11 maanden geleden

De troost van de opstanding

6 april 2023

Johannes 11 vers 25-26:
“Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid.”

Martha was met smart naar de Heer Jezus gekomen! Haar broer Lazarus was overleden, en ze dacht, dat als de Heer iets eerder was gekomen, haar broer er nog zou zijn (vs. 21). Maar Martha had het vertrouwen, dat de Heer Jezus namens haar zou komen (vs. 22), ook al begreep ze niet helemaal wie de Heer werkelijk was.

Dit komt naar voren in het gesprek in vers 22-24: “<maar> ook nu weet ik, dat God U al wat U van God zult bidden, zal geven. Jezus zei tot haar: Je broer zal opstaan. Martha zei tot Hem: Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.”

Hier doet de Heer Jezus een opmerkelijke uitspraak. Het is de laatste van de zeven “IK BEN”-uitspraken van de Heer Jezus in het evangelie van Johannes. Hij verklaart aan Martha: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid.” Dan vraagt Hij haar: “Geloof je dat?”.

Als we dit even onderbreken, herinneren we ons dat de Heer Jezus in Johannes 5 vers 21 zei: “Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.” Door te zeggen: “Ik ben de opstanding en het leven,” zei de Heer Jezus: “Ik ben de Zoon van God! Ik ben God geopenbaard in het vlees!” En Martha begreep dat en verklaarde: “Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou gekomen” (vs. 27).

De Heer Jezus zei: “wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij.” Dit is de hoop van allen die in de Heer Jezus geloven en sterven – zij die in Jezus ontslapen zijn! Paulus pakt deze waarheid op en troost allen die geliefden hebben zien overlijden (ontslapen) in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18. Zij die in Jezus ontslapen zijn, zullen worden opgewekt uit de dood, en zij die in leven zijn wanneer Hij terugkeert voor de Zijnen, zullen nooit sterven, maar worden opgenomen met de doden in Christus, die eerst zullen opstaan. Dit zal gebeuren in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, volgens 1 Korinthe 15 vers 51-57.

Wij hebben veel meer details gekregen dan Martha, maar de vraag is hetzelfde: “Gelooft u dat?” Zij die geloven hebben zo’n wonderbare hoop en vinden daarin grote troost!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW