Vergeving

39 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Vergeven kunnen

Om zonden te belijden is al moeilijk genoeg. Maar zonden te vergeven is soms nog moeilijker. We hebben daarbij een groot Voorbeeld en een belangrijke maatstaf. En we hebben concrete aanwijzingen over dit onderwerp in de Bijbel. Wie niet vergeeft, moet – zo zegt de Heer Jezus het – ernstige gevolgen voor zijn eigen leven accepteren. Vandaag al vergeven? Aanleiding … Ik las onlangs dat een songwriter erop wees dat veel christenen niet vergeven konden. “Wie zijn woede en boosheid...

Lees verder
5 jaar geleden

Vergeving

Onze eerste behoefte als zondaars is vergeving. En er is bij God vergeving, daarvan spreekt Zijn woord: “Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn” (Rom. 4:7). Deze genade is ons huidige bezit, wij hebben in Christus de vergeving van de zonden (Ef. 1:7). Dat is het deel van zowel de eenvoudigste als van de meest geavanceerde gelovige, want we lezen: “Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille...

Lees verder
5 jaar geleden

Pardonné

Vergeving Een klein Frans dorps-kerkhof. Hier bevindt zich een graf met een gegraveerde steen. Slechts één woord staat erop: “Pardonné” – VERGEVEN! Wie ligt daaronder? Niemand weet dat meer. Zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn beroep? Onbekend. Maar dat ene staat vast: VERGEVING! God heeft hem vergeven! Vergeten door de mensen, maar God kent hem! VERGEVEN – Dit betekent allereerst: hij was schuldig. Hij had door zijn zonden tegen God gehandeld. Hij had de eeuwige dood, de verdoemenis, verdiend. VERGEVEN –...

Lees verder
5 jaar geleden

Urbi et Orbi

Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi1 (“de stad [Rome] en de wereld”). Met deze zegen worden – volgens de katholieke leer allen, die hem horen of zien en die van goede wil zijn – een volkomen kwijtschelding van hun straf op de zonden toegekend. Dit betekent dat hen alle zonden die zij tot dit tijdstip hebben gedaan, niet toegerekend en aldus van het vagevuur2 gespaard worden. Sinds 1995 kan deze zegen ook via het...

Lees verder
5 jaar geleden

Gebed – Bidstonden – Geloof en vergeving

“Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft” (Mark. 11:24-25). Effectieve gebeden kunnen er alleen zijn als we bidden in geloof. “Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen” (Mark. 11:24)....

Lees verder
5 jaar geleden

Bitterheid en vergeving

“Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden” (Hebr. 12:15). Bitterheid Helaas zijn sommige christenen bitter geworden. Ze zijn de pijn niet te boven gekomen, dat intense verlangens niet in vervulling gingen, dat hun vertrouwen misbruikt werd en nog veel meer. Het omgaan met hen is moeilijk. Ze drinken het gif van bitterheid en denken dat anderen daardoor gedood worden. Zij...

Lees verder
5 jaar geleden

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren?

“En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de...

Lees verder
8 jaar geleden

Auschwitz …

Een persoonlijke indruk In april 2010 had ik gelegenheid het voormalige concentratiekamp in Auschwitz* te bezoeken. Als Duitser voelt men schaamte en schuld, als men op een plaats komt, waar met medewerking van de Duitse SS (veiligheidsdienst van de SDAP onder Adolf Hitler) onder verantwoordelijkheid van NS-oversten meer dan een miljoen mensen op gruwelijke wijze zijn omgebracht. Enkele indrukken vat ik in dit verslag samen. Oud en toch jong De eerste indruk na het binnenkomen van het museumgebied krijgt men...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (4)

Psalm 139 vers 7-16 DEEL 2 SLOT “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven” (vs. 13). Daarmee komen we tot de verzen, die vele bijbellezers niet zo liggen. Ze worden graag door jonge ouders gelezen, die een baby gekregen hebben. Zij verheugen zich, dat het kind een perfect, klein mensje is. Dat is zeer verkwikkend, maar wij willen nog een ogenblik bij deze verzen stilstaan, om de diepere zin te begrijpen. Deze veelomvattende...

Lees verder
9 jaar geleden

Gij doorgrondt en kent mij (3)

Psalm 139 vers 7-16 deel 2 Psalm 139 is een parel van de Hebreeuwse poëzie. In zijn wijze van uitdrukken is hij juist eenvoudig te begrijpen, maar de inhoud van de afzonderlijke verzen gaan enorm diep. We willen proberen deze psalm in het licht van het Nieuwe Testament te begrijpen – en zullen bemerken, hoe interessant en actueel deze psalm voor de Christen van de 21e eeuw is. Nadat David in de eerste zes verzen de alwetende God bezongen heeft,...

Lees verder