Vergeving

45 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Vergeving alleen bij belijdenis?

“Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan” (Spr. 19:11). “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). Men zegt graag: “Vergeving kan er alleen zijn, wanneer de zonde beleden wordt”. Dat klinkt aannemelijk en is ongetwijfeld gebaseerd op 1 Johannes 1 vers 9. <<So far so good>>. Maar dat...

Lees verder
5 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (13)

Psalm 130 1. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? 4. Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. 5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. 6. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters...

Lees verder
5 jaar geleden

Arenlezen in het Oude Testament – Jona

Jona 1 vers 1-17   In tegenstelling tot de andere profeten, leert Jona ons minder door zijn woorden dan door zijn aangrijpende geschiedenis. Hij had indertijd het herstel van de grenzen van Israël aangekondigd: goed nieuws voor zijn volk (2 Kon. 14:25). Hier krijgt hij echter een stuk minder aangename opdracht: het oordeel over Ninevé aankondigen, deze grote heidense stad, die voor God zo schuldig was. Jona ontwijkt dit en vlucht “weg van het aangezicht van de HEERE”. De weg...

Lees verder
6 jaar geleden

Omwille van Charley

“… tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade …” (Ef. 1:6-7). Ik hoorde eens de geschiedenis van de enige zoon van een rijke koopman, die zich voor de Amerikaanse Burgeroorlog als soldaat moest inzetten. Hij werd gewond in de strijd en kwam in het militair hospitaal. Daar ontmoette hij een enigszins...

Lees verder
7 jaar geleden

Ezechiël 33:5

Het geluid van de trompet Omdat over een lange periode van zware regenval de stand van de rivier die door de stad El Playon in Columbia stroomt in korte tijd zo snel rees, moesten de inwoners vluchten. Na enkele dagen echter was het water weer gezakt naar een erg laag niveau, zodat zij weer terug konden keren naar hun huizen. Eén inwoner dacht argwanend dat deze plotselinge kalmte een teken van een dreigende vloed moest zijn. Zouden massa’s stenen, modder en ontwortelde...

Lees verder
7 jaar geleden

Vader, vergeef het hun!

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Luk. 23:34). Deze uitspraak is een van de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis voordat Hij Zijn leven geeft en sterft. Kunnen we begrijpen dat Christus van vergeving spreekt? Na al die spot en smaad die men Hem had aangedaan (vgl. Matth. 27:39-77)? Nadat men Hem bespuwde, sloeg, geselde, een kroon van doornen op Zijn hoofd zette en met een rietstok geslagen en uiteindelijk aan een kruis...

Lees verder
7 jaar geleden

Vergeven kunnen

Om zonden te belijden is al moeilijk genoeg. Maar zonden te vergeven is soms nog moeilijker. We hebben daarbij een groot Voorbeeld en een belangrijke maatstaf. En we hebben concrete aanwijzingen over dit onderwerp in de Bijbel. Wie niet vergeeft, moet – zo zegt de Heer Jezus het – ernstige gevolgen voor zijn eigen leven accepteren. Vandaag al vergeven? Aanleiding … Ik las onlangs dat een songwriter erop wees dat veel christenen niet vergeven konden. “Wie zijn woede en boosheid...

Lees verder
7 jaar geleden

Vergeving

Onze eerste behoefte als zondaars is vergeving. En er is bij God vergeving, daarvan spreekt Zijn woord: “Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn” (Rom. 4:7). Deze genade is ons huidige bezit, wij hebben in Christus de vergeving van de zonden (Ef. 1:7). Dat is het deel van zowel de eenvoudigste als van de meest geavanceerde gelovige, want we lezen: “Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille...

Lees verder
7 jaar geleden

Pardonné

Vergeving Een klein Frans dorps-kerkhof. Hier bevindt zich een graf met een gegraveerde steen. Slechts één woord staat erop: “Pardonné” – VERGEVEN! Wie ligt daaronder? Niemand weet dat meer. Zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn beroep? Onbekend. Maar dat ene staat vast: VERGEVING! God heeft hem vergeven! Vergeten door de mensen, maar God kent hem! VERGEVEN – Dit betekent allereerst: hij was schuldig. Hij had door zijn zonden tegen God gehandeld. Hij had de eeuwige dood, de verdoemenis, verdiend. VERGEVEN –...

Lees verder
7 jaar geleden

Urbi et Orbi

Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi1 (“de stad [Rome] en de wereld”). Met deze zegen worden – volgens de katholieke leer allen, die hem horen of zien en die van goede wil zijn – een volkomen kwijtschelding van hun straf op de zonden toegekend. Dit betekent dat hen alle zonden die zij tot dit tijdstip hebben gedaan, niet toegerekend en aldus van het vagevuur2 gespaard worden. Sinds 1995 kan deze zegen ook via het...

Lees verder