1 jaar geleden

De moed van de opstanding

8 april 2023

Handelingen 2 vers 32-33,36:
“Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd … Laat het hele huis van Israël daarom zeker weten, dat God Hem zowel tot Heer en als tot Christus heeft gemaakt … .”

In alle vier de evangeliën staat dat Petrus lafhartig reageert op een jong dienstmeisje, dat hem uitdaagt een volgeling van Christus te zijn. Petrus ontkent de beschuldiging en verloochent daarmee de Heer Jezus. Dit was slechts kort voordat Petrus op de Pinksterdag optrad en vrijmoedig Christus predikte!

Petrus predikt een op Christus gerichte en met Christus gevulde boodschap. Petrus brengt Christus’ menswording (vs. 22), Christus’ vernedering (vs. 22), Christus’ kruisiging (vs. 23), Christus’ opstanding (vs. 23-32), Christus’ verhoging (vs. 33) en Christus’ verheerlijking (vs. 33-36) naar voren.

Hoe gaat Petrus van een lafaard, die niet eens in staat is om voor een jong dienstmeisje te staan, naar het staan voor een raad van religieuze mannen en het doen van de stoutmoedige uitspraken die in onze verzen staan en het prediken van het evangelie van Christus zoals hij deed? Ik denk dat het antwoord te vinden is in de evangelie-boodschap van Petrus zelf.

De verkondiging van Christus door Petrus richt zich op de opstanding (vs. 23-32). Petrus gebruikt de Schrift om te onderwijzen, dat de opstanding van Christus geen nieuw idee was, maar al was voorspeld door David in Psalm 16. De boodschap van Petrus was dus zowel een op Christus gerichte als een op de Schrift gebaseerde prediking!

Deze dingen gaven Petrus de moed om op te staan en te verkondigen wat hij wist dat waar was. Eerder in het eerste hoofdstuk lezen we, dat de Heer Jezus “Zich nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl Hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen” (Hand. 1:3). Hij had hen opgedragen naar Jeruzalem te gaan en te wachten op de belofte van de Vader, de komst van de Heilige Geest die over hen zal komen en hen zal machtigen om getuigen te zijn, eerst in Jeruzalem, daarna in heel Judéa en Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde (Hand. 1:4-8). Dit is precies wat er gebeurde toen zij baden (1:14; 2:1-4).

Het was het zien van de opgestane Christus, bekrachtigd door de Heilige Geest, en door het gebruik van het Woord van God dat Petrus heeft veranderd en dat ons de moed kan geven om voor Christus te leven in een wereld die Hem heeft verworpen!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW