 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 jaar geleden

Vergeving (1)

Deel 1 Het spijt mij Tim “beledigt” Felix, Ingo geniet ervan. Sina voelt zich door Nadja op de tenen getrapt, Herbert door Achim de das omgedaan; de ene reageert geprikkeld, de ander beëindigt beledigd het contact. Frits krijgt meer karweitjes dan Fred, Heiko meer dank dan Karin; hier draait een gedachtewisseling over een bedenkelijke leerstellige kwestie uit op strijd, daar wordt na het openvallen van een erfenis de vuile was buiten gehangen – zo beleven u en ik veel zonden,...

Lees verder
10 jaar geleden

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (deel 3)

Christus in de hemel Zelf is ingegaan als Hogepriester van de toekomende goederen, en ons die zich aan Hem toevertrouwen, het bezit van die goederen verzekerende; wij hebben nu de toegang hebben tot God in het licht, uit kracht van het zitten Christus aan de rechterhand van God. Wij hebben voor altijd een gereinigd geweten, zodat wij met alle vrijmoedigheid in de tegenwoordigheid van God kunnen verschijnen. En wij kunnen nu de levende God in de ware vrijheid van de...

Lees verder
10 jaar geleden

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (2)

2. De voorhang scheurde (vervolg) Het tweede punt Belangrijker en van verder reikende gevolgen is het tweede punt: Christus heeft Zichzelf door de eeuwige Geest aan God onberispelijk opgeofferd. “Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprenkeld op de onreinen, heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken,...

Lees verder
10 jaar geleden

De laatste woorden van Jezus Christus: de Kruiswoorden (1)

Als een geliefde van ons zijn of haar laatste woorden uitspreekt – als er nog gelegenheid voor is – dan spitsen wij onze oren. Daar willen we geen woord van missen en daar denken we later vaak aan terug. Vaak zijn de laatste woorden van iemand waarvan wij veel houden voor ons van grote waarde en maakt veel indruk. Maar …wat weten wij van de laatste woorden van onze Heer en Heiland? Deze heeft Hij uitgesproken toen Hij aan het...

Lees verder
11 jaar geleden

Vergeving … of schandaal in de opperzaal?

Hoe zouden wij gereageerd hebben al wij daar in de opperzaal gezeten hadden en dat daar Petrus opstaat en het woord neemt? Kunnen wij ook vergeven en vergeten? Kunnen wij ons verblijden in de dienst van juist die “lastige” medebruster die het in onze ogen helemaal en altijd verbruid heeft? Met welke ogen kijken wij naar elkaar? … Hoe kijkt de Heer Jezus ernaar? “En in die dagen stond Petrus op in het midden van de broeders …” (Handelingen 1:15)....

Lees verder
11 jaar geleden

Vergeven: Ja – maar vergeten …?

Vele ernstige relatie-stoornissen onder gelovigen hebben hun oorzaak daarin, dat begane schuld niet volgens de bijbel behandeld werd. Soms ontbreekt het aan een eerlijke en onbeperkte belijdenis van schuld, soms ontbreekt de bereidheid, werkelijk en zonder terughouding te vergeven. Soms laat diegene, aan wie onrecht gedaan werd, een wortel van bitterheid in zijn hart opkomen. Vaak wordt het probleem ook eenvoudigweg verdrongen. Maar op den duur helpt geen verdringen, maar alleen een in het reine brengen in overeenstemming met Gods...

Lees verder
14 jaar geleden

Genezing en vergeving (4 – slot)

Niet door het verbergen van het boze, maar door het openen van zijn hart bevrijdt hij zijn geweten, misschien ook zijn lichaam” … JND III. Het gebed voor elkaar “Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde....

Lees verder
14 jaar geleden

Genezing en vergeving (3)

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen effect hebben. Alleen de God passende belijdenis van verborgen zonden, tot aan hoogmoed en eigenzinnigheid toe. Dit en nog meer in verband met genezing en vergeving … Het zalven met olie “En gij hebt de zalving van de Heilige” (1 Johannes 2:20). “En wat u betreft, de zalving die gij van Hem ontvangen hebt, blijft in u en gij...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeenschap

4 maart 2005. Wat is het schitterend om naar de sneeuw te kijken die nu in zo’n rijke mate rondom ons te zien is. Wat heeft God dit prachtig gemaakt. Eén sneeuwvlok telt al duizenden kristallen. Job zei al: “God doet grote dingen en wij begrijpen ze niet. Want Hij zegt tot de sneeuw: Wees op de aarde … (Job 37:5-6). De weerkundigen, de klimatologen en allerlei andere specialisten en weerprofeten hebben daar geen vat op. En dat is maar...

Lees verder
15 jaar geleden

Gemeente van God (10)

2. Het plaatselijk samenleven Niet alleen tijdens de samenkomsten moet iets van de verhouding tussen Christus en Zijn vergadering (gemeente) zichtbaar worden. Juist in het onderling samenleven als brusters buiten de samenkomsten om kunnen wij iets van het Persoon van onze Heer tonen. De vergadering van God moet een herberg voor alle gelovigen zijn (vergelijk Lukas 10:34). Dat betekent niet, dat zij primair een plaats is waar men zich goed voelt (“goed-gevoel-gemeente”). Toch moet het samenleven van de brusters door...

Lees verder