Liefde

17 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 weken geleden

Prediker (0) – Inleiding

Inhoud Ervaringen meedelen; de eerste Adam; de tweede Adam; Prediker – een mens tussen de eerste en tweede Adam; de naam “HEERE” (Jahweh/Jehovah) ontbreekt; kennis betekent lijden; vergelijking met Spreuken; vergelijking met Hooglied. Ervaringen delen Niemand zal willen ontkennen dat Salomo deze Prediker is (zie Pred. 1:1,12). Maar geleerden die, afgezien van hun eigen kennis, gewend zijn alles in twijfel te trekken, ontkennen het. Dit zou ons echter niet moeten verbazen, want niemand, zij het ook de meest geleerde, kan...

Lees verder
6 maanden geleden

Uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld …

“… zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór [de] grondlegging van [de] wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in [de] liefde …” (Ef. 1:4). Over het vorige vers 3 heeft men vaak gezegd, dat dit het belangrijkste vers van ons gedeelte is. De volgende hoofdpunten worden herhaald: De bron van alle zegeningen is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus; we bezitten deze zegeningen al omdat God ons daarmee al heeft gezegend; er...

Lees verder
6 maanden geleden

Psalm 45 – “U bent veel mooier dan de mensenkinderen”

Bijbelgedeelte: Psalm 45 Psalm 45 is een lied van de liefde, waarin Christus als antwoord op het roepen van de godvrezende in Psalm 44 voorgesteld wordt. We zien hem in Zijn morele heerlijkheid als Degene, die machtig is in de strijd en uiteindelijk als de Koning die regeert in gerechtigheid. Het herstelde Israël wordt als beeld voorgesteld in de koningin. Vers 2: Het hart van de koorzanger “brengt een goed woord voort”. Het is meer dan vol, het vloeit over,...

Lees verder
1 jaar geleden

Eén druppel liefde …

Eén druppel liefde kan veel doen! Zij leidt vooral tot toewijding aan de Meester. De Franse wiskundige, natuurkundige en filosoof Blaise Pascal (1623-1662) zei ooit: “Eén druppel liefde is meer dan een oceaan verstand”. Ik weet niet of ze zo naast elkaar geplaatst moeten worden. Maar in ieder geval zien we juist aan het einde van het leven van de Heer, hoezeer Hij de liefde en genegenheid van personen waardeerde. En hoe de liefde iemand tot daden in staat stelt...

Lees verder
2 jaar geleden

Wat is òns voornemen?

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!” (Ps. 19:15). “Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan” (Ps. 20:4). Wat een prachtige wens van David! Hier liggen voor ons enkele lessen, die we hier willen overdenken. Het is wel heel persoonlijk. Ten diepste kunnen we weten wat onze wensen zijn. Als we daar eens...

Lees verder
3 jaar geleden

Gehoorzaamheid en liefde

Schriftplaatsen: Johannes 14 vers 15 en 21 Gehoorzaamheid en liefde gaan samen. Ze kunnen niet van elkaar gescheiden worden. De Heer Jezus toont zijn discipelen kort voor het kruis in de opperzaal deze verbinding, hetgeen heel belangrijk is voor ons geloofsleven. Liefde als bron voor gehoorzaamheid: “Als u Mij liefhebt, bewaart Mijn geboden” (Joh. 14:15). Gehoorzaamheid als bewijs van de liefde: “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft” (Joh. 14:21). De Heer Jezus heeft...

Lees verder
4 jaar geleden

Pasen … Liefde … en het geweld van Brussel …

Velen uit de hele wereld zijn onder de indruk van het brute, meedogenloze geweld wat zich dinsdag 22 maart 2016 in Brussel afspeelde. Angst, wanhoop, haat … dit is – kort weergegeven – het resultaat van een uitermate extreme interpretatie van een wereldgodsdienst, die Islam heet. Wat in Brussel gebeurde, laat duidelijk tot uitdrukking komen dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (1 Petr. 5:8). Wat vervolging, haat en martelaarschap betreft hebben overigens vooral...

Lees verder
5 jaar geleden

Johannes 15 vers 13

“Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden” (Joh. 15:13). In januari 2011 werd de Australische staat Queensland getroffen door een enorme regenstorm en grote overstromingen. Een onophoudelijke stortbui veroorzaakte dat vele rivieren buiten hun oevers traden en veranderden in razende watervloeden. Op 10 januari van dat jaar reed de 43 jaar oude Donna Rice met haar twee zonen Jordan (13 jr.) en Blake (10 jr.) in de auto, toen zij plotseling omringd werden...

Lees verder
6 jaar geleden

Jeremia 38 vers 11

Zo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn bevel, ging het huis van de koning binnen tot onder de schatkamer, en nam vandaar versleten kleren en versleten lompen mee. Die liet hij met touwen naar beneden, naar Jeremia in de put. Jeremia werd gehaat vanwege zijn ware getuigenis voor God. Hij getuigde trouw vóór koning Zedekia dat God oordeel zou brengen over al de mensen vanwege hun zonden. Een dergelijk bericht was kwaad in de ogen van prominente ambtenaren van het...

Lees verder
6 jaar geleden

All you need is love …

‘Alles wat jij nodig hebt, is liefde’ [All you need is love – The Beatles] – zo begon een bekende hit. Zoals uiteindelijk bij alle hits over de ‘lang-brandende liefde’ gaat het in de teksten of om volledige onzin of op zijn minst om gevaarlijke halve waarheden, waaraan de beslissende dimensie ontbreekt – de vaste referentie op het Woord van God en de Heer Jezus. Maar het zal in het volgende niet over liefde-songs gaan, maar ik wil alleen eens...

Lees verder