Opstanding

23 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (2)

Handelingen 1 vers 4-9 Vers 4 en 5 Toen de Heer met Zijn discipelen bijeen was, beval Hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de Vader, “die u [zei Hij] van Mij hebt gehoord”. Hij was sinds de avond na de opstanding het middelpunt van het samenkomen van de Zijnen. Welke genade wordt geopenbaard in de woorden “met hen vergaderd was”! Zij waren de Zijnen en Hij schaamde zich niet om hen Zijn broeders...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (1)

Handelingen 1 vers 1-3 Inhoud Dit boek beschrijft de vestiging van het christendom in het midden van de Joden en onder de volken. Hierin vinden we de uitvoering van de opdracht die de Heer aan de apostelen gaf volgens het evangelie van Lukas 24 vers 47 en 48. Zij moesten berouw en vergeving van zonden prediken aan alle volken in de naam van de Heer, te beginnen bij Jeruzalem. Het woord verwijst hier niet naar de opdracht zoals die aan...

Lees verder
2 jaar geleden

Dood, opstanding en heerlijkheid

Psalm 22, 23 en 24 Psalm 22 Onze Heer was helemaal alleen in de dood; dat is wat we zien in Psalm 22. Er was niemand bij Hem, niemand om Hem te bemoedigen, niemand om Hem te ondersteunen, niemand die de grootheid van Zijn toewijding en offer heeft aangevoeld. En het vreselijkste: God Zelf, Zijn God, wendde Zijn aangezicht van Hem af en liet Hem geheel alleen. In vers 22 verandert het tafereel volledig: het moment is aangebroken waarop Hij...

Lees verder
2 jaar geleden

De opname van de gelovigen

1. Thessalonicenzen 4 vers 13-18 Inhoud 〉 Inleiding 〉Het voorbeeld van het oudtestamentische volk van God 〉De komst van Christus: onze grote hoop: 〉Het voorbeeld van Henoch 〉Het voorbeeld van Zacharia 〉Het voorbeeld van de Openbaring 〉Hoe zal Christus met Zijn heiligen komen? 〉De Thessalonicenzen wordt deze vraag uitgelegd 〉Hoe zit het met de ontslapenen? 〉De opstanding van Christus als voorbeeld 〉Hoe we tot de Heer gebracht worden 〉We zullen veranderd worden 〉We ontvangen een heerlijkheidslichaam 〉Wij zullen bij Hem zijn...

Lees verder
4 jaar geleden

Twee opstandingen … rechterstoel van Christus

“Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan1 tot [de] opstanding van [het] leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot [de] opstanding van [het] oordeel” (Joh. 5 vers 28-29). Twee opstandingen De Heer Jezus Zelf zei dit. In tegenstelling tot veel ideeën van mensen in de wereld vandaag. Hij leerde dat er twee opstandingen zouden zijn – de...

Lees verder
6 jaar geleden

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het afglijden naar de wereld. Het is te vrezen dat het tegenwoordig erg krachtig aanwezig is en in vele richtingen werkt. In tijden van opwekking, wanneer de Geest van God zeer duidelijk werkt, is het voor een gelovige relatief eenvoudig om vrolijk en in de goede richting te gaan. Hij ervaart hoe hij door de stroom van geestelijk enthousiasme gedragen...

Lees verder
6 jaar geleden

Opstanding: Geen mythe, geen bedrog, geen bijgeloof!

“De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen” (Luk. 24:34). “… aan de apostelen die Hij had uitverkoren; aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl Hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen” (Hand. 1:2-3). De patriarch Job bracht in het kader van de gesprekken met zijn vrienden twee vragen van ingrijpende betekenis naar voren:...

Lees verder
10 jaar geleden

Enkele gedachten over opstanding van de Heer

De boodschap van de opstanding neemt in de Heilige Schrift, in het bijzonder in het Nieuwe Testament, een centrale plaats in. Het is voor de gelovigen van enorm belang. Daarom laat satan, de vijand van de zielen, niets onbeproefd, de opstanding van de doden, maar vooral de opstanding van onze Heer Jezus Christus Zelf, te loochenen. De opstanding van Christus is een feit, die door een menigte van betrouwbare getuigen bevestigd en verkondigd is. Paulus houdt vast “dat Christus voor...

Lees verder
10 jaar geleden

Jezus leeft!

De Opstanding van Jezus vanuit historisch oogpunt God maakt in de bijbel duidelijk, dat het historische feit van de lichamelijke opstanding centraal is voor het christelijk geloof (1 Kor. 15:12-19). Maar is de opstanding van Jezus dan met de historische feiten verenigbaar? Op deze vragen gaat het volgende artikel in. Ons geloof wordt door “wetenschappelijke bewijzen” niet zekerder. Maar dat betekent toch niet, dat de uitspraken van de bijbel in tegenspraak met de feiten staan zouden. Veel gebeurtenissen en data...

Lees verder
11 jaar geleden

Geen God?

In de laatste maanden werd een regelrechte oorlog tegen het Christelijk geloof gevoerd. Meestal gaat het in de kern daarom, God als Schepper “af te schaffen” en elk soort creationisme te belasteren. Of het deze nieuwe atheïsten duidelijk is, wat het uiteindelijk betekenen zou, als er geen God zou zijn? In de laatste maanden verscheen een groot aantal boeken tegen God. Een keus van de meest prominente van deze werken luidt: “The God Delusion” van Richard Dawkins “Der Herr ist...

Lees verder