2 maanden geleden

Brandende harten

15 april 2023

Lukas 24 vers 32-35:
“En zij zeiden tegen elkaar: “Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende?” En zij stonden datzelfde uur op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf en degenen die bij hen waren bijeen en zeiden: “De Heer is opgestaan en is aan Simon verschenen.” En zij spraken over de dingen die onderweg gebeurd waren, en hoe Hij hun bekend was bij het breken van het brood.”

Nu het Pasen weer achter ons ligt, is het goed voor ieder van ons de opgestane Christus steeds voor ogen te houden. Deze twee op de weg naar Emmaüs leerden de waarheid van wat de Schrift zegt over de Heer Jezus en hun harten brandden in hun binnenste. Iemand heeft gezegd: “We hebben geen nieuwe methoden nodig, maar nieuw vuur!” Nieuw vuur in de zin van een nieuwe waardering van de Persoon en het werk van de Heer Jezus Christus.

Vuur spreekt in de Schrift vaak van de aanwezigheid van onze God. In Exodus 3 zag Mozes een brandend braambos, maar het braambos werd niet verteerd. God sprak tot hem vanuit die brandende struik als de Grote Ik Ben. Mozes was in de aanwezigheid van een heilig God.

Vuur vertegenwoordigt ook de heiligheid van onze God. Dit zien we opnieuw in Exodus 19 toen God van boven op de berg sprak met donder en licht.

Vuur spreekt ook van oordeel door de hele Schrift heen. Deze twee op de weg naar Emmaüs waren zo bezig met hun eigen gedachten en toen de Heer aan hen verscheen, kregen zij een nieuwe kijk op wat de Schrift leert over de Christus en Zijn lijden.

In Leviticus 6 vers 9 en 12 leren we dat het vuur op het altaar nooit mocht doven. In vers 13 lezen we: “Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden, het mag niet uitgeblust worden.” Dit vuur kwam van de God Zelf (Lev. 9:23-24). Mozes en Aäron hadden daar niets mee van doen! Het is belangrijk op te merken, dat geen enkele andere bron van vuur aanvaardbaar was voor God (Num. 3:4). In feite offerden twee van Aärons zonen vreemd vuur op het altaar, vuur dat God niet voorschreef. Zij werden gedood omdat zij de voorschriften van God niet serieus namen (Lev. 10).

Als wij een nieuw vuur in ons hart willen laten branden, moeten wij in het Woord van God zijn en ons bezighouden met de Zoon van God. Het is dan, dat de Geest van God zal nemen wat van Christus is en het kostbaar zal maken voor elk van onze harten. De Heilige Geest zal ons helpen te gehoorzamen en uit te leven wat wij van Christus hebben geleerd! Moge dit vandaag het geval zijn in elk van onze harten!

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW