1 jaar geleden

Gekruisigd met Christus

19 mei 2023

Galaten 2 vers 20:
“Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Een jongeman benaderde een oudere broeder met de vraag: “Wat betekent het, wat dit leven betreft, om met Christus gekruisigd te zijn?” De oudere broeder zei: “Het betekent drie dingen. Ten eerste, iemand aan een kruis kijkt maar één kant op. Ten tweede, die persoon keert nooit meer terug; en ten derde, hij heeft geen eigen plannen meer.”

Veel christenen proberen twee richtingen tegelijk op te gaan, omdat ze een verdeeld hart hebben. Zij willen naar de hemel, maar houden ook van de wereld. We zien dit bij Lot als hij in één richting kijkt naar Sodom, maar zijn rechtvaardige ziel wordt gekweld door wat er gebeurt! (2 Petr. 2:7) Lot had een verdeeld hart!

Een gekruisigd persoon komt nooit meer terug omdat de dood hem scheidt van het leven, dat hij eens kende. Die persoon heeft de zaak in zijn hart geregeld en wil nooit meer terug naar zijn oude leven omdat zijn ketenen verbroken zijn.

Een gekruisigd persoon maakt niet langer zijn eigen plannen. Zij hebben alle zelfbedachte plannen opgegeven en wachten alleen nog op de Heer die hun stappen leidt!

Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, stierf Hij niet alleen voor mij, maar ook als mij! Aan alles wat ik in Adam was, kwam een einde. Ik ben met Christus gekruisigd! Toen Hij begraven werd, werd ik met Hem begraven, en toen Hij uit het graf kwam, ben ik voor altijd levend voor God gezien (Rom. 6:6-11). In ons vers herinnert Paulus ons eraan, dat niet het oude ik leeft. Ik leef niet voor mijzelf, maar ik leef door het geloof in de Zoon van God! Mijn plannen, meningen en voorkeuren zijn gekruisigd aan dat kruis. Niet ik leef, maar Christus in mij!

Het feit dat de Zoon van God mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven is de motivatie om voor Hem te leven, niet een stel wetten of geboden. Het zijn geen religieuze rituelen die een geloofsleven in gang zetten. Het is de vereenzelviging met Degene die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven, die ervoor zorgt dat ik door geloof leef. Het is de realiteit van een relatie met God de Vader door de Zoon van God die Zichzelf voor mij overgaf!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW