2 jaar geleden

Wanneer God stil lijkt te zijn (1)

Leestijd: 3 minuten.

We hebben allemaal wel eens momenten in ons leven meegemaakt waarop het leek alsof God zweeg. Misschien hebben we gebeden en gebeden en lijkt er geen antwoord te komen – God lijkt ver weg van hulp. Wat doen we in zulke tijden? Ik wil graag kijken naar verschillende mensen die zo’n ervaring hadden om te leren wat God ons zou kunnen leren wanneer Hij stil lijkt te zijn.

Ten eerste is het belangrijk om te onthouden dat wanneer God stil lijkt, Hij nooit stil zit en altijd trouw is! Er is een reden en een doel achter de schijnbare stilte.

Ik denk aan Maria en Martha (Joh. 11) toen hun broer Lazarus erg ziek was. Zij vroegen de Heer om snel te komen. In plaats daarvan wachtte Hij nog twee dagen, en tegen de tijd, dat Hij aankwam was Lazarus al gestorven. Waarom moesten zij door die ervaring van verdriet gaan? Waarom kwam Hij niet eerder?

Het boek Exodus opent met het volk Israël die al 450 jaar in slavernij leeft. Zij riepen en baden en smeekten God om bevrijding. Generaties leefden en stierven zonder antwoord, het leek alsof God zweeg. Toen God hen antwoordde, zorgde Hij voor een verlosser die hen uit Egypte bracht. In Exodus 14 vinden we hen uit Egypte, maar achtervolgd door het leger van de farao. De farao achtervolgde hen tot aan de Rode Zee. Zij hadden een vijand achter zich en een hindernis voor zich en konden geen kant op. Wat konden zij doen? Wat zouden zij moeten doen? Het antwoord werd aan Mozes gegeven in Exodus 14 vers 10-14 en zou voor ons heel leerzaam kunnen zijn wanneer God stil lijkt te zijn in ons leven.

Sta stil

 

Mozes kreeg te horen: “Wees niet bevreesd.” Dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral wanneer de vijand hard op je afkomt of een onbegaanbare zee voor je ligt. Het is gemakkelijker om dingen te doorstaan als je weet waarom. Maar God laat je niet altijd weten waarom. Maar als er geen uitweg lijkt te zijn, kijk dan omhoog! Soms zat ik in een vliegtuig midden in een vreselijke storm. De piloot probeert meestal niet door het ruige weer heen te vliegen, hij klimt naar grotere hoogten om boven de stormen uit te vliegen! Dat is wat wij moeten doen, maar de enige manier om dat te doen is om bezig te zijn met Hem die de storm onder controle heeft. Wanneer de omstandigheden tegen je zijn en je naar beneden trekken, kijk dan omhoog! Als we ons onder de druk van de omstandigheden bevinden, zullen we verslagen worden. Als we proberen ons door onze omstandigheden heen te zwoegen zullen we snel uitgeput zijn! Ware overwinning wordt gevonden, wanneer we vertrouwen op Hem die boven ALLE omstandigheden is! Hij is altijd bij je in elke omstandigheid. De instructies van Mozes waren eenvoudig, maar niet gemakkelijk! Ze moesten niet bang zijn en gewoon stil blijven staan.

Zie de redding van de HEER

 

De HEER had hen reeds uit Egypte bevrijd. Hij maakte Zijn aanwezigheid bekend door de wolkkolom overdag en de vuurkolom ’s nachts. Hij was niet helemaal stil in hun leven en Hij is echt ook niet helemaal stil in ons leven. Satan wil ons ontmoedigen en voedt ons met allerlei leugens in de tijden, dat God stil voor ons lijkt. De grote leugenaar die hij is, zal ons dingen vertellen als: “Waarom denk je, dat je God kunt horen?” “God zal niet tot je spreken, je verdient het niet.” “Je kent God helemaal niet.” “God geeft echt niet om je – Hij heeft je opgegeven.” “God bestaat niet echt. Je hebt het alleen maar verzonnen.” Dit zijn slechts enkele leugens van Satan, maar vertrouwen wij op ons gevoel of op het feit van Gods beloften? Hij heeft ons Zijn Woord gegeven. We moeten onthouden wat Hij in het verleden heeft gedaan en stilstaan in het heden. God heeft beloofd, dat Hij je nooit zal verlaten of in de steek laten. God is altijd bij je. Wanneer God stil lijkt, laat je dan leiden door Hem, zelfs in de ogenschijnlijke stilte.

Gods schijnbare stilte is een uitnodiging om je ogen van de omstandigheden af te wenden en naar Jezus te zien, die de auteur en voleinder van je geloof is.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW