9 jaar geleden

Ezechiël 33:5

Het geluid van de trompet

Omdat over een lange periode van zware regenval de stand van de rivier die door de stad El Playon in Columbia stroomt in korte tijd zo snel rees, moesten de inwoners vluchten. Na enkele dagen echter was het water weer gezakt naar een erg laag niveau, zodat zij weer terug konden keren naar hun huizen.

Eén inwoner dacht argwanend dat deze plotselinge kalmte een teken van een dreigende vloed moest zijn. Zouden massa’s stenen, modder en ontwortelde bomen ergens een soort dam hebben gevormd dat elk moment in elkaar kon zakken onder de druk van het water? Hij voelde zich genoodzaakt zich door de stad te haasten en te schreeuwen: “Zoek veiligheid! Het gevaar is nog niet voorbij!” Velen reageerden op de waarschuwing, lieten hun eigendom achter zich en zochten hoger gelegen gronden. Anderen namen dit niet zo serieus en lachten hem zelfs uit. Een geweldig daverend geluid brak inderdaad spoedig uit en een enorme massa’s water stroomde door de stad. Huizen zakten in elkaar, veel mensen werden meegesleurd en verdronken in de vloed.

Vandaag geeft God ons allen een waarschuwing over het oordeel van de wereld: Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden” (Hand. 3:19). Er zijn al veel aanwijzingen van Zijn komende oordeel. God is wel lankmoedig en oefent nog geduld, maar dit moet ons niet leiden tot het negeren van Zijn waarschuwing.

“De Heer is … lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petr. 3:9).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW