3 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (20)

Mattheüs 11 vers 28-29:
“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik u rust geven. Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen.”

De toehoorders tot wie de Heer Jezus sprak, worstelden met de verwachtingen en juridische lasten die anderen hen oplegden, door de religieuze leiders van hun tijd. Vandaag de dag gaan velen gebukt onder de hoge verwachtingen en lasten die anderen en soms zelfs zichzelf op leggen. Zoals de Heer Jezus Zijn toehoorders uitnodigde, nodigt Hij ieder van ons uit om naar Hem toe te komen. William MacDonald schrijft in zijn commentaar hoe dat eruit ziet: <<Komen betekent geloven (Hand. 16:31); aannemen (Joh. 1:12); eten (Joh. 6:35); drinken (Joh. 7:37); kijken (Jes. 45:22); belijden (1 Joh. 4:2); horen (Joh. 5:24-25); een deur binnen gaan (Joh. 10:9); een deur openen (Openb. 3:20); om de zoom van Zijn kleed aan te raken (Matth. 9:20-21); om de gave van eeuwig leven door de Heer Jezus Christus aan te nemen (Rom. 6:23).>>

Als we naar rust verlangen, moeten we naar Hem toe komen. Rusten is je lasten in Zijn handen leggen en genieten van de voorziening van vergeving en eeuwig leven. Als je vermoeid en zwaar belast bent, kom dan naar de Heer Jezus Christus en Hij zal je rust geven!

Merk op dat hier in onze twee verzen tweemaal rust wordt genoemd. De eerste is de rust van het geweten van de zonde, dit is de vrede met God (Rom. 5:1)! De tweede in vers 29 is de rust van ons hart en onze ziel, dit is de vrede van God (Fil. 4:6-8). Als we voor het eerst tot Christus komen, valt de last van de zonde van ons af op Golgotha. Maar als we door het leven gaan, kunnen we door veel dingen belast raken en er is een voortdurende uitnodiging om Zijn juk op ons te nemen en met Hem verbonden te zijn. Een juk is een stuk hout, dat twee dieren met elkaar verbindt. Het ging om de nek van de dieren om ze te leiden en de richting te bepalen waarin ze moesten gaan.

De Heer Jezus zei verder: “Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (vs. 30). Het woord zacht kan hier het idee hebben van “goed passend”. Hij heeft een juk, dat geschikt is voor ieder van ons en het is niet zwaar! Hij verlangt ernaar, dat ieder van ons van Hem leert, met Hem bezig is en Zijn wegen leert kennen. Een goede plaats om te beginnen is Filippi 2 vers 5-8 en één van de evangeliën. Als we Zijn leven bestuderen, zal de Geest van God ons vormen en ons meer doen lijken op onze gezegende Heer Jezus Christus!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW