2 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (14)

“Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken – voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw rechterhand ondersteunt mij” (Ps. 63:7-9).

 

Waar denk je aan in de rustige momenten, als de dingen om ons heen tot rust komen? David maakte gebruik van die stille momenten en richtte zijn gedachten op de Heer. Dit is een bewijs van innige verbondenheid met de Heer in het leven van David. Hij dacht zelfs aan de Heer tijdens die nachtwaken. Velen van ons hebben de nachtwaken meegemaakt, tijden waarin het donker is, tijden van ontmoediging of zelfs depressie.

David was niet van plan die tijd te verspillen. Hij gebruikte ze om de innige verbondenheid met de Heer te ontwikkelen. Innige verbondenheid vereist vertrouwen, zelfs in de nachtwaken. David was bereid te vertrouwen op Gods karakter. Bij een andere gelegenheid kon hij zeggen: “Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw” (Ps. 37:3). Innige verbondenheid vereist, dat wij geloven dat onze God niet kan liegen (Titus 1:2), dat Zijn karakter niet verandert (Jak. 1:17; Hebr. 13:8) en dat Hij nooit op Zijn woord terugkomt (Num. 23:19).

Innige verbondenheid vereist ook een juiste relatie met Hem. Deze relatie kost tijd om te ontwikkelen en vereist tijd in afzondering doorgebracht. Het vereist dat ik stil ben en Hem ken (Ps. 46:11). Het kan vereisen dat ik eenvoudig stil ben en op Hem wacht (Ps. 62:2).

Terwijl David op de Heer wachtte, herinnerde hij zich de trouw van de Heer in het verleden, toen Hij zijn hulp was geweest. Hij herinnerde zich de bescherming die de Heer had geboden. David spreekt over de geborgenheid die hij in de Heer vindt en volgt Hem dicht op de voet, omdat hij de kracht van Zijn krachtige rechterhand had genoten.

Net als David kunnen u en ik genieten van de zekerheid, kracht en veiligheid die een innige gemeenschap met de Heer met zich meebrengt. Maar kijk eens terug naar onze verzen en let op de sleutelwoorden voor deze innerlijke verbondenheid. Deze sleutelwoorden zijn als stapstenen [1] die naar een prachtige tuin leiden. Woorden als gedenken, overdenken, hulp, schaduw van Uw vleugels en uw rechterhand. Dit zijn woorden die Davids aandacht van zijn eigen situatie afleiden en hem helpen stap na stap te zetten in de tuin van de innige gemeenschap met zijn God!

Zet vandaag nog een stap in de richting van de tuin van intieme gemeenschap met de Heer!

 

NOOT:
1. Stapstenen zijn oorspronkelijk losliggende stenen waarover mensen de overkant van het water bereiken. Namelijk zonder natte voeten te krijgen.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW