5 jaar geleden

Armzalige hut …

“… terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht” (Kol. 1:12).

Er wordt verteld, dat een oude man een klein, smal stuk grond bezat waarop een armzalige hut stond. Naburige stukken grond waren voor een goed geldbedrag verkocht en hij had het gevoel, dat zijn stuk land hem ooit een fortuin zou brengen. Enige tijd later kwam een miljonair daar voorbij, zag de gunstige locatie ervan en zei: “Ik wil het allemaal kopen”.

Hij stuurde zijn makelaar om de hut en het stukje grond te kopen. Toen hij bij de oude man kwam, zei hij: “Hoeveel kost uw stukje grond?” Omdat de man lang op deze gelegenheid had gewacht, riep hij naar zijn idee een schrikbarende prijs. “Uitstekend”, zei de makelaar, “ik neem het daarvoor”.

“Wanneer hebt u het nodig?”, vroeg de oude man.

“Over ongeveer twee weken zal ik het contract klaar hebben en kunt u het ondertekenen. Hier hebt u een aanbetaling van $ 1.000”, antwoordde de makelaar.

De oude man was verrukt en dacht: “Als iemand die zoveel geld kan betalen dit huis heeft gekocht, moet ik het een beetje opknappen”. Dus kocht hij wat verf en begon hij de oude hut te schilderen. Hij kocht glas om de kapotte ramen te vervangen en werkte twee weken lang in de hut. Toen de miljonair en zijn makelaar kwamen om hem de papieren te laten ondertekenen, was hij zo opgewonden dat hij de pen nauwelijks kon vasthouden. Hij was verbaasd dat de koper niets van zijn hut zei en merkte op: “U ziet hoe mooi ik het heb geschilderd. Ik heb ook een aantal nieuwe vensters aangebracht. Het zal een mooi huis worden. Ik hoop dat u er zich prettig in voelt”.

“Oh,” zei de miljonair, “ik heb dit stukje grond niet gekocht vanwege de dingen die erop staan, maar voor de dingen die ik er op ga bouwen”.

Zo is het ook, wanneer God de goddelozen rechtvaardigt. Hij doet het niet vanwege iets dat Hij in mensen vindt, maar Hij redt hen vanwege de dingen die Hij in hen leggen wil, die Hij voor hen wil doen. Als zij in Hem geloven, krijgen zij het eeuwige leven, zijn zij gerechtvaardigd en al hun zonden zijn vergeven. Dan gaat God verder hen voor Zijn heerlijke tegenwoordigheid geschikt te maken, en wanneer we in het hemelse Vaderland komen, zullen we Hem alle eer geven.

[Vertaald uit “Illustrations of Bible Truth” door Marco Leßmann]

Online on het Duits sinds 28.04.2009.

H.A. Ironside, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW