Liefde

51 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Jezus Christus – onze grote Hogepriester (4)

Hebreeën 10 vers 23-39; Hebreeën 13 vers 1-13 4. bemoediging en vermaning Het laatste gedeelte van de brief aan de Hebreeën bevat veel bemoedigingen voor de geloofsreis door de wereld, die voor ons als een woestijn is. In deze brief komt herhaaldelijk een combinatie van woorden voor die het volk Israël nooit eerder had gehoord. In de wet sprak God hen aan met de woorden: “U zult” of “U zult niet.” Maar in de brief aan de Hebreeën staat: “Laat...

Lees verder
4 maanden geleden

Evenwicht

Leestijd: 4 minuten Wij mensen, en dat geldt ook voor ons gelovigen, zijn vaak eenzijdig in ons oordeel en gedrag. Deze eenzijdigheid is ook vaak duidelijk in ons leven als christenen. Er zijn maar weinig gelovigen die echt evenwichtig zijn in de christelijke leer en praktijk. In het Deuteronomium vermaant Mozes het volk Israël herhaaldelijk om niet naar rechts of naar links af te wijken (hfdst. 5:32; 17:11, 20; 28:14). Jozua wordt aan het begin van zijn bediening ook door...

Lees verder
6 maanden geleden

De vrucht van de Geest (1) – Liefde

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” De Heer Jezus zei eens, dat we bedoeld zijn om vrucht te dragen. Ons doel in het leven zou dus moeten zijn om blijvende vruchten voort te brengen die zo kostbaar zijn voor God. Uiteindelijk betekent vrucht het weerspiegelen van de kwaliteiten van de Heer Jezus. Als Hij in ons gezien wordt, wordt God verheerlijkt. In deze serie...

Lees verder
1 jaar geleden

De gewoonte van gastvrijheid (25)

Johannes 3 vers 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel vijfentwintig) Gastvrijheid in bijbelse zin is bereid zijn iedereen te dienen, zonder de verwachting iets terug te krijgen. Dit is Gods hart van gastvrijheid. In feite heeft Hij gastvrijheid uitgevonden, en staat Hij model voor ons. We zouden kunnen zeggen, dat onze God...

Lees verder
1 jaar geleden

De gewoonte van gastvrijheid (24)

Leviticus 19 vers 33: “Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.” De gewoonte van gastvrijheid (deel vierentwintig) Een groep vreemdelingen die in onze huidige samenleving vaak over het hoofd wordt gezien, zijn zij die uit andere...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (21)

Lukas 7 vers 44-46: “En terwijl Hij zich omkeerde naar de vrouw, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben uw huis gekomen; water voor [Mijn] voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf Ik binnengekomen ben niet opgehouden Mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij...

Lees verder
1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (3)

Liefde Spreuken 31 vers 12: “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.” De eerste zorg van deze vrouw is haar man. Pas later volgen kinderen en huispersoneel. Dit is ook de door God bedoelde volgorde. De jonge vrouwen moet worden opgedragen eerst hun man lief te hebben en daarna hun kinderen (zie Titus 2:4). Zo zou (geestelijk toegepast) liefde voor onze Heer boven alles in ons leven moeten staan, inclusief liefde voor de “huishouding...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (14)

“Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem” (Spr. 14:31). De gewoonte van gastvrijheid (deel veertien) Iedere christen is een meesterwerk van God. Efeze 2 vers 10 herinnert ons eraan dat wij “zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.” Wij moeten de liefde van Christus weerspiegelen door het tonen van goede werken. Wij worden niet gered door werken, maar goede werken...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (9)

“<Want> ik heb mij zeer verblijd toen1 er broeders kwamen en van uw waarheid getuigden, zoals u in [de] waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan deze, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u jegens de broeders bewerkt, en dat jegens vreemdelingen, die van uw liefde getuigd hebben tegenover [de] gemeente; u zult er goed aan doen, als u hen voorthelpt op een wijze God waardig; want zij zijn...

Lees verder
1 jaar geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (2)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 “… genade zij u en vrede van God <onze> Vader en van [de] Heer Jezus Christus” (vs. 2). De apostel wenst de Thessalonikers genade en vrede toe; genade voor hun weg ondanks hun vervolgingen (verg. 2 Thess. 2:16), en vrede voor het hart ondanks deze beproevingen en ongunstige omstandigheden (verg. 2 Thess. 3:16). En deze genade en vrede komen van God onze Vader, wat meer een...

Lees verder