9 jaar geleden

Gebed – Bidstonden – Geloof en vergeving

“Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft” (Mark. 11:24-25).

Effectieve gebeden kunnen er alleen zijn als we bidden in geloof. “Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen” (Mark. 11:24). We moeten in eenvoudig geloof en met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid bidden, zodat we ontvangen waarom we vragen. Als we willen dat onze gebeden de troon van de genade bereiken, moeten zij op de vleugels van het geloof gedragen worden en uit ernstige, gelovige harten komen.

Naar aanleiding van wat we net over het gebed in geloof hebben gehoord, geeft de Heer verder nog een voorwaarde voor effectieve gebeden. “En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft” (Mark. 11:25). Een vergevingsgezinde houding is nodig wanneer we willen dat onze gebeden gehoord en verhoord zullen worden. Als er echter bitterheid en wrok jegens een broeder in een hart is, kan er geen ware eenheid in gebed zijn, wordt de Geest van God gehinderd, een dempende invloed maakt zich breed en is in de bidstonden te vinden.

Het is heel belangrijk om te onthouden dat elk waarachtig gebed in de Heilige Geest moet zijn.

“Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest” (Ef. 6:18); “Bid in de Heilige Geest” (Jud. 1:20).

Om dat te bewerken, moet de geest vrij zijn, dat wil zeggen dat in onze harten of in de samenkomsten geen verdriet of opstandigheid is.

Er is vaak gezegd dat het uur van het gebed de geestelijke graadmeter voor een samenkomst is. Het karakter en de toon van deze bijeenkomst is een aanwijzing en een openbaring van de geestelijke toestand van een hele gemeente. Als het uur van gebed slecht wordt bijgewoond en in een matte geest plaats vindt, dan kan het met de geestelijke toestand van dit samenkomen niet goed staan. Iedereen die bewust wegblijft van het uur van gebed is zeker in een slechte conditie wat de ziel betreft. Een gezonde, gelukkige, ernstige en nauwgezette gelovige, zal als het mogelijk is, bij het uur van gebed aanwezig zijn.

Dat we toch meer van dit ware gebed in de Heilige Geest kennen en meer en meer dat in de praktijk brengen, wat we in de Schrift als voorbeelden van echt gebed, echte bidstonden vinden en laten wij daaraan standvastig vasthouden.

Oorspronkelijke titel: “The Church of the living God”, Raymond K. Campbell

© Bibelkommentare.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW