2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (12)

“O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien” (Ps. 63:2-3).

 

David bracht drie belangrijke perioden van zijn leven door in de woestijn van Juda. Ten eerste als herdersjongen, bij het hoeden van de schapen van zijn vader (1 Sam. 16-18). Ten tweede, als vluchteling voor Saul (1 Sam. 19:1-27:6). Ten derde, op de vlucht voor zijn zoon Absalom (2 Sam. 15-19).  Psalm 63 is één van de Psalmen die hij schreef toen hij in de woestijn was.

Wat leerzaam is in deze Psalm is waar Davids hart ligt. David wordt “man naar Gods hart” genoemd (Hand. 13:22). Deze Psalm leert ons precies hoe dat kwam. Gedurende het grootste deel van Davids leven was hij op de vlucht voor iemand die hem het leven wilde ontnemen. David had heel gemakkelijk verteerd kunnen worden door verdriet en droefheid. Er waren inderdaad tijden dat zijn hart bedroefd was, maar voor het grootste deel liet David zich er niet door verteren. Deze Psalm is één van die momenten waarop Davids hart met de Heer bezig was en niet zozeer met de moeilijkheden van zijn leven. Het betekende niet dat de moeilijke tijd wegging; het betekende dat Davids hart er niet door verteerd werd.

In de eerste verzen leren we hoe David zich boven de omstandigheden om hem heen kon verheffen . Om te beginnen kon David verklaren: “O God, U bent mijn God.” Aan het eind van de Psalm kon hij zeggen: “Maar de koning zal zich in God verblijden.” De sleutel tot Davids geluk en vreugde lag niet in een leven zonder problemen, maar in het richten van zijn hart, zijn ogen, zijn aandacht en zijn leven op zijn God en in het in staat zijn Hem “mijn God” te noemen.

David zocht doelbewust zijn God in het heiligdom (vs. 3). Zijn hart was bezig met het zien van de macht en de heerlijkheid van God. David maakte tijd vrij om de Heer vroeg in de morgen te zoeken, voordat de zaken van de dag hem verteerden. David maakte tijd met de Heer tot de prioriteit van elke dag!

U en ik moeten dagelijks keuzes maken. Laten we de druk van de dag de hartslag van ons hart bepalen of dorsten we naar onze God en verlangen we naar Hem? David erkende dat deze wereld een droog dorstig land is en dat de enige plaats waar water te vinden is om de ziel te bevredigen, het vluchten tot zijn God is. Het is te gemakkelijk om de dag te beginnen met haastig de deur uit te gaan, en vlak langs Hem heen te rennen Die wacht om je ziel te bevredigen in een dor en dorstig land.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW