Heilige Geest

32 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (3)

Handelingen 1 vers 10-26 Vers 10 en 11 Wat een geweldige en prachtige gebeurtenis: een Mens stijgt op naar de hemel! Een Mens geboren in Bethlehem, Wiens leven van dienen hier op aarde werd afgesloten door de dood aan het kruis! Maar deze Mens was uit de hemel gekomen als de Zoon van God, en die naar de hemel terugkeerde. We begrijpen de verbazing van de discipelen. Terwijl ze aandachtig naar de hemel staarden en Jezus niet meer zien konden,...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (7)

Efeze 1 vers 14: “… die [het] onderpand is van onze erfenis, tot [de] verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van Zijn heerlijkheid”. 2 Korinthe 1 vers 22: “… God, Die ons ook verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft”. Het onderpand van onze toekomstige gelukzaligheid We willen alleen nog een andere zegening aanroeren, die door de inwonende Geest tot ons is gekomen. De Heilige Geest is in ons het onderpand van onze toekomstige...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (6)

Johannes 17 vers 3: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt”; 1 Korinthe 2 vers 4: “… en mijn woord en mijn prediking [bestond] niet in overtredende woorden van wijsheid, maar in betoon van [de] Geest en van kracht …”; 1 Korinthe 2 vers 13: “Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door [de] Geest geleerd, terwijl wij geestelijke...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (5)

Romeinen 8 vers 26-27: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor <ons> met onuitsprekelijke verzuchtingen”. Johannes 14 vers 16: “En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid …”. Onze Trooster, Helper en Voorspraak De Geest van God, die in de harten van de gelovigen woont, helpt...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (4)

Romeinen 1 vers 4: “… naar de Geest van [de] heiligheid …”. 1 Johannes 4 vers 13: “Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft”. De Geest die heiligt De Geest van God in ons, door wie wij in staat zijn om van onze nabijheid van God te genieten, is de “Geest van heiligheid” (Rom. 1:4). Zijn titel is de Heilige Geest hetgeen rijk aan betekenis is. De...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (3)

Romeinen 8 vers 15: “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!” De Geest van zoonschap De Heilige Geest die in gelovigen woont, gaat in hun harten wonen als de Geest van het zoonschap. “Want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus” (Gal. 3:26). “En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon in...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (2)

1 Korinthe 6 vers 19: “Of weet u niet, dat uw lichaam [de] tempel is van [de] Heilige Geest die in u is, die u van God hebt …”. De inwoning van de Heilige Geest De gelovige is niet alleen uit de Geest geboren, maar de Geest woont ook in hem. In elke gelovige die het evangelie van redding geloofd heeft, woont de Heilige Geest. Het verlossingswerk van de Heer Jezus is volbracht. Hij kocht Zijn volk met Zijn eigen...

Lees verder
1 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (1)

Johannes 3 vers 6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest”. Romeinen 8 vers 5-9: 5. “Want zij die naar [het] vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij die naar [de] Geest zijn, de dingen van de Geest. 6. Want wat het vlees bedenkt, is [de] dood, maar wat de Geest bedenkt, is leven en vrede. 7. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want...

Lees verder
1 jaar geleden

Christus in de hemel, de Geest van God op aarde

Vier bijbelse feiten zijn van groot belang voor ons christenen: het verlossingswerk van de Heiland aan het kruis; de mens Jezus Christus in de hemel; de Geest van God op aarde; de wederkomst van onze Heer. Over het algemeen waarderen we de waarde van het offer van Christus en wachten op Zijn komst. Maar we dreigen de andere twee feiten uit het oog te verliezen. En toch zijn deze de kenmerkende eigenschappen van het christelijke tijdperk: er is een Mens...

Lees verder
2 jaar geleden

De Heilige Geest – vraag en antwoord

Bijbelverzen: 2 Korinthe 1:22; Efese 1:13; Efeze 4:30; 1 Johannes 2:20,27 Vragen: Hadden de gelovigen in het Oude Testament ook de Heilige Geest in zich wonend (verg. bijv. Ex. 35:30-31)? Noem passages uit het Nieuwe Testament die expliciet zeggen dat de Heilige Geest in de christen woont. De Bijbel zegt dat de gelovige verzegeld wordt met de Heilige Geest. Waarom gaat het bij dit zegel (2 Kor. 1:22, Ef. 1:13; 4:30)? De Bijbel zegt dat de gelovige gezalfd is met...

Lees verder