Stille tijd

19 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (10)

Psalm 119 vers 17-24 Hoofdstuk 4 Gebeden van de dienaar Gimel, Daleth, He, Waw, Zaijn, Chet, Teth, Jod (vs. 17 tot 80) Gimel Dit couplet laat zien wat het Woord is voor een trouwe dienaar. Het verkwikt. Het is in het hart geschreven en maakt het mogelijk om problemen van buitenaf te overwinnen. Vers 17 tot 24 Na het gebed van de “oudere” hebben we het gebed van de dienaar. Beginnend met het 3e couplet (Gimel), gaat het door tot...

Lees verder
2 jaar geleden

Wanneer God stil lijkt te zijn (2)

Leestijd: 5 minuten De Bijbel beschrijft vele mannen en vrouwen die op machtige wijze zijn gebruikt tot eer van God. Wat we vaak vergeten, is dat deze mannen en vrouwen net als wij waren. Zij hadden hun worstelingen net zoals wij de onze hebben. Eén van deze mannen was de profeet Elia (1 Kon. 17-18). De goddeloze koning Achab en Izébel, zijn koningin, hadden Israël van de Heer weggeleid en tot aanbidding van Baäl gebracht. God strafte het volk door...

Lees verder
2 jaar geleden

Wanneer God stil lijkt te zijn (1)

Leestijd: 3 minuten. We hebben allemaal wel eens momenten in ons leven meegemaakt waarop het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden en lijkt er geen antwoord te komen – God lijkt ver weg van hulp. Wat doen we in zulke tijden? Ik wil graag kijken naar verschillende mensen die zo’n ervaring hadden om te leren wat God ons zou kunnen leren wanneer Hij stil lijkt te zijn. Ten eerste is het belangrijk om te onthouden dat...

Lees verder
3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (14)

“Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken – voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij” (Ps. 63:7-9).   Waar denk je aan in de rustige momenten, als de dingen om ons heen tot rust komen? David maakte gebruik van die stille momenten en richtte zijn gedachten op de Heer....

Lees verder
3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (12)

“O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien” (Ps. 63:2-3).   David bracht drie belangrijke perioden van zijn leven door in de woestijn van Juda. Ten eerste als herdersjongen, bij het hoeden van de schapen van zijn vader (1 Sam. 16-18). Ten tweede,...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (49)

Het unieke gebed   “… en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is … maar hebt goede goed, Ik heb de wereld overwonnen. Dit sprak Jezus en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk Uw zoon, opdat >Uw> Zoon U verheerlijkt” (Joh. 16:32-17:1). De Heer Jezus ging eenzaam en onbegrepen over deze aarde. Hoe dichter Hij bij het kruis kwam, hoe eenzamer Hij werd. Wat moet het...

Lees verder
5 jaar geleden

Rust en stil zijn …

De rust! Niets zou haar in onze harten moeten storen. Is Christus niet onze Herder? De goede Herder, die Zijn leven gaf voor Zijn schapen en ons onder Zijn bescherming genomen heeft? Hij bewaart ons, heeft ons lief, verlicht ons pad en vertelt ons steeds weer: “Wees niet bang!” Hij draagt ons op Zijn schouders en op Zijn hart, totdat Hij ons in het huis van de Vader ingevoerd heeft. Jesaja 26 vers 3: “Het is Uw vaste voornemen: U...

Lees verder
6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (21)

Op het juiste moment het juiste doen “En toen de apostelen waren teruggekeerd, vertelden zij Hem alles wat zij hadden gedaan. En Hij nam hen mee en trok Zich met hen afzonderlijk terug naar een stad, Bethsaïda geheten. Toen nu de menigten dit merkten, volgden zij Hem; en Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond” (Luk. 9:10,11). Het zou een dag van rust en ontspanning moeten...

Lees verder
6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (15)

Gebed in de morgen met geopende oren “O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; …” (Ps. 63:1). De trouwe dienaar van God heeft de gewoonte om ’s morgens vroeg op te staan om de dag met gebed te beginnen. In Psalm 88 zegt hij profetisch: “Mijn gebed komt u tegemoet in de morgen” (Ps. 88:14). Elke morgen beseft hij zijn afhankelijkheid van God doordat hij zijn oor in stilte wekken en openen laat om...

Lees verder
10 jaar geleden

Eenzame plaatsen in ons leven – kennen wij die?

“Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit” Markus 6 vers 31 Vandaag leven we in een tijd waarin het alledaagse met al zijn eisen en verplichtingen ons meer en meer in beslag neemt en ons nauwelijks tijd laat om bij te komen. Men haast zich van de ene afspraak naar de volgende. Het resultaat is: Werkelijk tot rust komt men niet meer. Daarnaast worden de eisen en de druk in het beroepsleven steeds groter....

Lees verder