Nieuw leven

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2 In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23) staat...

Lees verder
6 maanden geleden

Gekruisigd met Christus

19 mei 2023 Galaten 2 vers 20: “Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Een jongeman benaderde een oudere broeder met de vraag: “Wat betekent het, wat dit leven betreft, om met Christus gekruisigd te zijn?” De oudere broeder zei: “Het betekent drie dingen. Ten...

Lees verder
9 maanden geleden

De gewoonte van gastvrijheid (24)

Leviticus 19 vers 33: “Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.” De gewoonte van gastvrijheid (deel vierentwintig) Een groep vreemdelingen die in onze huidige samenleving vaak over het hoofd wordt gezien, zijn zij die uit andere...

Lees verder
11 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (7)

Jesaja 57 vers 15: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.” Een schrijver noemde dit vers een van de grootste verzen in het boek Jesaja. God wordt geopenbaard als de Hoge en Verhevene,...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (18)

“Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk [en] elkaar hatend” (Titus 3:3). “En u … heeft Hij echter nu verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor Zich te stellen” (Kol. 1:21,22). Het kwade & heilig Wat een tegenstelling – voorheen waren deze mensen ongehoorzaam, zelfzuchtig, wreed, arrogant, vol haat en gewoonweg slecht. Maar dan leren zij Jezus...

Lees verder
2 jaar geleden

Al mijn bronnen zijn in U (1)

Psalm 87 vers 7   In deze Psalm wijzen de zonen van Korach op de vreugde die in Jeruzalem zal heersen tijdens het Duizendjarig Rijk. De zegeningen die het deel zullen zijn van het herstelde Israël hebben hun oorsprong in degene “die daar geboren zijn” (vs. 4), in de eens verworpen koning. Als zij “die in rijen dansen, zingen”, dan zullen zij zeggen: “Al mijn bronnen zijn in U!” (vs. 7). De toekomst van de gelovigen van de huidige bedeling...

Lees verder
2 jaar geleden

Frisse start

Niets beter dan een frisse start! Dit is wat Christus een ieder aanbiedt die tot Hem komt voor verlossing: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie het is <alles> nieuw geworden” (2 Kor. 5:17). Dit is waarom Hij kwam en stierf aan het kruis van Golgotha, opdat wij leven zouden hebben en het overvloedig hebben (Joh. 10:10)! Als je een gelovige bent en het onderweg hebt verknoeid, denk dan aan: “Als...

Lees verder
2 jaar geleden

2 Korinthe 5 vers 17

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie het is <alles> nieuw geworden.” Een frisse start   Niets beter dan een frisse start! Dit is wat Christus een ieder aanbiedt die tot Hem komt voor verlossing: “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan; zie het is <alles> nieuw geworden” (2 Kor. 5:17). Dit is waarom Hij kwam en stierf aan het kruis van Golgotha,...

Lees verder
9 jaar geleden

Johannes 4 vers 7 – Levend water!

“Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken” (Joh. 4:7b). Een vreemdeling zit vermoeid bij een bron in de omgeving van Samaria. Hij vraagt om iets, maar Hij is geen bedelaar die afhankelijk is van de hulp van anderen. Hij is de Zoon van God. Waar Hij werkelijk thuis is, in de heerlijkheid van de hemel, is dorst totaal onbekend. Maar Hij kwam naar deze aarde op de bepaalde tijd. Hij werd waarachtig Mens en leerde wat honger en dorst...

Lees verder
9 jaar geleden

Exodus 12 vers 2

“Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar” (Ex. 12:2). Het nieuwe jaar is begonnen. De tekst hierboven verwijst naar een nieuw jaar: het was een nieuwe tijdsberekening in opdracht van God. Welke ontwikkeling maakte dat noodzakelijk? God maakte een nieuw begin met de Israëlieten. In Egypte waren de nakomelingen van Abraham vele jaren als slaven aan dwangarbeid onderworpen. Nu wilde God hen bevrijden...

Lees verder