8 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (8)

Bijbelgedeelte: 1 Johannes 4 vers 4

 

Jouw kracht

 

Beste gelovige vriend,

Het is een geweldig feit dat de Heilige Geest van God, een Goddelijk persoon, op aarde is en dat jij de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar misschien zeg je: “Ik heb nog niets bijzonders gevoeld. Is het mogelijk voor iemand om de Heilige Geest te ontvangen zonder een grote en unieke ervaring?”

Natuurlijk is dit mogelijk, twee dingen spreken hiervoor. Ten eerste bestaan de uiterlijke en zichtbare tekenen die bij Zijn komst hoorden, zoals tongen van vuur en spreken in talen, vandaag de dag niet meer. Ten tweede is het niet Zijn opdracht om de aandacht op Zichzelf te vestigen, maar om Christus te verheerlijken (verg. Joh. 16:13-14).

Stil en geruisloos neemt Hij Zijn intrek, maar de gevolgen van Zijn aanwezigheid zijn al snel merkbaar. Misschien heb je je nooit gerealiseerd, dat de indrukken die je krijgt van Christus en Zijn kostbaarheid en van Gods liefde, en het feit dat de Bijbel een heel nieuw boek voor je is geworden, en dat bidden nu een vreugde is en niet langer een last, allemaal het gevolg zijn van Zijn aanwezigheid.

Misschien zeg je: “Maar in mijn geval vrees ik, dat deze gevolgen schitteren door afwezigheid, en toch geloof ik in Jezus. Ik ben bang, dat ik nooit de Heilige Geest heb ontvangen.” De oplossing voor dit probleem is waarschijnlijk niet, dat je Hem nooit ontvangen hebt, maar dat je Hem bedroefd hebt. “En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot [de] dag van [de] verlossing,” zegt de apostel tegen de gelovigen in Efeze (Ef. 4:30). Hem bedroeven is het praktische nut van Zijn aanwezigheid verliezen. Dan bedroeft Hij jou en omdat Hij de Leraar is in de dingen van God en de kracht van aanbidding, gemeenschap en dienst, is het geen wonder dat je ongelukkig bent.

Denk er daarom altijd aan dat je “lichaam de tempel is van de Heilige Geest” (1 Kor. 6:19). Vermijd alle verontreiniging, want met een Geest van God die niet bedroefd is, zul je meer kracht hebben dan alles wat tegen je kan worden ingebracht (1 Joh. 4:4).

 

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 18.02.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW