5 jaar geleden

De staljongen en de koning

“Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? … Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt; wie is het die veroordeelt?” (Rom. 8:31; 33-34).

Toen koning George III eens de koninklijke stallen bezocht, trok een van de staljongens zijn aandacht. Iets aan de jongen beviel de koning en hij behandelde hem heel vriendelijk.

Maar bij zijn volgende bezoek merkte de koning dat de staljongen er niet meer was. Hij vroeg de stalmeester wat er met de jongen was gebeurd. “Ik heb hem laten gaan,” antwoordde hij. “Waarom?” vroeg de koning. “Omdat hij betrapt werd op het stelen van haver uit de koninklijke voorraden.”

De koning kreeg medelijden met de jongen en beval, dat men hem zou halen. Daar stond de staljongen als een veroordeelde dief voor de koning van Engeland. “Jongen,” vroeg Zijne Majesteit, “is dat waar, wat ik over jou heb gehoord?” De jongen durfde niet naar hem te kijken. Het enige antwoord was een stortvloed van tranen. Er was niets waarmee hij zich kon verontschuldigen.

De koning zag dat de jongen oprecht spijt had van zijn zonde en zei: “Dat is erg, wat je daar deed. Je hebt niet alleen gestolen, maar je misbruikt ook het in jouw gestelde vertrouwen. Maar ik vergeef je.” Toen wendde hij zich tot de stalmeester met de woorden: “Stel hem weer aan.”

Hoe opgelucht was de staljongen toen hij hoorde, dat hij in plaats van in de gevangenis te belanden, zelfs de plaats terug kreeg, die hij voorheen had gehad. Vlak voordat Zijne Majesteit de tuin verliet, keek hij de jongen weer in de ogen en zei, hoorbaar voor iedereen: “Als nog iemand iets zegt over de haver, vertel het mij dan.” Daarmee was niet alleen de zaak vergeven, maar het moest ook niet meer genoemd worden.

Zó vergeeft God, in Zijn oneindige genade, ieder die in oprecht berouw over zijn zonde tot Hem komt. En dat niet alleen, maar onze zonden en wetteloosheid zal Hij nooit meer gedenken.

Hoe zou het onder Gods kinderen er geheel anders uit zien, wanneer hiermee rekening werd gehouden!!! – {Frisse Wateren}

Online in het Duits sinds 01.09.2009.

Marco Leßman, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW