11 maanden geleden

Oog in oog met God

Johannes 14 vers 9:
“Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.”

Jaren geleden wilde ik de Heer Jezus beter leren kennen, dus begon ik de evangeliën te lezen. Ik bracht elke dag tijd door met kijken naar hoe Hij met anderen omging. Ik zag Zijn afhankelijkheid van Zijn Vader; ik zag Zijn mededogen en zorg voor anderen; ik zag Zijn haat voor de zonde en Zijn liefde voor de zondaar!

Als we Zijn leven bestuderen, zal de Geest van God beginnen ons te vormen naar het beeld van de Heer Jezus. Waarom Zijn leven bestuderen? De Heer Jezus zei: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.”

In Johannes 1 vers 1-2 lezen we: “In [het] begin was het Woord; en het Woord was bij God.” Dit is een uitermate belangrijk vers. Het vertelt ons de relatie die de Heer Jezus heeft met de Vader. Het draagt de gedachte in zich, dat het bij God zijn “van aangezicht tot aangezicht” kan betekenen! De Heer Jezus, Die het eeuwige Woord is, was oog in oog met de Vader!

In Johannes 1:18 lezen we: “Niemand heeft God ooit gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.” Als we het eeuwige Woord bestuderen, dat vlees is geworden (vs. 14), beantwoorden we die eeuwenoude vraag: “Hoe ziet God eruit?” Het leven zelf van de Heer Jezus openbaart ons God.

Deze uitdrukking “van aangezicht tot aangezicht” wordt in het Oude Testament figuurlijk gebruikt voor verschillende mannen. Genesis 32 vers 30 onthult: “En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht … .”

Van Mozes wordt gezegd, dat hij God van aangezicht tot aangezicht heeft gezien in Exodus 33 vers 11: “De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt.” Zowel bij Jacob als bij Mozes veranderde hun leven voorgoed nadat zij God “van aangezicht tot aangezicht” hadden ontmoet.

Wanneer u en ik de Heer “van aangezicht tot aangezicht” leren kennen, zullen we steeds meer op Hem gaan lijken! En dit zal ons voorbereiden op de komende dag waarop we Hem zullen zien zoals Hij is en wij op Hem zullen lijken!

 

Anchors For Life

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW